Öğretmenler Eğitim Bakanlığının Günah Keçisi Olmayacaktır

0
174

2013-2014 öğretim yılı 11. Sınıf matematik ve geometri bütünleme sınavları neticesinde geçer not almayan öğrencilerin velilerinin itirazları okulumuz komisyonlarınca yeniden değerlendirilmiş ancak sonuç değişmemiştir. Hal böyleyken söz konusu öğrencilerimizin velileri Milli Eğitim Bakanlığına dilekçe vererek bütünleme kâğıtlarının taraflarınca kurularak komisyonda değerlendirilmesini talep etmişlerdir. Bunun üzerine bakanlık bütünleme sınav kâğıtlarını okul idaresinden istetmiş ve bu sınav kağıtları tekrar değerlendirilmiştir.

 

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan değerlendirmede söz konusu öğrencilerin notları yükseltilmiştir. Öyle ki özellikle iki öğrencimizin notu sınıfı geçmelerini sağlayacak düzeye getirilmiştir. 20 Temmuz Fen Lisesi matematik öğretmenleri olarak hiçbir zaman öğrencilerimizin karşısında olmadık, ya da bilinçli bir şekilde öğrencilerimize kırık not verme gayesi taşımadık. Sınav değerlendirmelerimizi her zaman profesyonel bir objektiflik çerçevesinde gerçekleştirdik. Bu bağlamda bakanlığımızca yapılan not değişikliklerinin sebebini izah etmeleri için bakanlık yetkilileri ile görüştük; ancak bu görüşmeler nihayetinde söz konusu öğrencilerimizin notlarının niçin yükseltildiğine dair tatminkâr bir açıklama alamadık.

 

Bizler yaptığımız değerlendirmeden son derece emin olduğumuzdan karşı karşıya kaldığımız ve usulsüzlük yapıldığına inandığımız bu haksız not yükseltmelerinden duyduğumuz rahatsızlığı dile getirdik. İtirazlarımız neticesinde Milli Eğitim Bakanlığınca yeni bir komisyon kurularak öğrencilerimizin söz konusu bütünleme sınav kağıtları bir kez daha değerlendirilmiş, nihayetinde de yükseltilen bu notlar yeniden aşağıya çekilmiştir.

 

20 Temmuz Fen Lisesi matematik zümresi olarak bu itirazlarımız hiçbir zaman öğrencilerimize yönelik olmamıştır, olamaz da. Bizler öğrencilerimizi hedef alır bir tutum içinde değiliz, bilakis her zaman öğrencilerimizin yanında olma gayreti içindeyiz; ancak çalışan öğrenciyle çalışmayan öğrencinin arasında bir fark olması gerektiği de tartışılmaz bir gerçektir ki bizler bunun son derece idrakinde olarak tüm değerlendirmelerimizi şeffaf bir tutumla adilane bir biçimde yapmaktayız.

 

Bizlerin yapmış olduğu itirazlar, Milli Eğitim Bakanlığınca yapıldığına inandığımız usulsüzlükteki adaletsizliğin ortadan kalkmasına yönelikti. Ne var ki gelinen durumda bakanlık yetkililerince bizler, öğrencilerimize ve velilerine hedef gösterilerek suçlanan durumuna düşürüldük. Öyle ki bazı velilerimiz internet üzerinden açık isimlerimizi kullanarak bizlere hakaret etmeyi kendilerinde hak görmüşlerdir. Ne üzücüdür ki bakanlığımızca bu çirkin saldırıya yönelik hiçbir açıklama yapılmamış, sessiz kalınmıştır.

 

Hiçbir öğretmen işini profesyonelce yaptığı için hakarete uğramamalıdır. Hiç kimsenin bizleri, etik olmayan bir davranışa zorlama hakkı yoktur. Şu da iyice anlaşılmalıdır ki hiçbir öğretmen, öğrencilerinin sınıf tekrarı yapmasını istemek gibi ahlaksız, etik olmayan bir duruşu asla yoktur, olamaz da.

 

Sonuç olarak bizler Milli Eğitim Bakanlığımızın bu son üç ayda takındığı yanlış, haksız ve usulsüz tavırdan; bizleri velilerimiz ve öğrencilerimiz ile karşı karşıya getirmesinden duyduğumuz rahatsızlığı dile getirmek istemekteyiz. Bu rahatsızlığımızın sebepleri konusunda da yalnız olmadığımızı, pek çok öğretmen arkadaşımızın da bizle aynı duyguları paylaştığını bilmekteyiz. Bizlerin gayesi, öğretmenlerimizin böylesi durumlara düşürülmesinin yanlışlığına ve haksızlığına dikkat çekmektir.

 

Örgütlü bulunduğumuz sendikamız Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile mücadeleden yılmayacağımızı, kamusal eğitimde nitelik gailesi olmayan, öğretmen haklarına göz diken, eğitim sisteminde tek iyileştirme yapmayan, velileri ve çocukları öğretmene düşman eden Eğitim Bakanının bu tavrına asla göz yummayacağız. Tekrardan vurgularız ki biz öğrencilerimizin geçmesine karşı değiliz!

 

Tüzük ve yasalara aykırı davranan Eğitim Bakanlığı, dıştan bitirme sınavlarını velinin de parasını alarak “Siyasi Rüşvet” almıştır. Bunu yaparak şikayet ettiği sistemi kalıcı hale getirmiştir. Buradan Sn. Bakan sesleniyoruz “Tüm sorunları öğretmenin omuzlarına yükleyerek su yüzüne çıkmaya çalışmayınız!. Gelin şikâyetçi olduğunuz sistemi birlikte iyileştirelim ve hiçbir öğrencinin kalmayacağı, sene kaybetmeyeceği şekilde düzenleyelim. Seçmeci-elemeci sınavları ortadan kaldıralım”.

 

Bu çağrıyı Eğitim Bakanı Sn. Arabacıoğlu’na tüm kamuoyu önünde yapıyoruz. Her yıl öğretmeni günah keçisi yapmaktan vazgeçin! Bu sistemi siz yarattınız ve değiştirmek sizin elinizde!

 

Saygılarımızla…

 

Tüm Öğretmenler adına

20 Temmuz Fen Lisesi Matematik Öğretmenleri