GÜVEN ORTAMI OLUŞTURULMALIDIR

0
721

28 Ekim 2020, Çarşamba günü saat 10:00’da Atatürk Meslek Lisesinde “Bulaş Okullarda Başlamıştır” konusunda basın açıklamamız gerçekleşti.

Basın açıklaması metni:

    Dünyamızı saran Covid-19 salgını kamusal eğitim ve sağlıkta olması gerekenleri ve olmayanları gözler önüne sermiştir. Mart 2020’de yüz yüze eğitime ara veren okulların sağlıklı ve güvenli açılmasının ve açık kalabilmesinin önemi büyüktür.

Eğitim hakkının kullanılması,

toplum sağlığı ve güvenliği ile birlikte yürütülmelidir.

Çocukların semptom göstermeden bulaştırıcı ve taşıyıcı rolleri vardır, bu yüzden de okula dönüşün çok önemli hazırlıkları ve sürdürülebilir koruyucu tedbirleri olmazsa olmazlardır. Öğretmenlerin sağlığının bozulması, uzaktan eğitimin dahi yapılamamasını getirecektir.

Pandemi süreci artarak devam etmektedir.  Halkımızın, velilerimizin, öğrencilerin bu süreçte en çok bilgilenmeye, bilinçlenmeye ve dayanışmaya ihtiyacı vardır.  Bu sürecin en az hasarla atlatılması için Hükümet ve Eğitim Bakanlığı yaptıkları ile halkımıza güven vermelidir. KTOEÖS olarak her türlü özveri ve katkıyı yaptığımız bu dönemde belirsizlikler, ihmal ve tercih edilmeyenler yüzünden Öğrencilerimizin, Velilerimizin, Öğretmenlerin, halkın Sağlığı ile oynanmasının devamına seyirci kalmayacağız.

YEREL BULAŞ OKULLARIMIZDA GÖRÜLMEYE BAŞLANMIŞTIR.

      Yüz yüze Eğitimin alternatifi yoktur. Yüz yüze eğitimin yapılabilmesi için karar alıcı durumunda olan Hükümetin ve Eğitim Bakanlığının sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Sağlıklı okul;  hijyenik ve temiz, öğrenci ve eğitim çalışanlarına acil sağlık hizmetleri sağlanmış,  sosyal mesafeyi sağlayan fiziksel alt yapılar, dengeli ve güvenli beslenme imkanları, öğrencilerin zihinsel ve sosyal gelişimlerine olanak tanıyan müfredatları, aktiviteleri, alanları oluşturulmuş okuldur.

Atatürk Meslek Lisesi, Demokrasi Ortaokulu, Yakın Doğu Koleji, Levent İlkokulu ve diğer bazı okullarda vakalar görülmüş, birçok okulumuzda, temaslılar oluşmuştur. Maalesef tüm okullarımızda yeterli sürdürülebilir önlemlerin alınmaması bir yana vaka görülen okullarda da ne yapılması gerektiğini kimse net olarak bilmemektedir. Hangi yetkiliye ulaşırsanız ulaşın bir bakayım da söylerim yaklaşımı sergilenmektedir.

Aylarca ısrar etmemize rağmen bilimsel verileri içeren ve herkesin panik olmak yerine olası vakalar karşısında önceden ne yapacağını bildiği, kadroları ve ekipmanı belli olan bir “BULAŞ TEMAS PROTOKOLÜ” ortaya konmamıştır. Birçok özel okulda duyulanlar ve alınan önlemler kamuoyundan gizlenmekte, ya da açıklama yapılmamaktadır.

Bu politikalarla tüm okullarımızı kapanma noktasına ya da tüm toplumun sağlığını riske etme pozisyonuna doğru gitmekteyiz.

UYARIYORUZ, VEBALİ BOYNUNUZDA OLACAKTIR!

• Temiz su, sabun, peçete
• Kantinlerde yeterli önlem
• Sağlık personeli/ okul hemşiresi veya hekimi
• Her okul için sürdürülebilir temizlik, hijyen malzemesi ve bütçesi
• Sosyal mesafe önlemleri
• Temizlik,  hijyeni gerçekleştirecek yeterli çalışan kadroları
• Toplu taşımada gerekli önlemler
• Okul çalışanları, öğrenciler için sürekli random test uygulamaları
• Risk grubunda olan çalışan ve öğrenciler/ öğretmenler için yeterli önlem
• Güven ortamını sağlayacak kararları ortaklaştırma ve düzenli bilgilendirme ağı
• Bulaşıcı hastalıklar üst kurulunu destekleyecek verileri, çalışmaları sağlayacak komisyonlar
• Kadro ve ekipmanları ile çalışır durumda yoğun bakım servisleri ve pandemi hastanesi
• Risk grubundaki ülkelerden gelen öğrenci/ öğretmenlere en az 14 gün karantina uygulaması
• Sınıf ve okul yoğunluklarını azaltacak yeni okul yapımı
• Sınıfların maksimum öğrenci sayısının 24’e çekilmesi
• Uzaktan öğretime erişemeyen öğrencilerin tespiti ve eşitsizliklerin giderilmesi çalışmasının bitirilmesi
• Öğretmenlere/velilere/öğrencilere bu dönemde destek ve rehberlik birimleri
• Meslek liselerinde staja gitmesi zorunlu öğrenciler için ek  sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmamakta, günübirlik, bilimsel olmayan kararlarla süreç götürülmektedir.

Belirsizlik, hastalığa yakalanma kaygısı, yakınlarını kaybetme korkusu, işsizlik, maddi kayıplar, sınavlar, müfredatları yetiştirme, eşitsizlikler, bilgilendirme eksiklikleri, çocukların bakım sorunu gibi… çoklu stres ortamı ile baş etmek zorunda kalan veliler/öğretmenler/öğrencilere güven ortamı oluşturulmalı, bunun için başta Eğitim Bakanlığı ve Hükümet sorumluluğunu yerine getirmelidir.

 

Kimsenin Sağlık ve Güvenlikten Ödün Vererek,

 Çocuklarımızın Okullarını Kapatmak Zorunda Bırakanlara 

Tahammülü Kalmamıştır!

Tahir GÖKÇEBEL
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)