İki Toplum Liderine Sivil Toplumun Mesajı, Sayın N. Anastasiades ve Sn. M. Akıncı

0
127

Kıbrıs sorununun çözümünde ilk günden beridir aktif olarak destek veren Kıbrıs’ın tüm toplumları olarak, bu kritik aşamada sizlere ülkemizin liderleri olarak hitaben güncel gelişmelerle ilgili hayal kırıklılığımızı ve derin endişelerimizi dile getirmek istiyoruz.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik üzerinde anlaşmaya varılan bir planın gerçekleştirilmesi için zorlu bir görev başlattıktan sonra, adamızın yeniden birleştirilmesi ve barışa ulaşılması için ortak vizyonunuzu ilan etmiş ve de kritik konularda yakınlaşma arayışında olduğunuzu, buna yönelik her iki toplumun kaygılarını göz önünde bulundurarak öneriler sunacağınızı belirtmiştiniz.

Kıbrıslı Türklerin en büyük kaygılarının başta siyasi eşitlik konusu olduğu dönemsel başkanlık önerisiyle öncelikli olarak vurgulanmış, Kıbrıslı Rumlar için ise toprak ayarlamaları konusu olduğu netlik kazanmıştır. Her iki toplum için güvenlik konusu hayati rol oynamaktadır. Yönetim ve mülkiyet konularına ilişkin tüm konuların çözümünü Kıbrıslıların kendileri bulmaları gerektiğine ve garantör güçleri süreci tamamlamalarına davet etmeden önce, güvenlik konularında ortak bir anlayışı benimsemeleri gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyoruz.

Masadaki tüm konuların nihai karara ulaşacağı son müzakere safhasını uzun süredir beklemekteyiz. Gerekli iyi niyet ve kararlılıkla bu konular iyice tartışılmış ve karara bağlanması için yeterli olgunluğa ulaşılmıştır. Gelinen süreçte bu ülkenin liderleri olarak, her iki toplumun temel kaygı konuları üzerine mutabakata vararak, müzakerelerin nihai bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli kararlılığı göstereceğiniz beklentisindeyiz. Gündem maddelerin düzeninin değiştirilmesiyle ve bir toplumun büyük kaygı duyduğu konuların yeniden ele alınmasıyla çözüme ulaşılamayacağı, aksine süreci tıkayacağı aşikârdır.

Bu tarihi anın kaçırılmaması için gerekenlerle yüzleşmeniz, müzakere sürecine geri dönerek iyi niyetle ve eşit duyarlılıkla her iki toplumun temel kaygılarıyla başa çıkarak, kabul edilebilir bir çözüme ulaşılmasını teşvik edecek ortak düzenlemeler yapmanız yönündeki ısrarımızı yinelemekteyiz.  Ardından ortak bir anlayış ruhuyla gerçekleştirilecek Kıbrıs Konferansı ile ileri adım atarak olumlu bir sonuç alma imkânına varmış oluruz.

Birlikte çalışarak ilerleyebileceğinizden eminiz. Adanın geleceğini diğer güçlerin eline bırakmak her iki toplum için bir kazanım olmayacaktır.

Sivil toplum olarak, zor ama gelecek vaat eden bu görevde size destek olmaya hazırız. Ülkemizi yeniden birleştirecek Anlaşmanın yürürlüğe konması ve ortaya çıkacak olan yeniden birleşmiş Kıbrıs’ta yeni kuşaklara barış ve refah içinde bir ada sağlamak için aktif olarak çalışacağımızın güvencesini size bir kez daha vermek istiyoruz!


Message of the Civil Society to the Leaders of the two Communities,

Mr. N. Anastasiades and Mr. M. Akinci

 

We, people from all communities of Cyprus, that have actively supported your efforts for the Solution of the Cyprus problem from day one, wish, at this critical moment, to address you as the leaders of our country and express our disappointment and deep concern on current developments.

Upon embarking on the difficult task of achieving an agreed plan for the solution of the Cyprus problem you declared the common vision for a reunited and peaceful island and had stated that in seeking convergence on critical issues you would be putting forward proposals that would be taking on board the legitimate concerns of both communities.

It is broadly accepted that the major concern of the Turkish Cypriots is political equality, primarily expressed in the proposal for rotational presidency and for the Greek Cypriots the issue of territorial adjustments. For both communities the security issues play a fundamental role. It is our strong conviction that Cypriots themselves should work out all issues related to governance and territory and come to an understanding on security issues before inviting the guarantor powers to finalize these.

The final decisive negotiation stage with all issues on the table is long awaited. These have been thoroughly debated and are mature enough for decisions to be taken with the necessary good will and resolve. We are anticipating that at this moment in time, you as leaders of this country will demonstrate the necessary determination for a final conclusion of negotiations through dealing with these issues of fundamental concern to each community. Reshuffling the order of items on the agenda and pushing back issues of major concern to one community will not help decision making but will block progress.

We once again urge you to face up to the needs of this historic moment and reconvene the negotiation process in a manner that will allow you to openly deal in good will with the major issues of concern, with equal sensitivity to the wishes of both communities and arrive at common arrangements that will facilitate an agreed  Solution. You can then proceed to the Conference on Cyprus in a spirit of common understanding that will then have the potential for a positive outcome.

We are confident that working together you can go forward. Vesting the future of the island in the hands of other powers will not be productive.

As civil society, we stand here ready to support you in this difficult but promising task.  We would like once again to assure you that we will also be actively present to work for the implementation of the Agreement that will reunify our country and ensure that the reunited Cyprus that will emerge will be a peaceful and prosperous island for the generations to come!


 

 

Μήνυμα της κοινωνίας των πολιτών προς τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων κυρίους Ν. Αναστασιάδη και Μ. Ακιντζή

 

Εμείς, οι απλοί άνθρωποι από όλες τις κοινότητες της Κύπρου, που από την πρώτη μέρα στηρίξαμε ενεργά τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, την κρίσιμη αυτή ώρα απευθυνόμαστε σε σας ως τους ηγέτες της πατρίδας μας και εκφράζουμε την απογοήτευση μας  και βαθιά ανησυχία μας για τις παρούσες εξελίξεις.

Κατά την ανάληψη  του δύσκολου έργου της διαμόρφωσης ενός συμφωνημένου σχεδίου για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, διακηρύξατε το κοινό σας όραμα για μια επανενωμένη και ειρηνική Κύπρο και είχατε δηλώσει πως αναζητώντας συγκλήσεις σε κρίσιμα θέματα θα υποβάλλατε προτάσεις που θα λάμβαναν υπ’ όψη τις νόμιμες ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων.

Είναι γενικά παραδεχτό ότι η κυριότερη ανησυχία των  Τουρκοκυπρίων  αφορά την πολιτική ισότητα που κύρια εκφράζεται στην πρόταση για εκ περιτροπής προεδρία ενώ οι εδαφικές αναπροσαρμογές αποτελούν την κύρια έγνοια των  Ελληνοκύπριων. Και για τις δύο κοινότητες όμως η ασφάλεια παίζει ουσιαστικό ρόλο. Είναι σταθερή μας πεποίθηση πως οι ίδιοι οι Κύπριοι θα πρέπει να επιλύσουν όλα τα ζητήματα που αφορούν την διακυβέρνηση και το εδαφικό και να καταλήξουν σε συναντίληψη γύρω από τα ζητήματα της ασφάλειας προτού καλέσουν τις εγγυήτριες δυνάμεις  για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Αναμένεται ακόμα το τελικό αποφασιστικό στάδιο όπου όλα τα ζητήματα θα μπουν στο τραπέζι. Τα ζητήματα αυτά έχουν τύχει εξαντλητικής συζήτησης και είναι πλέον ώριμα για λήψη αποφάσεων σε πνεύμα καλής θέλησης και αποφασιστικότητας. Αναμένουμε πως αυτή την κρίσιμη ώρα, εσείς οι ηγέτες αυτής της χώρας θα επιδείξετε την απαραίτητη βούληση για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων εξετάζοντα ακριβώς τα ζητήματα που αποτελούν τις ουσιώδεις ανησυχίες της κάθε κοινότητας. Ανακατατάσσοντας τη σειρά ζητημάτων, μεταθέτοντας θέματα ουσιώδη για τη μια κοινότητα σε άλλη φάση της διαδικασίας δεν θα βοηθήσει τη λήψη αποφάσεων αλλά θα εμποδίσει την πρόοδο.

Σας καλούμε ακόμα μια φορά να αρθείτε στο ύψος των απαιτήσεων της παρούσας ιστορικής στιγμής και να επαναρχίσετε την διαδικασία των συνομιλιών με τρόπο που θα σας επιτρέψει να εξετάσετε με ένα διαφανή τρόπο τα βασικά εναπομείναντα ζητήματα με ευαισθησία προς τις επιθυμίες και δύο κοινοτήτων με στόχο να καταλήξετε σε διευθετήσεις που θα επιτρέπουν την ολοκλήρωση μια συνολικής συμφωνίας.  Αυτό θα σας επιτρέψει με πνεύμα συναντίληψης  να προχωρήσετε στη Διάσκεψη για την Κύπρο με πραγματικές δυνατότητες επιτυχίας.

Είμαστε βέβαιοι πώς συνεργαζόμενοι μπορείτε να πετύχετε πρόοδο. Αφήνοντας  το μέλλον της χώρας μας στα χέρια ξένων δυνάμεων δεν μπορεί να είναι παραγωγικό.

Σαν κοινωνία των πολιτών παραμένουμε έτοιμοι να στηρίξουμε τη δύσκολη αλλά υποσχόμενη αυτή προσπάθεια. Θα θέλαμε ακόμα μια φορά να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα είμαστε ενεργά παρόντες  για να εργαστούμε για την εφαρμογή της Συμφωνίας που θα επανενώνει την πατρίδα μας  για να εξασφαλίσουμε  την ειρήνη και ευημερία στην  επανενωμένη Κύπρο  για τις γενιές που θα ‘ρθουν.

 


 

 

List of supporting organizations / Destek veren örgütler /Στηρίζουν οι οργανώσεις:

 

 

1      Cyprus Turkish Teachers Trade Union –  KTÖS

2      Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union – KTOEÖS

3      Customs Workers Trade Union   – GÜÇ-SEN

4      EMU Unity and Solidarity Trade Union – DAÜ-BİR-SEN

5      Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union – KTAMS

6      State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN

7      Cyprus Publisher’s Association – KYa B

8      Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ

9      Movement for a Federal Cyprus

10    Proodeftiki Primary School Teachers movement

11    Proodeftiki Secondary School Teachers movement

12    United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform

13    İskele Citizens Initiative

14    Municipal Workers Trade Union – BES

15    Socialist İnitiative

16    United Democrats Youth organization

17    Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims    of 1963-74 events – Together We Can

18    Symfiliosi / Uzlaşma /  Reconciliation

19    Peace Association

20    New Cyprus Association

21    Left Wing

22    Association of Turkish Cypriot Artists and Authors

23    Bi-communal Choir For Peace in Cyprus

24    Cyprus Turkish Physicians Trade Union – TIP-İŞ

25    Publishers Trade Union – BASIN-SEN

26    BARAKA Cultural Group

27    Cooperative Workers Trade Union – KOOP-SEN

28    Cyprus Turkish Association for Democracy – KTDD

29    Cypriot Science Education Health and Solidarity Association – KIBES

30    KGP

31    Cyprus Youth Platform

32    Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”

33    Cyprus Reunification Movement

34    German-Cypriot Forum

35    Workers Democracy

36    NGO Support Centre

37    IKME Sociopolitical Studies Institute

38    Hands across the Divide

39    Association of Historical Dialogue and Research

40    United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations

41    Stop the War Coalition

42    Kontea Heritage Foundation

43    Committee for a Radical Left Coalition ERAS

44    Drasy- Eylem

45    GAT -Gender Advisory Team

46    Cyprus Academic Dialogue

47    Turkish Cypriot Businessmen Association

48    Famagusta Our Town

49    Cyprus Sustainability Institute

50     Famagusta Initiative

51    KISA – Action for Equality, Support, Antiracism

52    Bicommunal Kyrenia Initiative

53    Cyprus Writer’s Union

54    Epilogi Limassol cultural movement

55    INVEST IN EDUCATION

56    Enorasis sociocultural club

57    Post Research Institute

58    Politia

59    HASDER

60    HAZINE-SEN

61    Eastern mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN

62    Cyprus Song Association – KIBHAD

63    The Management Centre of the Mediterranean

64    Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association

65    Feminist ATÖLYE

66    Cyprus Turkish Building Contractor’s Association

67    MAGEM

68    Dayanışma – Solidarity

69    KLIIR

70    Cyprus Association of Social Psychology

71    PEO – Pancyprian Federation of Trade Unions