19 Aralık 2014-7 Ocak 2015 – Sayı 29

0
152

Kapak Sayı 29

 

CTP-DP Hükümeti İstifa Etmelidir

124

GÖÇ YASASINI kaldıracağım diye seçilen CTP-DP eşel mobili tamamen ortadan kaldırarak herkesi göç yasasında birleştirmek için kolları sıvamıştır. Dağ fare doğurmuştur. Sahtekârlıkla, yalan-dolanla yanlış hesaplanan UBP döneminde uygulaması altı ayda bire döndürülen HP tamamen kaldırılmak istenmektedir. Asgari ücretliler, özeldeki ve kamudakilerin hayat standartları daha da düşürülerek ORTA SINIF da yok edilerek herkesi göç yasasında eşitlemek için adım atılmışa benzemektedir. Bakanlar kurulunun dağ fare doğurdu türündeki bu uygulaması asla kabul edilemezdir. Bir an önce GÖÇ YASASI kaldırılmalı, gerçekçi DPÖ verileri ile eşel mobil tekrar iki ayda bire döndürülmelidir TL kullanımından derhal vazgeçilmelidir. Her fırsatta halkın geniş kesimlerini enayi yerine koyan bu tutum terk edilmeli istifa edilerek Summak dayılığa devam edilmemelidir.

19 Aralık 2014 tarihinde yayınlanan basın bildirimizin tam metni sitemizde

İnsan Zinciri Eylemimize Polis Müdahalesi

1419078909

Sendikamızın da içerisinde yer aldığı “Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi” olarak Lokmacı geçiş noktasında 20 Aralık 2014 tarihinde eylem gerçekleştirdik. Eylem çerçevesinde 1974’te ailelerini kaybeden Kıbrıslı Türk Hüseyin Akansoy ile Kıbrıslı Rum Petros Suppuris’in düğüm attığı kurdeleyle insan zinciri oluşturuldu.

İnisiyatif adına açıklama yapan başkanımız Tahir Gökçebel ise, Kıbrıs sorunun sürekli şekil değiştirdiğini kaydederek, “Acılarımızla, sevinçlerimizle, duvarlarımızla, yüzleşmeliyiz” dedi. Kıbrıs Türklere ve Rumlara yıllardır yalan söylendiğini savunan Gökçebel, milliyetçi ve ırkçı kesimlerin söylediklerinin zihinlerden atılması, her iki toplumun ellerini, kalplerini birleştirmesi gerektiğini söyledi. 40 yıldır masa görüşülmeyen konu kalmadığını söyleyen Tahir Gökçebel, “Ortada olmayan inançtır, siyasi iradedir” dedi.

Eylemde 1974’te ailelerini kaydeden Kıbrıslı Türk Hüseyin Akansoy ile Kıbrıslı Rum Petros Suppuris de birer konuşma yaptı.

“Çözüm Şimdi”, “Görüşmeler Şimdi” gibi pankartların da açıldığı etkinlikte Kıbrıslı Türkler ve Rumlar ellerini havada birleştirdi. Kurdeleyle birlikte güneyden kuzeye doğru yürüyüşe geçildikten sonra KKTC polisi, askeri ve kontrollü bölgede eylem yapılamayacağını öne sürerek eyleme müdahale etmeye çalıştı.
Düğüm atılan kurdeleler daha sonra kesilerek başlara bağlandı ve kurdeleler Kuzey’de yeniden birleştirildi.

Eylemle ilgili detay web sitemizde 

Kıbrıslı Türk / Kıbrıslı Rum Öğretmen Sendikaları Dayanışma Evinde Toplantı Gerçekleştirdi

fotograf 1 (2)

23 Aralık 2014 tarihinde Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi (ETUCE)’ye üye Kıbrıslı Türk Öğretmen sendikaları KTOEÖS, KTÖS, DAÜ-SEN ile Kıbrıslı Rum Öğretmen sendikaları OELMEK, POED ve OLTEK yürütme kurulu düzeyinde toplantı gerçekleştirerek ETUCE başkanı Christine Blower ve Avrupa Direktörü Martin Romer’in 8-10 Ocak 2015 Kıbrıs ziyareti programı,gelecekte olası işbirliği ve ETUCE düzeyinde ülke temsiliyeti görüşüldü. Kıbrıs ziyaret programı çerçevesinde 8 Ocak günü ETUCE Avrupa Direktörü Romer Kıbrıslı Türk Öğretmen Sendikaları ile ayrı toplantı gerçekleştirecek, 9 Ocak günü ise Kıbrıslı Rum Öğretmen Sendikaları ile ayrı toplantı gerçekleştirecektir. 10 Ocak günü ise BM Ara bölgedeki Dayanışma evinde Yürütme Kurulu düzeyinde ETUCE Başkanı Christine Blower’in de katılacağı ortak toplantı gerçekleştirilerek Kıbrıs’taki tüm eğitim sendikalarını kapsayacak işbirliği çerçevesi tartışılacak. Uluslararası işbirliği: ETUCE/EI ve Eğitimde Avrupa Sektörel Sosyal Diyalog seviyesinde temsilcilik ve Yerel işbirliği: Tüm örgütlerin fikir ve yorumlarının paylaşılması gündem olarak belirlendi.

 

CTP-BG/DP-UG Hükümeti 2015’i Beklemeden Çekip Gitmelidir

113

İki yıla yakındır hükümette olan bu hükümet AKP ve sermayeye yaranacak şekilde hareket etmektedir. Bir yandan vergi affı, üçlü kararnameler, geziler, örtülü ödenekler, kayıt dışılıklar, peşkeşler devam ettirilirken diğer yandan tasarruf adı altında devlet okullarında ÖĞRETMEN, MUAVİN, ATELYE ŞEFİ, MÜDÜR gibi temel kadrolar atanmamaktadır. Devlet okulları, kantinleri, güvencesiz, bütçesiz, ilgisiz bırakılmıştır.

  • GÖÇ YASASI’nı kaldıracağım diye gelmişler şu anda hayat pahalılığını kaldırarak herkesi göç yasasına sokmayı eşitlik olarak yutturmaya çalışmaktadırlar.
  •  Kıbrıs Sorununda Kıbrıslı Türkler tamamen devre dışı bırakılmışlardır.
  • Öğretmenlere, çiftçilere, üreticilere, çalışanlara AKP yetkilileri ve sermaye dışında herkese yalan söylenmekte, sorunlar ötelenmektedir.
  • Su, ilahiyat, kıta sahanlığı, nükleer santral ve onlarca konuda AKP’ye tek söz söylenmemektedir. Sn. Doğuş Derya’nın doğru dürüst sesine özür isteyen utanmazlığa bile sessiz kalınmıştır.
  • Binlerce öğretmen işsizken yüzlerce TC’den öğretmen getirilerek ve çift maaş ödenerek misyoner olarak istihdam edilmelerine ses çıkarılmamaktadır.
  • Polis istediği yerde yol kesmeye başlamış, yasaları istediği gibi uygulamaktadır.

Yüzlerce örnek gösteriyor ki: Halkın sözcüsü olması gereken bu hükümet AKP’nin ve sermayenin değneği olmuştur. Bu hükümet fiilen bitmiştir. Sn. Maliye Bakanı hiçbir karşılık beklenmeden hizmet ettiği AKP ve sermayeye transfer ücreti alınmadan verilerek, bu hükümet de 2015 yılını beklemeden çekip gitmelidir.

24 Aralık 2014 tarihinde yayınlanan basın bildirimizin tam metni sitemizde

Mali Protokol Yılın Son Gününde Toplanabildi

maliyesndikalar-930x410

Maliye Bakanı ile kamuda yetkili sendikalar olarak 30 Aralık 2014 tarihinde 2015 Mali Yılı Protokol Görüşmeleri çerçevesinde masaya oturuldu.
Maliye Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yer alan toplantı, Maliye Bakanı Zeren Mungan ile KTAMS, Kamu-Sen, KTOEÖS, KTÖS, devlet işçileri adına Kamu-İş, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası uyarınca da sağlıkta yetkili Tıp-İş ve Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Sendikası arasında gerçekleşti.
Sendikamız her yıl bütçe görüşmesi öncesi, mali protokol görüşmelerinin yasa gereği gerçekleşmesi gerekmesine rağmen yapılmadığını, masaya oturtma eyleminden sonra göstermelik bir çağrı ile yılın son gününde yapıldığını hatırlatmaktadır.
Hükümetle- sendikalar arasında tek uzlaşı kapısı UBP hükümetlerinde olduğu gibi kapatılmış, vergi adaletsizliği, alım gücünün kaybedilmesi, sendikalaşma, toplu sözleşme ve birçok sorun görüşülmekten kaçınılmaktadır.
AKP ve Sermayenin sözcülüğü hükümetlerce yapılmakta, Göç Yasası verilen sözlere rağmen kaldırılmamakta, bugün ise vicdanımızla bizi baş başa bırakacak ali-cengiz oyunuyla hayat pahalılığı ödeneği dondurularak tüm çalışanların göç yasası altında birleştirilmeye çalışıldığı net olarak ortaya konulmuştur.
Maliye Bakanı 22 Ocak 2015’te tekrar protokol görüşmelerine devam edileceğini söylemiştir.

 

Sendikamızdan Eğitim Bakanlığına İkaz

ACİK MEKTUP

Sn. Özdemir Berova

Milli Eğitim Bakanı,

Sn. Bakanım, eğitim bir ülkenin geleceğini ileriye taşıyacak en önemli araçtır. Bize göre eğitim demokratik, bilimsel, laik herkese fırsat eşitliği tanıyan, parasız, kamusal ve nitelikli olmalıdır. Böyle bir eğitim sistemi siyasiler ve siyasetler üzeri bir devlet politikasına dönüştürülmeli, üzerinde yaz boz tahtası gibi oynanmamalıdır. Bu gün eğitim sistemimizin yapısal sorunlarını çözmek yerine var olan küçük sorunlarını çözemeyecek bir noktaya gelinmiştir. Devlet okulları gözden çıkarılmış gençlerimizin, geleceğin heba edilecek bir durum yaratılmıştır. Kaynak yoktur yalanından vazgeçilerek, ÖĞRETMEN, MUAVİN, MÜDÜR ve tüm eksiklikler derhal tamamlanmalıdır. Öğretmenlerin statüsü düşürülmüş öğretmenler arasında ciddi bir ayrımcılık oluşturulmuştur. Özellikle 2008 sonrası istihdam edilen öğretmenlerimiz çok ciddi travmaya sokulacak şekilde adaletsizliğe uğratılmıştır. Şu anda öğretmenlerimize mesleğe giriş tarihlerine göre 5 – 6 farklı yasada, farklı haklarla karşı karşıyadır. Bu durum için hiçbir şey yapılmamakta, siyaset başını kuma gömmektedir. Biran önce öğretmen, muavin, müdür eksiklikleri giderilmeli öğretmenlik mesleğinin ve moral motivasyonu yok eden bu durum ortadan kaldırılarak TÜM ÖĞRETMENLER “ÖĞRETMENLER YASASINA” dahil edilerek çözüm yönünde adım atılmalıdır.

6 Ocak 2015 tarihinde yayınlanan Açık Mektubumuzun tam metni sitemizde

Çalışmalarımız / Toplantılarımız

22 Aralık Pazartesi 15:30’da Göç Yasasına Dur De İnisiyatifinin Kamu-Sen’de toplantısı gerçekleştirildi.
23 Aralık Salı 11:00’de Dayanışma Evinde Kıbrıslı Öğretmen Sendikaları toplantısı gerçekleştirildi. ETUCE Kıbrıs ziyareti, gelecekte olası işbirliği ve ülke temsiliyeti konuları görüşüldü.
24 Aralık Çarşamba 10:00’da LAGSL ziyaret edildi.
26 Aralık Cuma 14:00’de Yönetim Kurulu toplantımız gerçekleştirildi. Gündem: Sosyal Tesis
29 Aralık Pazartesi 09:00’da Sayıştay Denetçileri sendikamızı ziyaret etti.
30 Aralık Salı 14:00’de 2015 Mali Yılı Protokol Görüşmeleri Maliye Bakanlığına gerçekleştirildi.
6 Ocak Salı Anafartalar Lisesi ve Oğuz Veli Ortaokulu ziyaret edildi.

 

Haftalık Ajandamız

8 Ocak Perşembe 10:00’da Göç Yasasına Dur De İnisiyatifinin Kamu-Sen’de toplantısı gerçekleştirilecektir.
8 Ocak Perşembe 12:30’da uluslar arası alanda sendikamızın örgütlü bulunduğu ETUCE’nin Avrupa Sorumlusu Martin Romer’in Kıbrıslı Türk Öğretmen Sendikaları ile toplantısı gerçekleşecektir.
9 Ocak Cuma 15:00’de Temsilciler Kurulu toplantımız gerçekleşecektir. Gündem: Hayat Pahalılığının dondurulması, Göç Yasası, Okul Sorunları ve Bilgilendirme.
10 Ocak Cumartesi 10:00 – 14:30 saatleri arasında BM Ara Bölgedeki Dayanışma Evinde ETUCE başkanı Christine Blower ve Avrupa Sorumlusu Martin Romer’in Kıbrıs’taki üye örgütlerle toplantı gerçekleştirilecektir. Kıbrıslı Türk üye öğretmen sendikaları olarak KTOEÖS, KTÖS, DAÜSEN ve Kıbrıslı Rum Öğretmen üye öğretmen sendikaları olarak OELMEK, POED ve OLTEK toplantıya katılarak sendikalar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ETUCE çerçevesinde ülke temsiliyeti konusunda görüş alışverişinde bulunulacaktır.
13 Ocak Salı günü 14:30’da Okul Müdürleri ile sendikamızda toplantı gerçekleştirilecektir. Gündem: Okul Sorunları
15 Ocak Perşembe 13:00’de Yönetim Kurulu toplantımız gerçekleşecektir.