KTOEÖS ve KTÖS Ortak Basın Bildirisi: Siyaset Eğitimden Elini Çekmelidir

0
84

Eğitim bir toplumun geleceğidir. Toplumları geliştirecek, geleceğe hazırlayacak olan; bireye gerekli tutum, davranış, bilgi ve beceriyi kazandıracak olan en önemli sosyolojik unsur eğitimdir.

Günümüzde eğitim, kar amaçlı, satılabilen metaya dönüştürülmüş; kamusal, nitelikli, parasız, bilimsel, laik, demokratik eğitim tamamen sermayeye ve soygun düzenine hizmet eder duruma getirilmiştir.

TC ile paralel götürülen ve siyasilerin sürekli yapboz tahtasına dönüştürdüğü eğitim sistemi, sadece yönetici ve sermaye sınıfına hizmet eder durumdadır. Parası olan ailelerin çocuklarının nitelikli eğitim hakkına ulaşabileceği, yoksul ailelerin çocuklarının ise nitelikli eğitimi hakkına ulaşmasının zor olduğu itaatkar bir sistem hedeflenmektedir. İnsan modeline dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Müfredatların içeriğinden, yeni okul modellerine, özel okullardan, bütçesiz devlet okullarına, yarışmacı sınav sistemine kadar her yönü ile eğitim, zenginlerin hakkı durumuna getirilmiştir.  KTOEÖS ve KTÖS’ün yıllardır süren Kamusal, ücretsiz Nitelikli Eğitim mücadelesi bu yüzden anlamlıdır.

Bugün okullarımızdaki en büyük adaletsizlik: Kamusal nitelikli eğitimin, kamu okullarının zayıflatılması, bu hizmeti veren öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin değersizleştirilmesi çabalarıdır.

Eğitim şurası kararlarına hiçbir hükümet uymamıştır. Bilimsel, demokratik, laik eğitim bitirilmek istenmektedir. Üretimden, toplumsal gerçeklikten uzak, veliyi para makinesi, öğrenciyi müşteri, öğretmeni köle yapmak isteyen anlayışla, bilimsel olmayan yöntemlerle eğitim sistemi birilerinin rant kapısına dönüştürülmüştür

Okullarımızın büyük bir oranı eğitim yılını yıl müdürü, muavini, atölye-bölüm şefi, öğretmeni, hademesi, sekreteri eksik olarak kapatmaktadır. Devletin kamusal okullara ilgisizliği gittikçe artmakta, buna bağlı olarak fırsat eşitsizliği büyümektedir.

Teknik Kurulda uzlaşılan tüzük değişikliğinde (6.7) sınıflarda bütünlemenin kalkması yoktur. Geçen yıl yine siyasilerin son anda ellediği Tüzükle tüm öğrencilerin sorumlu geçirilmesi kısmen olarak halledilmeye çalışılırken, yeni bir gaf yapılmıştır. Esası Eğitim Sisteminin pedagojik anlayışının değişmesi ve buna bağlı bir sınıf geçme sisteminin yaratılması olması gerekirken adalet duygusunu zedeleyecek şekilde davranılmıştır. Bu hareketle yeni tüzükteki öğrencinin desteklenmesi, bazı programlara yönlendirilmesi gibi olumluluklar da incir çuvalı gibi berbat edilmiştir.

AKP’ye teslim olan hükümet kamusal eğitimi bitirmek için okullara bütçe ve kadro ayırmazken iş popülizme geldiği zaman eyyamcılık yapmaktadır. Çocuklara adil olmayı öğretmesi gereken bir Eğitim Bakanlığı, çocuklara rüşveti, bedel ödemeden kazanmayı, torpili aşılar duruma geldiyse yüz kez düşünülmelidir. Eğitim bilimlerinden yoksun, keyfi davranışlarla gelinen nokta tüzükteki değişikliklerden çok daha önemlidir. Bu uygulama öğretmenin emeğine ve çalışarak kendini geliştiren öğrenciye hakarettir. Bu konuda yapılan keyfilik, ne ahlaki, ne yasal, ne de etik değildir.

Teknik Kurulda uzlaşılan noktadan uzaklaşılarak, Bakanlar Kurulunda “Özdemir Berova Oyunu” ile geçirilen tüzük, siyasetin eğitime yapmış olduğu yeni bir darbedir. 6. ve 7. sınıflarda öğrencilerin bütünleme haklarının elinden alınması, öğrencinin eğitim hakkının çalınması anlamı taşımaktadır.

Bu tüzüğün bu şekli yapılan olumlu çabalara gölge düşürmüştür. Bunu kınıyor ve KTOEÖS, KTÖS olarak UBP – DP Hükümetini, Eğitim Bakanlığını UYARIYORUZ.

 

Tahir GÖKÇEBEL                                                         Şener ELCİL

KTOEÖS Başkanı                                                         KTÖS Genel Sekreteri