Fransa İşçi Sınıfıyla Dayanışma

0
106

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) üyesi DEV-İŞ, KOOP-SEN, BES, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS ve PEO ortak bir deklarasyon yayınlayarak Fransa’da gerçekleşmekte olan grev ve direnişe dayanışma belirtti.
Fransa’da yeni iş yasasına karşı haftalardır sürmekte olan direnişe dayanışmalarını belirten DSF üyesi sendikalar, deklarasyonlarında “Kıbrıslı Türk – Kıbrıslı Rum çalışanlar, Kıbrıs’ın emekçileri adına bu mesajı imzalayan örgütler 14 Haziran’da Fransa’da tüm ülke çapında gerçekleştirilen protesto eylemini de dikkate alarak, Fransa işçi sınıfının mücadeleleriyle ve eylemleriyle dayanışma içerisinde olduklarını dile getirmektedirler” ifadelerini kullandı.

Bildirinin tam metni:
Fransız hükümetinin çalışma ilişkilerini düzensizleştiren bir yasayı yürürlüğe koyma politikasına karşı Fransa işçi sınıfı bu günlerde önemli bir mücadele veriyor.
Kombri yasasının uygulanması sermayenin çıkarları lehine toplu sözleşmelerin ihlali, emekçilerin uzun yıllar boyunca verdikleri çetin mücadelelerle elde ettikleri kazanımların, ücretlerin, çalışma saatlerinin ihlal edilmesi anlamına gelecektir.
Avrupa’da dayatılan ve halkları yoksulluğa ve sefalete götüren neoliberal politikalara karşı Fransa emekçileri kitlesel eylemlerle, çetin mücadeleler vererek direniyorlar.
Fransa hükümetinin işçi düşmanı yasa tasarısına karşı işçi sınıfının haklarına yapılan saldırının sadece Fransa’yı değil, Avrupa’nın tümünü ilgilendiren bir mesele olduğunu işçi sınıfının, gençliğin, öğrencilerin ve Fransız toplumunun eylemleri en karakteristik biçimde gözler önüne sermektedir.
Kıbrıs’ta da katı neoliberal politikaların sonuçlarını hem Kıbrıslı Türk, hem Kıbrıslı Rum emekçiler yaşamaktadırlar. Güneyde emekçiler Anastasiadis hükümetinin Troyka ile üzerinde anlaştığı ve ekonomiyi durgunluğa iten, işsizliği ve yoksulluğu dramatik bir biçimde arttıran, sağlık-eğitim ve sosyal devlet hizmetlerinde kesintilere yol açan memorandumun uygulanmasının sonuçlarını yaşıyorlar. Kuzeyde emekçiler Türkiye tarafından dayatılan neoliberal kemer sıkma politikalarının sonucunda benzer bir durumu yaşıyorlar.
Bu politikaların değişmesi ve kapitalizmin stratejisine ve saldırılarına karşı koyabilmek için emekçilerin mücadeleleri ve eylemlerinin koordinasyonu şarttır.
Sendikal hareketin ve daha geniş olarak toplumun görevi emekçilerin çıkarlarının savunulması için mücadele etmektir.
Kıbrıslı Türk – Kıbrıslı Rum çalışanlar, Kıbrıs’ın emekçileri adına bu mesajı imzalayan örgütler 14 Haziran’da Fransa’da tüm ülke çapında gerçekleştirilen protesto eylemini de dikkate alarak, Fransa işçi sınıfının mücadeleleriyle ve eylemleriyle dayanışma içerisinde olduklarını dile getirmektedirler.

DEV-İŞ, KOOP-SEN, BES, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS ve PEO