Öğretmen Kadrolarını Eksilterek Eğitimde Niteliğin Artırılması Mümkün Değildir

0
86

Eğitim Bakanlığı, eğitimde, okullarda bizzat yarattığı kaosu büyütmeye, birtakım politikalarla eğitimin niteliğini baltalamaya devam etmektedir. Okul binalarının depreme dayanıklılığının artırılması, güçlendirilmesi konusu hala daha sürünceme ve belirsizlik boyutundadır. Eylül’de tüm binaları güçlendirilmiş ya da yıkılıp yeniden yapılmış bir okulumuz olacak mı, pek mümkün görünmüyor ki konteyner planları şimdiden yürürlüktedir. 26/07/24 tarihinde teklifleri alınacak toplam 47 adet ‘prefabrik derslik’, 4 adet ‘prefabrik tuvalet’ için ihaleye çıkılmıştır.

Daha önce de defalarca gündeme getirdiğimiz, sorduğumuz, ancak bakanlık veya hükümet tarafından herhangi bir açıklama yapılıp kamuoyuna bilgi verilmeyen; geçtiğimiz öğretim yılında okullarımıza yerleştirilen 100’ün üzerinde ‘prefabrik’ ya da konteyner ihalesi nerededir, var mıdır? Varsa ne zamandır? Bu konteynerlerin maliyeti ne olmuştur? İhaleyi kim almış, kim, kaça yapmıştır? sorularını bir kez daha soruyor ve yetkililere cevap ve hesap verme yükümlülüklerini hatırlatmak istiyoruz.

Bütçe, altyapı, donanım eksikliklerine bakanlık ihtiyaç olan kadroları bu yıl da, yine ve yeniden eksiltmeyi eklemektedir. İhtiyaçların belirlenip öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinin yapıldığı bu günlerde yeni öğretim yılında atanacak, görev yapacak kadroları, özellikle bazı branşları, ihtiyaç olmasına rağmen azaltmış durumdadır.  Başta Yunanca olmak üzere seçmeli ders kadroları azaltılmış, okul müdürlerine bu seçmelileri açmama ve hatta kapatma yönünde baskı yapılmış ve yapılmaktadır. Avrupa’da eğitim alma şansı olan öğrencilerimizin müfredatta olan Yunanca, Almanca ve Fransızca derslerini seçme hakkını elinden alan bu aşırı milliyetçi, faşist yaklaşım kabul edilemezdir.

Diğer bazı branşlarda da yapılan ‘öğretmen tasarrufu’ rehber öğretmen branşında da ne yazık ki kendini göstermiştir. Şiddet olayları,  akran zorbalığı ve daha birçok sorunun yaşandığı okullarımızda rehberlik servislerimizin güçlendirilmesini, rehber öğretmen sayısının artırılması ihtiyacını hedeflemesi gereken bakanlık bu noktadan oldukça uzak bir yaklaşımla eğitim gailesinin boyutunu ne yazık ki bir kez daha ortaya çıkarmaktadır.

   Eğitim Bakanlığına çağrımızdır; bu yıl öğretmenlik sınavları yapıldıktan sonra okul idarelerimizle tespit ettiğimiz ihtiyaçlar kadar öğretmen alımı yapılmalıdır.

  Yeni öğretim yılında okullarımız eksik kadrolarla açılmamalıdır.

Sendikamız, nitelikli, parasız kamusal eğitim için mücadeleye devam edecektir.

 

                                                                          Selma Eylem

                                                                        Başkan

                                                                                       (Yönetim Kurulu a.)