Öğretmeni İtibarsızlaştırma Politikalarına İzin Vermeyeceğiz !

0
568

Son yıllarda, ülkemizde öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması yönündeki söylem ve uygulamalar daha da artmaktadır. Öğretmenler arasında ayrımcılık yaratan yasaların çıkarılması ve öğretmenlerin sosyo- ekonomik statüsünün geriletilmesi de bu yönde yapılan çalışmaların bir parçasıdır. Okullarda kadroların eksik bırakılıp tamamlanmaması, öğretmenin yükünün artırılmaya çalışılması, köleleştirilme, örgütsüzleştirilme, güvencesiz çalıştırılma hedefiyle yapılan tüm uygulamalar öğretmenin toplumumuzda da hedef haline gelmesine, saldırılara maruz kalmasına neden olmaktadır.

Bunun son örneğine 8 Ocak’ta okullarda eğitime bir gün ara verilmesi kararıyla bir kez daha tanık olduk. Okullara kurulacak olan sandıklar ve seçim güvenliği göz önünde bulundurularak hükümetin ürettiği bu kararı sanki öğretmenin talebiymiş gibi gösterilip öğretmene saldırılması ve eğitimde yaşanacak kayıplardan sorumlu tutulması kabul edilebilir bir şey değildir.

Halka yeterince anlatılmamış, ilk kez uygulanacak bir seçim sistemiyle erken seçim kararı alanların gerekli planlamayı yapması ve gereken tedbirleri önceden alması gerektiği gerçeği ortada dururken bazı medyatörlerin ve bazı kesimlerin öğretmene saldırmasını şiddetle kınıyoruz.

Bilimsel, laik eğitim ve çağdaş, laik, demokratik toplum yapımızı dönüştürme çalışmalarına karşı sürdürmekte olduğumuz mücadelenin yanında saygın, aydın, özgür öğretmen mücadelesini de sürdüreceğimizi bir kez daha belirtir,

Dayatmalara, saldırılara, itibarsızlaştırma, köleleştirme politikalarına izin vermeyeceğimizi bir kez daha ortaya koyarız.

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)