İtirazlar Sonucu Oluşan müdür -m.muav yer değiştirme listesi

0
95

İtirazlar ve Başvuru sonrası oluşan yeni liste.

Tüzük gereği itiraz süresi 3 iş günü  (10-11-12 Mart 2014 )olup  12 Mart mesai bitimine kadar ilgili daire müdürlüklerine müdür ve müdür muavinleri  itiraz edebileceklerdir.

 

İtirazlar 2 nüsha olarak ilgili daireye ve sendikaya yapılacaktır.

duzeltilmiY_bekleme.pdf