Yürütme Kurulu 2023-2026

Selma Eylem
Başkan
Tahir Gökçebel
Genel Sekreter
Ahmet Karaoğulları
Mali Sekreter
Adnan Zekai
Eğitim Sekreteri
Erkan Bulak
Örgütlenme Sekreteri