Eğitim Bakanlığı İlahiyat Kolejiyle İlgili Mahkeme Kararına Uymamıştır

0
120

Kıbrıs Türk Toplumunun yaşayışına, kültürüne, kimliğine, diline, inancına müdahale etmeyi alışkanlık haline getiren zihniyetin, ideolojik ve misyonerlik amaçlı açmış olduğu ilahiyat koleji Yüksek İdare Mahkemesi kararıyla da yasa dışı olduğu tescil edilmiştir.

Toplumun bünyesine uymayan ve gelecekte toplum içerisinde büyük çatlaklar yaratacak olan anlayıştaki bir okul sadece semböldür. Türkiye’de yaşanan darbe ile din/siyaset/ticaret üçgeninin vakıflar-dernekler-tarikatlar aracılığı ile nasıl kullanıldığını ve toplumu nereye götürdüğünü çok yakından görmemize rağmen bugün aynı anlayışlarla hatada ısrar edilip, mahkeme kararının “Müfredat Programını” ve içeriğini reddettiği Anayasa ve Yasalara uygun bulmadığı bir okulu Milli Eğitim Bakanlığı Ali-Cengiz Oyunu yaparak, sadece bağlı olduğu dairenin adını değiştirerek göstermelik çözüm üretmiştir.

Bilimsel, demokratik, laik ve nitelikli kamusal eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu ortaya koyan KTOEÖS, gericiliğe, ülkemizi ortaçağ ve ortadoğu bataklığına sürükleyen anlayışlara karşı mücadele etmeye devam edecektir.