Yer Değiştirme (Nakil) Listesi 3 Temmuz 2013

0
124

Değerli Üyelerimiz,

Yer Değiştirme (Nakil) Tüzüğüne göre en geç 30 Haziran tarihinde öğretmen yer değiştirme bekleme listeleri Eğitim Bakanlığı ve sendikamız tarafından uyumlaştırılmış ve yayınlanmış, itirazlar alınmış ve görüşülmüş olması gerekmekteydi.  Öğretmenler Yasasına göre 01-15 Temmuz tarihleri arasında nakil çalışmalarının tamamlanması emredilmektedir. Sendikamızın özverili çalışmaları ve iyi niyetli, ısrarlı tavrına rağmen bu süreç kasıtlı olarak çalıştırılmamıştır. TC Elçiliği, Hala Sultan İlahiyat Kolejini nakil sisteminden çıkarmak ve görevlendirme yoluyla istediği öğretmenleri  bu okula görevlendirmek istemektedir. Şu anda Bakanlıkta görevli Eğitim Bürokratları, Elçilik Müşavirleri ile işbirliği yaparak Kuran Kurslarının açılması, Hala Sultan İlahiyat Kolejindeki öğrenci sayısının 500’den fazlaya çıkarılması ve buraya gönderilecek öğretmen kadrolarının yasa dışı ve liste sırasından yapılmaması için çalışmaktadırlar. Kasıtlı olarak Nakillerin bertaraf edilmesi bu nedendendir. Sendikamız asla nakil sırasının bozulmasına, keyfi uygulamaların yapılmasına müsaade etmeyecektir. Yasaların gerektirdiği işlemleri tek taraflı da olsa yapacaktır. Sendikamızın ekte yayınlamış olduğu 2013 Yer Değiştirme Bekleme Listesinin hata ve eksikliklerine itirazların en geç 9 Temmuz Salı 15:30’a kadar sendikamıza ve bir nüshasının ilgili Bakanlık Daire Müdürlüklerine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. 

TC Elçiliğinin Dayatmalarına ve Yasadışılığa Asla İzin Vermeyeceğiz!

KTOEOS-NAKILBEKLEMELISTESI-_3_Temmuz_2013.pdf