1 – 15 Ağustos 2016 Sayı 85

0
172

HALKIN DAYANACAK GÜCÜ KALMAMIŞTIR

parti-menfaatimi-yoksa-6A3L5V6X

bağımlı olmanın koşul haline getirildiği bu düzen, çalışanların haklarının gasp edilmesi emeklerinin sömürülmesi ile sürdürülebilir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Göç yasası kapsamında işe alınanlar, asgari ücretle çalışanlar açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmişlerdir. Bu durumdan çıkış yolu olarak ise hayat pahalılığı karşısında alım gücünün sürekli geriletilerek herkesi GÖÇ YASASINDA birleştirme önerisidir.

Bu kokuşmuş düzeni sürdürebilme yöntemlerinden bir diğeri de DPÖ’nün yapmış olduğu tespitlerdir. Bu tespitler ülke gerçeğini yansıtmamaktadır.  DPÖ HP oranını  2014’ün ilk altı ayında % 4.89, 2015’in ilk altı ayında  % 3.18 ve 2016’nın ilk altı ayında ise % 2.33 olarak açıklamıştır. Çalışanların emeğini hiçe sayan ve bizleri aptal yerine koyan hükümet yetkililerine soruyoruz; nasıl olur da maaşlar döviz karşısında erirken ve satın alma gücü her geçen gün azalırken HP gerilemektedir? Nasıl olur da TC’den ithal ettiğimiz HP TC’den bile daha düşük çıkmaktadır.

Göç yasasıyla işe alınan öğretmenlerimizin yasal hakları olan hazırlık ödeneğinin verileceği başbakanın , maliye bakanının defalarca açıklamalarına rağmen bugün oldu hala ödenmemiştir. Dalga geçer gibi göç yasası kapsamındakilere %1’lik  artış uygun görülmüştür. Bu sadaka mıdır? Sus payı mıdır? Günah çıkarma mıdır?

2 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan basın bildirimizin tam metni web sitemizde veya haber başlığına tıklayarak habere yönlendirilebilirsiniz. 


NEDEN REDDEDİYORUZ?

reddediyoruz-1

Sendikal Platform olarak Kıbrısın Kuzeyinde oluşturulan ve küçük bir azınlığın ayrıcalıklı rant rejimini ve bu rejimin Anti demokratik her türlü dayatmayla geliştirilmesini REDDEDİYORUZ.

Halkımızın, 80 binlerin meydanlara çıkarak tek yürek, tek ses haykırmış olduğu taleplerini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Bu memleket bizim biz yöneteceğiz.

Her türlü dayatma ve müdahalelere hayır.

Suyu kurumlarımızı biz yöneteceğiz.

Ekonomik paket adı altındaki yıkım paketlerine hayır.

Anayasanın geçici 10. Maddesi kaldırılmalıdır.

Sivilleşmeye / demokratikleşmeye evet.

Biz planlamalı, biz yapılandırmalı, biz yönetmeliyiz.

Kıbrıs sorunu acil olarak çözülmeli, barışa ulaşmalıyız.

Koordinasyon ofisi, sivil savunma, GKK, Merkez bankası, İtfaiyeyi, polisi biz yöneteceğiz.

2 Ağustos 2016 tarihinde Sendikal Platform olarak ortak yayınlanan basın bildirimizin tam metni web sitemizde veya haber başlığına tıklayarak habere yönlendirilebilirsiniz. 


‘Bu ülkeyi uçuruma SÜRÜKLERSİNİZ!”

fayk8816

Sendika Başkanımız Tahir Gökçebel Yenidüzen Gazetesine verdiği raportajda  ‘eğitim’de dayatılan anlayışa karşı uyarıda bulundu. 

Gökçebel, Eğitim Bakanlığı’na “başını kuma sokmaktan vazgeçmesi” çağrısı yaptı, “Çocuklara ideolojik, dogmatik bir eğitimi empoze ederek bu ülkeyi uçuruma sürüklersiniz bu ülkeyi Orta Doğu kaderine itersiniz” dedi.

KTOEÖS Başkanımız Tahir Gökçebel ile Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni, Türkiye’deki darbenin Kıbrıs’a etkilerini ve eğitimdeki sorunları değerlendirdiği 4 Ağustos 2016 tarihli raportajın detayları web sitemizde veya haber başlığına tıklayarak habere yönlendirilebilirsiniz. 


Eğitim Bakanlığı İlahiyat Kolejiyle İlgili Mahkeme Kararına Uymamıştır

Hala Sultan İlahiyatla ilgili Resmi Gazete

Toplumun bünyesine uymayan ve gelecekte toplum içerisinde büyük çatlaklar yaratacak olan anlayıştaki bir okul sadece semböldür. Türkiye’de yaşanan darbe ile din/siyaset/ticaret üçgeninin vakıflar-dernekler-tarikatlar aracılığı ile nasıl kullanıldığını ve toplumu nereye götürdüğünü çok yakından görmemize rağmen bugün aynı anlayışlarla hatada ısrar edilip, mahkeme kararının “Müfredat Programını” ve içeriğini reddettiği Anayasa ve Yasalara uygun bulmadığı bir okulu Milli Eğitim Bakanlığı Ali-Cengiz Oyunu yaparak, sadece bağlı olduğu dairenin adını değiştirerek göstermelik çözüm üretmiştir.

Bilimsel, demokratik, laik ve nitelikli kamusal eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu ortaya koyan KTOEÖS, gericiliğe, ülkemizi ortaçağ ve ortadoğu bataklığına sürükleyen anlayışlara karşı mücadele etmeye devam edecektir.

15 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan haberimizin tam metni web sitemizde veya haber linkine tıklayarak habere yönlendirilebilirsiniz. 


Kıbrıs Türk Toplumuna İRADESİ GERİ VERİLMELİDİR

kbphas

Çıkarcıların siyasetinin hakim olduğu ülkemizde, rant sistemini kalıcılaştırmak, kurumsallaştırmak isteyen anlayış deşifre olmasına rağmen çıkarlarından vazgeçmek istememektedir. Ne Gazinolardan, bet ofislerden, ne kumarhanelerden, gece kulüplerinden, emirnamelerin delinmesinden, kıyıların yağmalanmasından, dağların satılmasından, topluma ait kurumların peşkeş çekilmesinden vazgeçmek istenmemektedir.

Toplumsal mühendislikle  ustaca ve hızla devam ettirilmektedir. Eğitim gericileştirilmekte, nitelikli kamusal eğitim yerine tarikatların finanse ettiği paralel eğitim kurumları toplumun geleceğini şekillendirmektedir. Gazinolar, bet ofisler, kumarhaneler, gece kulüplerini yaygınlaştıran zihniyet din/siyaset/ticaret mantığı ile imandan, dini ahlaktan dem vurarak rant rejimine  örtü oluşturmak istemektedir. Vakıflar, dernekler, tarikatlar, gazinolar, üniversiteler, özelleştirmeler, sivil savunma, TC Yardım heyeti, Merkez Bankası, GKK, Sivil Savunma Yönetimi, koordinasyon ofisi, Su yönetimi, ilahiyat, Paketlerle kurumsallaştırmaya çalışılan Rant Rejimi Kıbrıs Türk Toplumunu yok oluş noktasına sürüklemektedir.

15 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan basın bildirimizin tam metni web sitemizde veya haber linkine tıklayarak habere yönlendirilebilirsiniz. 


Çalışmalarımız / Toplantılarımız

2 Ağustos Salı günü 11:00’de Kamu Hizmeti Komisyonunda toplantı gerçekleştirildi. Gündem: Öğretmen Branş İsimleri ve Öğretmen Sınav Tüzüğü

2 Ağustos Salı günü 11:00’de Talim Terbiye Dairesinde Çalışma Takvimi ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

2 Ağustos Salı günü 11:00’de Sendikal Platform toplantısı sendikamızda gerçekleştirildi.

3 Ağustos Çarşamba günü 19:00’da Meclise Yeter demek için Sendikal Platform olarak Reddediyoruz Eylemine destek verildi.

5 Ağustos Cuma günü saat 10:00’da KTÖS’le toplantı geçekleştirildi.

5 Ağustos Cuma günü saat 15:00’de Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sn. Serdar Denktaş’la görüşme gerçekleştirildi.

9 Ağustos Salı günü saat 10:00’da Kıbrıs Türk Toplumuna Eğitimde Yenilik ve Değişim altında açılan AB Projeleri Hibe çağrısı  ile ilgili Teknik Proje Danışman Ekibiyle toplantı gerçekleştirildi.

10 Ağustos Çarşamba günü saat 10:30’da Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu Toplantımız gerçekleştirildi.  Gündem: 1-Yeni Dönem, 2- Muhtelif Öğretmen / Okul Sorunları, 3- Bilgilendirme

11 Ağustos Perşembe günü saat 11:00’da Talim Terbiye Dairesi Akademik Takvimin Onayı ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

 


 

Duyurularımız

2016-2017 Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı okullarımızın

 2016-2017 Öğretim Yılı Akademik Takvimi için link’e tıklayabilirsiniz:2016-2017 Akademik Takvim