Kıbrıs Türk Toplumuna İRADESİ GERİ VERİLMELİDİR

0
113

TC Hükümetleri ve İşbirlikçi Hükümetler eliyle Kıbrıs’ta yürütülen siyaset iflas etmiştir.  Kıbrıs’ın Kuzeyinde oluşturulan ve küçük bir azınlığın ayrıcalık ve rant elde etmesine dayalı siyaset tükenmiş olmasına rağmen devam ettirilmek istenmektedir. Bu durum Kıbrıs Türk Toplumunun varlığına yönelik ciddi bir saldırıdır.

Çıkarcıların siyasetinin hakim olduğu ülkemizde, rant sistemini kalıcılaştırmak, kurumsallaştırmak isteyen anlayış deşifre olmasına rağmen çıkarlarından vazgeçmek istememektedir. Ne Gazinolardan, bet ofislerden, ne kumarhanelerden, gece kulüplerinden, emirnamelerin delinmesinden, kıyıların yağmalanmasından, dağların satılmasından, topluma ait kurumların peşkeş çekilmesinden vazgeçmek istenmemektedir.

Toplumsal mühendislikle  ustaca ve hızla devam ettirilmektedir. Eğitim gericileştirilmekte, nitelikli kamusal eğitim yerine tarikatların finanse ettiği paralel eğitim kurumları toplumun geleceğini şekillendirmektedir. Gazinolar, bet ofisler, kumarhaneler, gece kulüplerini yaygınlaştıran zihniyet din/siyaset/ticaret mantığı ile imandan, dini ahlaktan dem vurarak rant rejimine  örtü oluşturmak istemektedir. Vakıflar, dernekler, tarikatlar, gazinolar, üniversiteler, özelleştirmeler, sivil savunma, TC Yardım heyeti, Merkez Bankası, GKK, Sivil Savunma Yönetimi, koordinasyon ofisi, Su yönetimi, ilahiyat, Paketlerle kurumsallaştırmaya çalışılan Rant Rejimi Kıbrıs Türk Toplumunu yok oluş noktasına sürüklemektedir.

Anayasanın 10. maddesini yürürlükte tutan sivilleşme, demokratikleşmeye karşı baskıcı rejim ile rant sistemi ayakta tutulmak istenmektedir. Türkiye’de yaşanan gerici FETO darbesi bahane edilerek, jurnalcilik, yalakalık sistemi ile demokrasinin tüm kırpıntıları da kazanılmış yasal haklar da  ortadan kaldırılmak istenmektedir. Kıbrıs sorunu bahane üretilerek rafa kaldırılmak istenmektedir. Sn. Akıncı’nın Kıbrıs Sorununun mutlaka çözülmesi gerektiği ve çözümle birlikte demokratikleşme, hukuk, barış şartlarının oluşacağını varsayan karanlık güçler bundan korkmaktadır. Rant sisteminden nemalanan bir avuç kesim Kıbrıs sorununun çözüm momentinden çıkması çalışmalarına hız vermiş görünmektedir.

TC ve İşbirlikçi Hükümetler Kıbrıs Türk Toplumunu yok saymaktan, baskılardan, dayatmalardan vazgeçmelidir. Kıbrıs Türk Toplumunun yaşayışına, kültürüne, inancına, diline, kimliğine dayatmalardan vazgeçmelidir. Kıbrıs Türk Toplumu 80 binlerle ortaya koyduğu Kendi Kendini yönetme isteğine, NE Yama ne Rehin olmama iradesine saygı duymalıdır. Vakit kaybedilmeden Kıbrıs’ta Çözüm için çaba harcanmalı, Sn. Akıncı’ya bu konuda yardım edilmeli, destek olunmalıdır.

Omurgasız siyaset dönemi bitmeli, Kıbrıs Türk Toplumunun iradesi geri teslim edilmelidir.

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu a.