DÜNYA İŞÇİ SENDİKALARI FEDERASYONU ÜYELERİ 1 MAYIS ORTAK AÇIKLAMASI

0
78

ORTAK AÇIKLAMA: 

Dünya emekçilerinin mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Kıbrıslı emekçiler olarak bu yıl da birlikte kutluyoruz.

1 Mayıs, tüm dünya işçi sınıfının mücadelesinde daima önemli bir dönüm noktası olmaya devam etmektedir. Fedakârlıklarıyla dünya işçi sınıfı için mücadele sembolü olan 1886 Chicago ayaklanmasının öncü kahramanlarını anma ve onurlandırma günüdür. Tüm dünyada işçi sınıfının barış için, çalışma yaşamındaki haklar için, insanın insan tarafından sömürülmediği bir toplum için verdiği mücadelelerin kutlandığı gündür.

Zorlu sınıf mücadeleleriyle, enternasyonalizm ve sınıf dayanışması ruhuyla Kıbrıs işçi sınıfı için temel kazanımlar elde etmeyi başaran ülkemiz işçi hareketinin Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk öncülerini bu tarihi günde saygı ve onurla anıyoruz.

Bugün tüm dünyada emekçiler kapitalist krizin sonuçlarıyla karşı karşıya bulunuyorlar. Pahalılık ve enflasyon emekçilerin yaşam standartlarını daha da düşürdü. AB’deki egemen siyasi güçlerin dayattığı halk düşmanı sosyoekonomik politikalar nedeniyle milyonlarca insan yoksulluk ve sosyal dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Sermaye ve onu destekleyen siyasal güçler çetin mücadelelerle kazanılmış olan sendikal özgürlüklere ve haklara karşı saldırılarını yoğunlaştırıyorlar. Neoliberal politikalar nedeniyle eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetleri herkes için erişilebilir değildir. Bu politikaların sonucu ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin artmasıdır.

Aynı zamanda emperyalist savaşlar ve jeostratejik çıkarların dayatılması amacıyla yapılan müdahaleler yoksullaşmaya, yıkımlara, büyük mülteci ve göçmen dalgalarına yol açarak sürüyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş her iki halk için de dramatik sonuçlarla devam ediyor.

ABD ve Avrupa Birliği’nin suç ortaklığıyla İsrail devletinin Filistin halkını hedef alarak son altı aydır sürdürdüğü soykırıma ve barbarca suçlara tüm insanlık tanık olmaktadır.

Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçiler olarak, Filistin halkının yanındayız. İsrail’in soykırıma ve işgale karşı dünyanın tüm emekçileriyle sesimizi birleştiriyoruz ve Filistin halkının bağımsız Filistin devleti hakkına tam desteğimizi ifade ediyoruz.

Misilleme kısır döngüsü savaşın yaygınlaşmasına yol açabileceğinden Ortadoğu’da gerilimin tırmandırılması dünya barışını tehlikeye atmaktadır. NATO’nun emperyalist planlarının sonuçlarını elli yıldan fazla yaşamakta olan Kıbrıslı emekçiler olarak savaşları ve yabancı müdahaleleri kınıyoruz; barışın hâkim olması için mücadele eden güçlerle aynı safta yer alıyoruz.

Uluslararası işçi sınıfı için simge olan bu günde, adamızdaki bölünmeyle uzlaşmadığımız ve uzlaşmayacağımız mesajını ortak açıklamamızla yineliyoruz. Devam eden durgunluk ve diyaloğun yokluğu yeni yeni oldubittilere yol açılmasıyla bağlantılı bir şekilde vatanımızı nihai taksime doğru götürmektedir.

Kıbrıs sorununun üzerinde mutabakata varılmış olan temelde çözümü hedefiyle, görüşme sürecinin Crans Montana’da kalınan yerden yeniden başlatılması için iki lideri BM özel temsilcisinin varlığını yaratıcı bir şekilde değerlendirmeye ve gerilim yaratacak hareketlerden uzak durmaya çağırıyoruz.

BM kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çerçevesinde Kıbrıs sorununun adil ve karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümü için; garantörler ve vasiler olmaksızın, askerden arındırılmış, bağımsız bir devlet için.

Barışın hâkim olması ve vatanımızın yeniden birleşmesi hedefiyle mücadelemizi ve ortak eylemlerimizi sürdüreceğiz.

Kıbrıs sorununun çözümü günümüzün kritik ekonomik ve sosyal koşullarında Kıbrıslırumların, Kıbrıslıtürklerin, Ermenilerin, Maronitlerin ve Latinlerin kalkınmasına ve ilerlemesine yeni bir perspektif ve dinamizm kazandıracaktır.

Kıbrıs sorununun çözümü ve ülkemizin yeniden birleşmesiyle birleşik bir ekonomi çerçevesinde herkes için çalışma koşulları ve birleşik bir çalışma ilişkileri sistemiyle ve sosyal haklara eşit erişimle, barış ve güvenlik koşullarında ortak mücadelelerimize devam etme olanağımız olacak. Ortak sınıf mücadelelerimize dayanarak emekçilerin kazanımlarını ve sosyal kazanımları arttırabileceğiz.

Sermayenin saldırıları karşısında, bölünme ve ayrışma sesleri karşısında biz Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçilerin sınıfsal dayanışmasını, taleplerini ve mücadelelerini güçlendiriyoruz. Barış ve sosyal adalet mücadelesinde Dünya Sendikalar Federasyonu’nun saflarında dünya sınıf sendikacılığı hareketiyle birlikte ilerliyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs!

DÜNYA İŞÇİ SENDİKALARI FEDERASYONU ÜYELERİ:

PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN