Sendikal Platform: “Kendi Kendimizi Yöneteceğimiz Bir Ülke Yaratmak İçin Hükümeti Masaya Davet Ederiz”

0
175

AKP Hükümeti ile UBP-HP koalisyon hükümeti arasında geçtiğimiz Temmuz ayında 750 milyon TL vaadi ile imzalanan protokol ile Kıbrıs Türk toplumunun kamusal varlıkları TC sermayesine peşkeş çekilirken toplum içinde bir çatışma yaratmak da hedeflenmektedir.

Asimilasyon ve entegrasyon siyasetinden asla taviz vermeyen AKP Hükümeti, kağıt üstünde 750 milyon kaynak aktaracağım sözü ile UBP-HP Hükümet yetkilileri ile alay etmektedir. Bir yandan onbinlerce insanı adanın kuzeyine aktarır ve kolordunun 17 aydaki 680 milyon TL’lik savunma harcamalarını bizim sırtımıza yıkarken, diğer yandan ise 750 milyon TL’lik vaadini de “yargıda reform ve beş yıldan fazla kuzey Kıbrıs’ta yaşayan TC vatandaşlarının tümüne vatandaşlık verilmesi” şartına bağlamıştır.

Üç ayı aşkın bir süreden beri görev yapan UBP-HP Hükümeti tüm maaş ve giderlerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin sorumluluğunda olan kolordunun giderlerini de karşılamak zorunda bırakılmıştır. UBP-HP Hükümeti’ne vaat edilen 750 milyon TL’nin bir miktarının verildiğini kabul etsek bile, kolordu için harcanan 680 milyon düşünüldüğünde, bu hükümetin 70 milyon TL’ye ülkeyi TC’ye peşkeş çektiği açıktır.

AKP’ye dilenci edebiyatı yaparak para istemenin hiçbir anlamı olmadığı gibi yağcılıkla  Ankara’dan para koparmak da artık tarihe karışmıştır. 18 aydan beri TC’den bir tek kuruş para almadan hem taşınan nüfusun hem de kolordunun giderlerinin tamamı yerel kaynaklardan karşılandığı gerçeğini UBP-HP hükümetinin artık görmesi şarttır.

Bu gerçekten hareketle “özelleştirme adı altında dayatılanların, kamusal kaynakların TC sermayesine peşkeş olduğu, daha çok vatandaş yapılarak ülkemizin kolonileştirildiği, yargının işleyişinin değiştirilerek, Türkiye’de olduğu gibi diktatörlük rejimi yaratılmak istendiği UBP-HP hükümeti yetkilileri tarafından görülmelidir. Bununla birlikte meclis çoğunluğuna dayanarak UBP-HP hükümetinin dayatılanları ileriye taşıması halinde bunun toplumsal bir çatışmaya dönüşeceği açıktır. Çatışmadan en karlı çıkarılmak istenenin ise ırkçılık ve etnik kökene bağlı siyaset yapan ve TC yetkilileri tarafından kurdurulan siyasi parti olduğu görülmektedir.

Bu gerçeklerden hareketle UBP-HP hükümetini dilenci edebiyatı yaparak AKP’den para istemekten vazgeçmeye, bütçemizden TC’nin kolonicilik faaliyetleri için harcanılanları bile karşılayamayan para karşılığı imzalanan protokolü iptal etmeye, Sendikal Platform’un hazırladığı 90 maddelik önerileri görüşmek ve kendi kendimizin yöneteceği bir ülke yaratmak için masaya davet ederiz.

Biz ülkemiz için her türlü özveriye hazırız! Ya Siz!

 

Sendikal Platform