Kıbrıs Türk Toplumunun Statüsü Yok Edilmektedir

0
382

Nüfus sayımının amacı: Sayımın uygulama tarihinde ülke sınırları içinde bulunan nüfusun büyüklüğünü, idarî bölünüşe göre dağılımını ve başlıca demografik, sosyal ve ekonomik niteliklerini tam ve doğru olarak tespit etmektir. Bir ülkenin kalkınmasında alınan kararların amaçlanan hedeflere ulaşması için ülkenin mevcut kaynaklarının bilinmesi gerekir. Bu kaynakların en önemlisi insan kaynaklarıdır Bir ülkede nüfusun miktarı, nitelikleri, yaş gruplarına göre, ekonomik faaliyetlere göre dağılımı, cinsiyet yapısı gibi özelliklerin bilinmesi gerekir. Bir ülkenin gerçekçi bir kalkınma planlaması ancak nüfusun niteliklerinin bilinmesi sayesinde yapılabilir. Modern nüfus sayımları da bu nitelikleri ortaya koymak için yapılmaktadır Ayrıca nüfus artışının ortaya koyacağı sorunları önceden tespit etmek ve bunlara önlemler almak ve sorunları çözmek için gerekli planlamalar bu bilgiler sayesinde yapılabilmektedir. Nufus sayımları önemlidir ve bir ülkede ancak öngörülen nüfusa gore doğru planlama  yapılmaktadır. 

 

Soruyoruz:

1.Bu ülkenin TC Elçisine ve işbirlikçi Hükümetlere göre değişmeyen bir nüfus politikası var mıdır?

2.De Jure ve de fakto denilen nüfus güvenilir sayım sonucu mudur?

Nüfus bir toprak parçası üzerine insan serpiştirilerek oluşturulamaz. Bir toprak parçası eğer üzerinde yaşayan nüfusun tarihi, kültürel, ekonomik, siyasi, sosyal bir geçmişi varsa toplum olma olgusu yaratmış demektir. Kıbrıs Türk Toplumu adamızda kurulan Kıbrıs Cumhuriyetinin eşit siyasi ortağı iken, bugün nüfus ve diğer politikalarla itibarı ortadan kaldırılmış, dolayısıyla hukuksal statüsü yok edilmiştir. Bugün nüfus sayımını ve bileşenlerinin ayırımını yapanlar  ırkçı bir anlayışla rakamsal olarak Kıbrıs Türklerinin sayısını vermeye çalışmaktadırlar. Statüsü yok edilen bir toplum saygın ve güç sahibi olamaz. Statüsü yok edilen bir toplum itibarsızlaşır, kendi yurdunda eşit ortak yapılmaz. Kıbrıs Türk Toplumuna statüsü dolayısıyla saygınlığı geri verilmelidir. Bunun için başta nüfus politikaları değişmeli, toplum mühendisliği politikalarından vazgeçilmelidir. Nüfus sayımları bu açıdan değerlendirilmeli, Kıbrıs Türk Toplumunun STATÜSEL HUKUKU tanınmadan, ne Türkiye ne de Kıbrıs Türk Toplumu bir fayda görmeyecektir. Sorun bu ülkeye gelen yabancılar değil, sorun tamamen bir toplumun statüsünün yok edilmesidir. 

 

Tahir GÖKÇEBEL

       Başkan

Yönetim Kurulu (a.) 

 

nufus_ikinci_.pdf