Sendikamızdan Eğitim Bakanlığına İkaz

0
86

Sn. Özdemir Berova

Milli Eğitim Bakanı

 

Sn. Bakanım, eğitim bir ülkenin geleceğini ileriye taşıyacak en önemli araçtır. Bize göre eğitim demokratik, bilimsel, laik herkese fırsat eşitliği tanıyan, parasız, kamusal ve nitelikli olmalıdır. Böyle bir eğitim sistemi siyasiler ve siyasetler üzeri bir devlet politikasına dönüştürülmeli, üzerinde yaz boz tahtası gibi oynanmamalıdır. Bu gün eğitim sistemimizin yapısal sorunlarını çözmek yerine var olan küçük sorunlarını çözemeyecek bir noktaya gelinmiştir. Devlet okulları gözden çıkarılmış gençlerimizin, geleceğin heba edilecek bir durum yaratılmıştır. Kaynak yoktur yalanından vazgeçilerek, ÖĞRETMEN, MUAVİN, MÜDÜR ve tüm eksiklikler derhal tamamlanmalıdır. Öğretmenlerin statüsü düşürülmüş öğretmenler arasında ciddi bir ayrımcılık oluşturulmuştur. Özellikle 2008 sonrası istihdam edilen öğretmenlerimiz çok ciddi travmaya sokulacak şekilde adaletsizliğe uğratılmıştır. Şu anda öğretmenlerimize mesleğe giriş tarihlerine göre 5 – 6 farklı yasada, farklı haklarla karşı karşıyadır. Bu durum için hiçbir şey yapılmamakta, siyaset başını kuma gömmektedir. Biran önce öğretmen, muavin, müdür eksiklikleri giderilmeli öğretmenlik mesleğinin ve moral motivasyonu yok eden bu durum ortadan kaldırılarak TÜM ÖĞRETMENLER “ÖĞRETMENLER YASASINA” dahil edilerek çözüm yönünde adım atılmalıdır.

 

İvedi ele alınması gereken bazı sorunlar;

 

 • Şura kararlarına bağlı olarak Neden? Niçin? Nasıl? Sorunlarına cevap arayan bize özgü yeni bir eğitim sistemi hayata geçirilmelidir. Türkiye sisteminden bire-bir kopya çekmekten vazgeçilmelidir. (Milli Eğitim Yasamızın 22. Maddesi iptal edilmelidir.)

 

 • Eğitimin yönetimini üstlenen Eğitim Bakanlığı yeniden yapılandırılmalı (Ör: İstatistik birimi, Ar-Ge v.s gibi bölümler açılmalı, eksik kadrolar acilen tamamlanmalıdır.)

 

 • Tüm öğretmenler tek yasada, öğretmen statüsüne gereken değeri verecek şekilde aynı haklarda eşitlenmelidir.

 

 • Birçok yasa ve tüzük güncellenmeli, aralarındaki çelişkiler ortadan kaldırılmalı ve ihtiyaç olan yasalar çıkarılmalıdır. (Örnek: Psikoloji Danışmanlık Yasası, Özel Eğitim Yasası, Çıraklık Eğitim Yasası v.s yapılmalıdır.)

 

 • Yeni sisteme göre ülke ihtiyaçlarına öncelik veren yerelliği de içeren hayatın gerçeğine dayalı, bilimsel yeni müfredatlar yazılmalıdır.

 

 • Bakanlık daireleri arası yetki ve görev alanları ve koordinasyonu, işbirliği sağlanmalıdır.

 

 • Reel olarak öğrenci, okul başına (ihtiyaçlara göre) “Okul Bütçeleri” derhal oluşturulmalıdır.

 

 • Eğitim sisteminin değişmesi ile kamusal olması gereken eğitim para ile satın alınan metaya dönüşmüştür. Yüksek öğrenimin yeniden yapılanması ile birlikte Seçmeci – Elemeci sınav modellerinde kurtulmalı, özel okullaşma oranı sınırlandırılmalıdır. Eğitim bir insan hakkı olarak her çocuğa kamusal ve nitelikli olarak sunulmalıdır.

 

 • Okulların yeniden yapılanması (amaçsal, yönetsel v.s) çağdaş, demokratik, toplumsal okulların oluşturulması hayata geçirilmelidir.

 

 • Bilimsel, demokratik, parasız ve herkese fırsat eşitliği tanıyan okullar külliye, ilahiyat, tarikat baskısından, dogmatik, dinselleştirilmiş, dönüştürmeci, asimilasyoncu, muhafazakâr anlayıştan kurtarılmalıdır. Çağdaş eğitim yuvaları aklı özgürleştiren bilim yuvalarına dönüştürülmeleri sağlanmalıdır.

 

 • Ülke ihtiyaçlarına ve gerçeklerine bağlı yeni bir MTÖ Politikası geliştirmelidir. Amacını kaybetmiş, meslek öğretmekten uzaklaşmış meslek okulları ülke ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden organize edilmelidir.

 

 • Öğretmen statüsü, özlük hakları, yetiştirilmesi, istihdamı, hizmet içi eğitimi yeni bir bakış açısına, organizasyonuna, politikaya ve yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duymaktadır.

 

 • Her çocuğun istenilen ülkede eğitim yapabilme (yüksek öğretim) şansının verilmesi için burs, kredi, kurs anlayışı yasaları yeniden yapılandırılmalıdır. Bununla birlikte eğitimin her kademesinde öğrenci – öğretmen değişim programları, ücretsiz kurslar devlet politikasına dönüştürülmelidir.

 

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu a.