Öğretmen Sendikası Aşağılanamaz

0
65

Öğretmenleri kendi içerisinde tartıştırıp bölmeye, sendikaları da devre dışı bırakılmaya çalışılmaktadır. Alışkanlık haline gelen bu biçim, örgütlü mücadeleye bir saldırıdır. Üyelerimizin dikkatli ve bu saldırılara hazırlıklı olması gerekmektedir. Son gönderilen genelgelere öğretmenden münferit görüş istenmesi öğretmenin kılık, kıyafetinin, ahlakının tartışmaya açılması demektir ve bu saldırılardan biridir.