ÇÖZÜM ÜRETME BECERİSİ OLMAYANLARIN HÜKÜMET ETME HAKKI YOKTUR

0
108

Yeni  hükümet kurulması çalışmalarını yürütenler,   hükümetin yol haritası olacak olan hükümet programı taslağını hazırlamış  olduklarını  ve koalisyon pazarlıklarının esasını bu programın oluşturacağını  belirtmektedirler.

Bizler için de önemli olan  kurulacak  hükümette kimlerin yer alacağı, kimin hangi bakanlığa getirileceği değil,  bu hükümetin halkımızın ve çalışanların yaşam kalitesini ileri götürmek için neler yapacağıdır.  Bu açıdan baktığımızda içinde bulunduğumuz bu dönemde halkımızı ve çalışanları yakından ilgilendiren ve yaşamlarını olumsuz etkileyen önemli konulara bir kez daha vurgu yapmak istiyoruz. Kurulacak olan hükümetin programında bu konulara ne kadar önem verildiği sendikalar olarak bizleri yakından ilgilendirmektedir.

1- Anayasal bir hak olan sendikalaşma hakkı maalesef ülkemizde sadece kağıt üzerindedir.  Kamuda % 33 olan sendikalaşma oranı  özel sektörde %5 gibi korkunç bir orandır.  Çalışanların  ekonomik açıdan hak ve menfaatlerinin korunması, geliştirilmesi,   iş güvencesi ve can güvenliği  açısından sendikalaşma  hayati önem taşımaktadır. Kurulacak olan hükümetin programında bu konunun yer alıp almadığı veya nasıl yer aldığı sendikalar olarak bizleri yakından ilgilendirmektedir.

2- 2011 yılında yürürlüğe giren ve Kamuda çalışanlar arasında çok büyük bir ayrımcılık ve adaletsizlik yaratan “Göç Yasası” olarak nitelendirdiğimiz 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık  (Maaş ve Ücret) ve ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kanayan  bir yara olarak ortada durmaktadır. Bu yaranın bir an önce kapatılması gerekmektedir. Yeni Hükümetin  programında bu adaletsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik nasıl bir düzenleme yapılacaktır.

3- Son iki yıl içerisinde TL’nin  döviz  karşısında % 55  oranında değer kaybetmesiyle ve hükümetlerin uygulamış olduğu yanlış ekonomi politikaları sonucunda  halkın alım gücünde büyük bir gerileme  yaşanmıştır. Bu durumdan tüm emekçi kesimler  etkilenmiş , özellikle asgari ücretle çalışanlar ve diğer  dar gelirliler açlık sınırı altına gerilemiştir. Kurulacak olan hükümetin programında  halkın alım gücünü korumak ve yükseltmek için ne gibi tedbirle öngörülmektedir.

Yeni kurulacak olan hükümetten  yukarıda belirttiğimiz sorunların çözümüne  yönelik somut adımlar bekliyoruz. Bizler KTAMS, KTÖS ve KTOEÖS olarak sorunlara çözüm üretme becerisi olmayanların hükümet etme hakkı olmadığını vurgulamak isteriz.

 

KTAMS                                               KTOEÖS                                             KTÖS