Siyasi Çıkarlar Uğruna Kamusal Eğitim Gözden Çıkarılıyor !

0
263

2019-2020 öğretim yılına başladığımız bu günlerde eğitimde;

 

  1. Daha da artan kontrolsüz nüfus karşısında bakanlık plansız ve programsız bir şekilde kararlar üretmektedir. Dikmen’de bina yetersizliğinden okula kayıt yaptıramayan öğrencilere köy kadın kursu binasının verilerek burada sürdürülen eğitimin ortadan kaldırılması bakanlığın ve hükümet edenlerin acizliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Özel okullardan çare aranması yanında şimdi de eğitimi değersizleştirerek böyle bir adım atılması kabul edilebilir değildir. Alınan bu kararın derhal geri çekilmesi ve yerel yönetimlerle çözüm üretilmesi ve en önemlisi bu ülkeyi yönetenlerin çığırından çıkan bu nüfusu artık siyasi irade gösterip durdurması gerekmektedir.

 

  1. Sınıfların oldukça kalabalık olması yanında öğrencilerimiz birçok okulda öğretmensiz, kitapsız, masa ve sandalyesizdir. Eksik öğretmen yanında bölüm şefi, atölye şefi, hademe, sekreter kadroları, bakanlıkta uzman ve denetmen kadroları eksik olarak yeni öğretim yılına başlanmıştır. Bakanlık ek dersliklerin yapımını belediyelere, okul tadilatlarının faturalarını da vakıflar idaresine devretmiştir. Bunlar bakanlığın sorumluluğunda değil midir? Bakanlık nerdedir?

 

  1. Kayıt kabul tüzüğü çiğnenerek kapsam dışı okullardan olan öğrencilere yazıyla kayıt hakkı verilmesi ve böylelikle her bölgede bazı okulların yığılması, bazılarının ise kapanma noktasına getirilmesi de bakanlık tarafından yaratılan sıkıntılardan biridir. Böyle partizanca alınan kararlar bakanlığın eğitimde eşitlik ilkesini hiçe saydığını açıkça ortaya koymaktadır. Kendi yaptıkları tüzüklere uymamalarının yanında, taşımacılık tüzüğü, disiplin tüzüğü gibi güncellenmesi gereken tüzükler için hiçbir çalışma yapılmaması, müfredatlarla beraber eğitim sisteminin içeriğini değiştirme çalışmalarına devam edilmesi de bakanlığın nitelikli, laik, bilimsel, kamusal eğitimi gözden çıkardığının kanıtlarından bir diğeridir.

 

  1. Partizanca kararlar ve uygulamalar bakanlığın eğitimle ilgili hiçbir derdinin olmadığını bir kez daha açık ve net bir şekilde gözler önüne sermiştir. Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ile ilgili geçen yıl bakanlığın öğretmen ve sendikayla istişareyle hazırladığı yönetmeliğe uygun yaptığı sınavı bizzat bakanlık hiçe saymış, sınavı geçmeyen bazı öğrenciler okula kayıt ettirilmiştir. Gösterilen tepkilere rağmen bakanlık bu karardan dönmemiş, siyasi kararlar üretmeye devam ederek kolejlerin ara sınıflarına öğrenci almak için sınav açmaya karar vermiştir. Kontenjanı artırarak kolejlerin öğrenci sayısını artıran bakanlık ara sınıflara açtığı, ancak yeterli duyuru yapmadığından kişi veya kişilere özel olduğu izlenimi bırakan kontenjan sınavıyla diğer okulları olduğu gibi kolejleri de dolup taşma noktasına getirmiştir.

 

 

  1. Partizanca görevlendirmelere ve geçici öğretmen alımlarına da devam edilmektedir. Gerek okullarda, gerek bakanlığa tüzük dışı partizanca yapılan tüm görevlendirmeler asla kabul edilebilir değildir. Öğrencilerimizin öğretmenlerimizin veya toplumumuzun yıllardır mağdur edildiği bu uygulamalara karşı sessiz kalmayacağımızı, gerekli tepkiyi koyacağımızı ve mücadeleyi sürdüreceğimizi bir kez daha ortaya koyarız.

 

 

  1. Türkiye ile paralel götürülen eğitim sisteminin içeriğinin değiştirilmesi, müfredatların Milli Eğitim Yasamızın genel amaçlarına ve temel ilkelerine aykırı unsurlar içermesi ve ilahiyat kolejinde bu yıl imam hatip alanının ortaokul düzeyine indirilmesi, bu okulda uygulanan müfredatın yanında bu müfredatların lise düzeyinde ülkemizde de uygulanması en büyük sıkıntılardan biri olarak önümüzde durmaktadır. Hedeflenen toplum mühendisliğinin temelini oluşturan, çağdaş, laik, demokratik eğitim niteliği ve içeriğinden uzak olan bu müfredatların dayatılması kabul edilemezdir. Toplumların aydın kesimini oluşturan öğretmenlerimizin bilimsel eğitimle ancak aklın özgürleşebileceğini, bilimsel eğitimle ancak sorgulayan, araştıran, demokrat bireylerin yetiştirilebileceğini çok iyi bildiğine ve uygulayacağına olan inancımız tamdır.

 

 

Kadrolarından altyapısına, içeriğinden niteliğine, yasasından tüzüklerine

 ülkemizdeki kamusal eğitim KTOEÖS olarak bizlerin derdidir.

 

Toplumumuzun geleceğinin şekillendirildiği eğitim sistemimizle

çağdaş, laik, demokratik yurttaşlar yetiştirilmesi bizlerin derdidir.

 

İşte bu nedenle, siyasi çıkarlar uğruna kamusal eğitimi gözden çıkaran,

partizanca kararlar üreterek yasa tüzük tanımayan,

özelleştirmeye, taşeronlaşmaya fırsat veren, destekleyen,

dayatma eğitim politikalarını harfiyen uygulayan,

eğitimin içeriğinin değiştirilmesine ve toplumumuza biçilen modele boyun eğenler

ve ülkemize, gençlerimize, çocuklarımıza ihanet edenlerle

MÜCADELE ETMEKTEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİMİZİN BİR KEZ DAHA ALTINI ÇİZERİZ.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)