KTOEÖS – KTÖS: Eşit ve Özgür Bir Yaşam İçin Mücadelemizi Sürdüreceğiz

0
146

Şiddete karşı direniş günü olan 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde” dayanışmamızı toplumsal eşitlik mücadelesi veren tüm kesimlerle paylaşırız.

Ataerkil, kapitalist sistemin yarattığı eşitsizlik ve ayrımcılığın derinleştiği, tüm dünyada, baskıcı politikaların kadınlar üzerinde şiddetini eksik etmediği günümüzde diktatörlüğe, militarizme ve erkek egemenliğine karşı mücadelenin simgesi olmuş Mirabel kardeşleri saygı ile selamlarız.

Mirabel kardeşlerin mirası bugün tüm dünyada milyonlarca kadının özgürlük mücadelesinde yol gösterici olmaya devam ediyor.

Ülkemizde devlet mekanizmaları, şiddetin her türlüsünün önüne geçebilecek yasal tedbirleri almak ve vatandaşların temel insan haklarını korumak konusunda sorumluluklarını yerine getirme mücadelesinde sınıfta kalmıştır.

Yasa yapıcıların sivil toplumun tüm mücadelesine rağmen şiddete yönelik önleyici yasaları geliştirmek için yeterli çaba sarf etmediğini görmekteyiz.

Özellikle son dönemlerde yaşamın her alanında ülkemizde artan şiddet, taciz, tecavüz, darp ve kadın cinayetleri gibi vakaların en ağır şekilde cezalandırılmalarını ve devletin şiddeti önleme, şiddet mağdurunu koruma, uygulayanı soruşturma ve şiddetini sonlandırmasına yönelik politikaları hayata geçirmesinin ivediliğinin olduğunu bu yıl da yeniden tekrarlamaktayız.

Şiddetin sadece caydırıcı cezalarla önlenemeyeceği, eğitim sistemi içerisinde “zorbalığa karşı, barış kültürü eğitimi” projelerinin yer alması gerekliliği konusunda ısrarcıyız. KTÖS ve KTOEÖS olarak eğitim sistemi içerisindeki yasalar, programlar ve eğitim ortamlarının barışçıl bir dil ile yeniden düzenlemesinin karşılığını yaşamın her alanında “şiddetsiz iletişim” olarak geri alacağımızın bilinciyle her türlü katkıyı yapmaya hazırız.

Bizler sözümüzü örgütleyebilme, yan yana gelme ve hayatı değiştirme iradesinde ve iddiasındayız.

Her türlü şiddetin son bulduğu, tacizin tecavüzün, kadın cinayetlerinin savaşın olmadığı, eşit, özgür, laik ve demokratik bir ülkede barış ve huzur içinde yaşam hakkımızı istemeye devam edeceğiz. Ülkemizde bu hafta içerisinde konu ile ilgili sivil toplum örgütleri ve sendikalar tarafından gerçekleştirilen tüm farkındalık etkinlikleri ve yürüyüşlerini önemsediğimizi vurgularız. Önümüzdeki süreçte de her türlü şiddete karşı susmayacağımızı, ortak çalışmalara devam edeceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz.

Biz Birlikte Güçlüyüz.

Selma EYLEM                                 Emel Tel                                                  

KTOEÖS Başkanı                        KTÖS Başkanı