Göç Yasasına Karşı Sunulan Yasa Önerisi İvedilikle Görüşülmelidir

0
89

Kamuda örgütlü 5 sendika olarak 25 Mayıs 2017 Perşembe günü Meclis önünde, “göç yasası” olarak nitelendirdiğimiz  “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş- Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası”nın değiştirilmesini öngören yasa önerisinin ivedilikle görüşülmesi talebinde bulunduk. 

 

Eylem: Sıkıntılar ekonomik hayatın sadece bir kesimine yüklenmeye çalışıldı

Başkanımız Selma Eylem konuşmasında, çalışanlar arasında eşitsizlik ve adaletsizlik yaratan “göç yasasının” devletin ekonomik sıkıntıları gerekçe gösterilerek yürürlüğe konduğunu ifade ederek, bu sıkıntıların bedelinin ekonomik hayatın sadece bir kesimine yüklenmeye çalışıldığını belirtti.

“Gayri ahlaki, adaletsiz ve bölücü” yasanın kaldırılması ve yerine sendikaların hazırladığı yasa tasarısının yürürlüğe konması amacıyla 17 Haziran 2014’te Meclis’e önerge sunulduğunu anımsatan Eylem, “Ancak bu yasa taslağı görüşülmemiştir” dedi.

Eylem, bugün bu yasa taslağının gündeme alınıp ivedilikle görüşülmesini talep etmek için geldiklerini ifade ederek, bu taleplerinde kendilerine destek olan Çağ-Sen’e de teşekkür etti.

 

Ortak Bildiri Metni:

Sendikalarımız uzun süreden beridir kamuda çalışanlar arasında büyük eşitsizlik yaratan GÖÇ Yasasına karşı mücadele etmektedir. Bu çerçevede 2014 yılı içerisinde hazırlamış olduğumuz  ve Milletvekili Sn. Dr. Hakan Dinçyürek’in yasa önerisi olarak sunduğu Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi tam 3 yıldır İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinde görüşülmeyi beklemektedir. Burdan başta Komite Başkanı Sn. Dr. Ahmet Kaşif olmak üzere tüm komite üyelerine sesleniyor ve bir an önce bu yasa önerisini alt komitede gündeme almalarını ülkemiz gençliği adına onlardan talep ediyoruz. Bu yasa amacına ulaşmamıştır. Özel sektör ile kamu arasında denge sağlanması amacıyla getirilmiş ancak tüm çalışanları düşük maaşla ve güvencesiz çalıştırılmaya mahkum etmiştir.

Bugün GÖÇ Yasası ile kamuda görev ifa etmeye başlayan bir kamu çalışanının almış olduğu düşük ücret yetmezmiş gibi yapılan yasal değişikliklerle ihtiyat sandığı prim oranları %5 + %5’den % 4 + % 4’e düşürülmüş ve bir çalışanın günün sonunda emekli olduğunda alacağı ihtiyat sandığı yatırımlarından %20’lik pay devlet tarafından çalınmıştır. Pahalılık ve alım gücünün düşmesiyle birlikte bu yasa orta sınıfı ortadan kaldırmıştır. Yasaya destek veren Sanayi ve Ticaret Odası da tüketim ve alım gücünün bittiğinin, ayrıca ülkenin kaosa sürüklendiğinin farkına varmalıdır.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Yasası ile birlikte başta kamuda görev ifa eden kadın çalışanlarımız olmak üzere 5’e 1 yıpranma hakkı olan tüm kamu görevlilerinin bu hakkı kaldırılmış ve Göç yasası ile kamuda çalışanlara bir darbe daha vurulmuştur. Kamu çalışanlarına yapılan tüm bu saldırıların arkasında örgütsüz bir toplum yaratılmak istendiği hedefinin olduğu aşikardır.

Bugün asıl ve sürekli kamusal hizmetler, başta sağlık alanı olmak üzere  anayasaya aykırı bir şekilde kamu görevlileri eliyle değil taşeron üzerinden gayrı yasal yapılan istihdamlar ile yürütülmeye çalışılmakta ve vatandaşın anayasal hakkı olan kamusal hizmetler özelleştirilmektedir. Taşeron üzerinden yasalara aykırı bir şekilde yapılan bu istihdamlar ile amaçlananın kamusal alandaki hizmetlerin özelleştirilmesinin yanı sıra  bu alanlarda örgütsüz, iş ve sosyal güvencesiz, düşük ücretli kişilerin çalıştırılması olduğu gün gibi ortadadır. Devletin yürütmekle yükümlü olduğu kamusal hizmetleri, taşeronlaşma ile özele peşkeş çekmelerine sendikalarımız asla sessiz kalmayacak ve örgütlü bulunan kamusal alanlardaki çalışanları sendikasızlaştırma oyunlarına karşı sonuna kadar mücadele edeceklerdir.

 

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS)

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS)

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS)

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ)

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ- SEN)