BIÇAK ARTIK KEMİKTEDİR!

0
55

Sendikalar, örgütler, siyasi partiler olarak yoksulluğa, hırsızlığa, çözümsüzlüğe karşı, ülkemizde yaratılan bataklığa, yolsuzluğa, sahtekârlığa karşı isyanımızı, tepkimizi, taleplerimizi ortaya koymak üzere 26 Nisan Cuma saat 18.00’de SOKAKTA, EYLEMDE olacağız.

Eylemle ilgili 25 Nisan Perşembe sabah 07.30’ta Lefkoşa Başbakanlık Kavşağı ve Citroen ışıklarında bildiri dağıtımı ve 11.00’de KTÖS’te ortak basın toplantısı gerçekleştirildi.


Ortak Basın Bildirisi Metni:

Adamızın kuzeyinde yaratılan hırsızlık, soygun, yağma, talan, rüşvet, torpil, peşkeş, kara para aklama düzeninden sermaye de, ülkeyi yönettiğini iddia eden siyasiler de, yandaşları da nemalanmaktadır.

Sahte üniversiteler, eğitim kurumları, diplomalarla, ihalesiz yakıt alımlarıyla, vergi kaçakçılığı, yasa dışı izinler, vatandaşlıklarla, rüşvet, insan kaçakçılığı ile yaratılan bu çürümüş düzende;

Nüfus politikası olmaksızın imar plansız ve alt yapısız olarak sürdürülmekte, tarım toprakları inşaatlaştırılmakta, doğal kaynaklar, kıyılar, dereler, ormanlar talan edilmektedir.

Üretim bitirilmekte, halk fakirleştirilip orta sınıf ortadan kaldırılırken, sermaye, bakanlar, ‘iktidar sahibi’ üst düzey yöneticiler ve İnterpol’ün aradığı suçlular da servetine servet katmaktadır.

Yargılanması gereken siyasiler ülkemizi yönetir duruma gelmiş ya da getirilmiştir. Kamusal hizmetlere yatırım yapılmayarak özelleştirmeye teşvikler, vergi afları sağlanırken, toplumumuzun tüm kesimlerine itibar suikastı yapılırken, ülkemizi yönettiğini iddia edenler, en üst kademesindekiler bu düzenden rant elde etmektedir. Tarikatların, vakıf, dernek aracılığıyla örgütlenmelerine, bizzat ‘devlet’ eliyle izin verilmekte, çanak tutulmaktadır. Eğitimimize, üretimimize, sosyal alanlarımıza müdahaleye, kurumlarımızın ele geçirilmesine izin verilmektedir.

Demokratik değerlerimiz ortadan kaldırılmakta, rejim karşıtı sesini yükseltenler yargılanmakta, tutuklanmakta, düşünce ve ifade özgürlüğü suç sayılmakta, seyahat özgürlüğüne müdahale edilip Türkiye’ye girişine izin verilmemektedir.

  • Yaratılan bu bataklık kurutulmalı tüm yetkili ve sorumlular hesap vermelidir.
  • Bu yağma düzenini yaratan ayrıcalıklı ‘asilzadeler’ açık ve şeffaf bir şekilde yargılanmalıdır.
  • Yetkili ve sorumlu olan ancak yasaları malıymış gibi istediği şekle sokarak menfaat elde eden, anayasaya, yasalara uymayan, yandaşlarına ayrıcalıklar yaratarak ‘saadet zinciri’ oluşturanlar hesap vermelidir.
  • Bu düzeni yaratanlar, bu düzenden nemalananlar yargılanmalı, hesap vermeli, bu bataklık kurutularak temiz toplum, temiz yönetim kurulmalıdır.
  • Halkın alım gücünü yükseltecek, insanca yaşanabilecek ekonomik tedbirler alınmalı, stabil para birimine geçilmeli, yoksulluk bitmelidir.
  • Kıbrıslı Türklerin iradesi ve kendi kendini yönetme hakkı iade edilmeli, sağlık, eğitim, nüfus, vatandaşlık alanlarındaki dayatma politikalara, tüm müdahalelere son verilmelidir.
  • Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmeler ivedilikle başlatılmalı, federal çözümle sonuçlandırılmalı, adamızın kuzeyinin de uluslararası hukuk içerisinde olması sağlanmalıdır.

BIÇAK ARTIK KEMİKTEDİR.

BU DÜZENİ YARATANLARA, HIRSIZLARA, YOLSUZLARA DUR DEMEK İÇİN,

YETKİLİLERİN, ‘ASİLZADELERİN’ DA HESAP VERECEĞİ BİR DÜZEN OLUŞTURMAK İÇİN,

İRADEMİZ, ÖZGÜR ÜLKEMİZ, GELECEĞİMİZ, ÇOCUKLARIMIZ İÇİN,

26 NİSAN 2024 CUMA SAAT 18.00’DE DEREBOYU CITROEN IŞIKLARINDA BULUŞUP MECLİSE YÜRÜYOR, BU DÜZENE HEP BİRLİKTE SESİMİZİ YÜKSELTİYOR, HESAP SORUYOR,  ‘YETER’ DİYORUZ.

 
BASINSEN
BES
ÇAĞSEN
DAÜSEN
DEV-İŞ
ELSEN
GÜÇ-SEN
HAKSEN
KOOPSEN
KTAMS
KTOEÖS
KTÖS
TIP-İŞ
TÜRKSEN
ARİF HASAN TAHSİN VAKFI
BARAKA KÜLTÜR MERKEZİ
BARIŞ VE DEMOKRASİ İNİSİYATİFİ
HASDER
GİRNE DÜŞÜNCE DERNEĞİ
KKTC ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİ
KIBRIS SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİ
KIBRIS TÜRK BARIŞ DERNEĞİ
KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
KIBRIS TÜRK TABİPLERİ ODASI
KIBRIS TÜRK DİŞ TABİPLERİ ODASI
MAĞUSA İNİSİYATİFİ
YEŞİL BARIŞ HAREKETİ
BAĞIMSIZLIK YOLU
BKP
CTP
TDP
YKP