BM Genel Sekreteri Sn. Antonio Guterres ve Özel Temsilcisi Sn. Maria Angela Holguin Quellar’a 21 Örgütten Mektup

0
21
26 Nisan Eylemini gerçekleştirenler arasında olan 21 sendika, örgüt ve siyasi parti, BM Genel Sekreteri Sn. Antonio Guterres ve özel temsilcisi Sn. Maria Angela Holguin Quellar’a bir mektup iletmiştir. Özel temsilci Sn. Quellar’ın görev süresinin 3 ay daha uzatılmasının çözüm süreci açısından önemli bir adım olduğu bu dönemde mektupta bir kez daha Kıbrıs sorununun BM kararlarına dayalı federasyon temelinde çözülmesi ve adada kalıcı barışın sağlanması talebi ortaya konmuştur.

06.06.2024

Sn. Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri

Bizler Kıbrıs’ın kuzeyinde aktif sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri bir araya gelerek size bu mektupla Kıbrıs Türk toplumunun lideri konumunda olan Ersin Tatar’ın ortaya koyduklarının Kıbrıslı Türklerin gerçek iradesini  yansıtmadığını iletmek isteriz. Bizler, adamızda federal çözüm ve barış istediğimizi, Ersin Tatar’ın Kıbrıslı Türkleri temsil etmediğini, adamızda sürdürülen statüko ve bu statükodan yararlanıp devamını talep edenlere karşı mücadele verdiğimizi ifade etmek isteriz. Ayrıca, adamızda çözüm, barış gerçekleştirilene kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğimizin altını çizmek isteriz.

Sn. Guterres

Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün bedelini tüm Kıbrıslılar,  ancak Kıbrıs Türk Toplumu daha ağır ödemektedir. Yıllardır uluslararası hukukun dışında bırakılan Kıbrıslı Türkler tecrit koşullarında varoluş mücadelesi vermektedir. Kıbrıs Türk Toplumu, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası ve Kuruluş Anlaşmalarından kaynaklanan eşit statüsünü ve haklarını 60 yıldır kullanamaz duruma getirilmiştir. AB vatandaşı olduğu halde müktesebat kuzeyde uygulanmadığından tüm haklarından eşit ve adil bir şekilde yararlanması mümkün olmamaktadır.

Kuzeydeki statükodan ve mevcut bölünmüşlükten nemalanan sermaye ve siyasiler bölücü, ayrılıkçı söylemleri yükselterek  ‘iki devletli’ çözümü dillendirmekte, iki toplumda da faşist provokasyonlarla ayrılıkçı politikalar sürdürülmektedir. Ancak bu söylem her iki sivil toplum düzeyinde de gerçeği yansıtmamaktadır. Her iki toplumun çoğunluğu Crans Montana’da BM tarafından masaya konan 6 maddelik çerçevenin, Kıbrıs sorununda kapsamlı bir çözüme ulaşmak için ileriye dönük pragmatik bir yol oluşturmaya devam ettiğini düşünmeye devam etmekte, BM kararlarına dayalı siyasi eşitliğe sahip, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde mutabakata varılmış bir çözümü talep etmektedir.

Bizler, 2017 Crans Montana’dan sonra dondurulan görüşmelerin tekrar başlatılması ve devam ettirilmesi, elde edilen kazanımların ve ortak zeminin korunması gerektiği görüşündeyiz. BM’nin de bu yönde çaba göstereceğine ve Kıbrıs’taki toplumların gerçek iradesini dikkate alacağına inanmaktayız.

Bizler adamızda 60 yıldır çözülmeyen Kıbrıs sorununun sonuçlandırılarak çözülmesini ve artık ‘barışı’ görmek istiyoruz.  Yanı başımızda yaşandığı gibi çocukların katledildiği, insanlığın yok olduğu, acı, yıkım getiren savaşlar içinde bir ülke değil, çocuklarımıza, geleceğimize barış, huzur içinde bir ülke bırakmak istiyoruz. Bunun için sesimizi yükseltmeye devam edeceğimizin de altını çizmek istiyoruz.

Saygılarımızla,

BELEDİYE EMEKÇİLERİ SENDİKASI – BES

KIBRIS TÜRK DEVLET ÇALIŞANLARI SENDİKASI – ÇAĞSEN

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI FEDERASYONU –  DEVİŞ

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI – ELSEN

GÜMRÜK ÇALIŞANLARI SENDİKASI – GÜÇSEN

KIBRIS TÜRK AMME MEMURLARI SENDİKASI – KTAMS

KOOPERATİF GÖREVLİLERİ SENDİKASI.-  KOOPSEN

KIBRIS TÜRK ORTA EĞİTİM ÖĞRETMENLER SENDİKASI – KTOEÖS

KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI – KTÖS

BAĞIMSIZLIK YOLU – BY

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ – CTP

TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİ – TDP

YENİ KIBRIS PARTİSİ – YKP

ARİF HASAN TAHSİN VAKFI

BARIŞ DERNEĞİ

BARIŞ VE DEMOKRASİ İNSİYATİFİ

GİRNE DÜŞÜNCE DERNEĞİ

HALK SANATLARI VAKFI – HASDER

KIBRIS SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİ – KSYB

MAĞUSA İNİSİYATİFİ

YEŞİL BARIŞ HAREKETİ


 

06.06.2024

Dear Mr. Antonio Guterres

UN Secretary-General

We unions, political parties and non-governmental organizations active in the north of Cyprus, have come together and would like to inform you with this letter that the course put forward by Ersin Tatar, in the position as the leader of the Turkish Cypriot community does not reflect the true will of the Turkish Cypriots. We express that we want a federal solution and peace on our island, that Ersin Tatar does not represent the Turkish Cypriots, and that we are fighting against the status quo on our island and against those who benefit from this status quo and demanding its continuation. We also underline that we will continue this struggle until a solution and peace is achieved on our island.

Dear Mr. Guterres

All Cypriots, but in particular the Turkish Cypriot Community, is paying the heaviest price for the unresolved Cyprus problem. Turkish Cypriots, who have been excluded from international law for years, struggle for existence in conditions of isolation. For 60 years the Turkish Cypriot Community has been unable to exercise its equal status and rights arising from the Constitution of the Republic of Cyprus and the Foundations Agreements. Although being an EU citizen, it is not possible for us to benefit from all the rights, equally and fairly, because the acquis is not implemented in the north.

The capital and politicians, benefiting from the status quo in the north and the current division, raise separatist discourses, voicing a ‘two-state’ solution, as separatist policies are continued with fascist provocations in both societies. However, this discourse does not reflect the truth at both civil society levels. The majority of both communities continue to believe that the 6-point framework tabled by UN in Crans Montana continues to constitute a pragmatic way forward to achieve a comprehensive solution to the Cyprus problem, with political equality based on UN resolutions, demanding an agreed solution on the basis of a bi-communal, bi-regional federation.

We share the common opinion that the negotiations, which were frozen after Crans Montana in 2017, should be restarted and continued, and the gains and common ground should be protected. We believe that the UN will also make efforts in this direction and take into account the true will of the communities in Cyprus.

We want to see the Cyprus problem resolved, as we have been waiting for 60 years, and to reach ‘peace’ on our island now. We want to leave a country of peace and tranquility to our children and our future, not a country in which children are murdered, humanity is destroyed and wars bringing pain and destruction, as it is happening right next to us. We restate that we will continue to raise our voices for our common struggle.

Sincerely,

MUNICIPAL WORKERS UNION – BES

TURKISH CYPRIOT GOVERNMENT EMPLOYEES UNION – ÇAĞSEN

FEDERATION OF REVOLUTIONARY WORKERS UNIONS – DEVİŞ

TURKISH CYPRIOT ELECTRICITY CORPORATION EMPLOYEES UNION – ELSEN

CUSTOMS EMPLOYEES UNION – GÜÇSEN

CYPRUS TURKISH PUBLIC SERVANTS UNION – KTAMS

CO-OPERATIVE WORKERS UNION.- KOOPSEN

CYPRUS TURKISH SECONDARY EDUCATION TEACHERS UNION – KTOEÖS

CYPRUS TURKISH TEACHERS UNION – KTÖS

INDEPENDENCE PATH -BY

REPUBLICAN TURKISH PARTY – CTP

SOCIALIST DEMOCRACY PARTY – TDP

NEW CYPRUS PARTY – YKP

ARİF HASAN TAHSİN FOUNDATION

PEACE ASSOCIATION

PEACE AND DEMOCRACY INITIATIVE

KYRENIA THOUGHT ASSOCIATION

FOLK ARTS FOUNDATION – HASDER

CYPRUS ARTISTS AND WRITERS UNION – KSYB

FAMAGUSTA INITIATIVE

CYPRUS GREEN ACTION GROUP