Barış Kültürü Çalışmalarının Baltalanmasına İzin Vermeyeceğiz!

0
225

Imagine Projesi, iki toplumdaki öğrenci ve öğretmenlerin bir araya gelerek güven temelinde barış kültürünün oluşturulmaya çalışıldığı, barış kültürü değerleninin benimsendiği ve içselleştirildiği, bugüne kadar  6000’den fazla öğrenciyi bir araya getiren, uluslararası kimliği olan bir projedir. Uygulanmaya başlandığı günden itibaren projenin içeriği iki toplumun Cumhurbaşkanlıkları himayesinde oluşturulan “İki Toplumlu Eğitim Teknik Komiteleri” tarafından hazırlanmaktadır.

Toplumların birbirini anlayabilmesi için önyargıların ortadan kaldırıldığı, sevgi, saygı ve hoşgörü temelinde bir iletişimin kurulması için çaba içerisinde olunması gerekliliği açıktır. “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”  sözünün ne anlamda ve ne amaçla söylendiği özümsenmeli ve uygulanmalıdır.

Doğru iletişimle, empati kurarak, birbirini anlayarak, insanların-toplumların sorunları aşabileceği açıktır. Bizlerin de bu amaç doğrultusunda yapılan her türlü çalışmayı desteklemesi ve yaygınlaştırılması için çalışılması bir gereklilik, hatta zorunluluktur! Ancak ne acıdır ki her iki toplumda da, toplumları-insanları ayrıştırmayı, düşmanlığı, ötekileştirmeyi kendine misyon edinmiş faşist anlayışla beslenen bir kesim vardır. Nefret, kin, düşmanlık ve ırkçı duygulardan arınamamış bu kesimlerin çocuklarımıza, adamıza ve dünya barışına hiçbirşey veremeyeceği açıktır.

Bizlerin bu küçük adada karşılıklı anlayış, dayanışma ve barış kültürü ilkeleri temelinde geleceği inşa etmekten başka yolumuz yoktur!

Bir an önce bahanelerin arkasına saklanmayı bırakarak, yıllardır devam eden ve çocuklarımıza dayanışma, işbirliği“Imagine” projesinin devamının sağlanması için gereken girişimlerin yapılması ve hamasi söylemlere takılmadan projenin tekrar hayata geçirilmesi çağrısını yineleriz.

Bu proje ile ilgili basın yoluyla kamuoyunu yanıltan, yalan söylemekten çekinmeden öğretmenlerimizi hedef yapan faşizan anlayıştaki herkesle ilgili hukuki mücadele de dahil, her türlü mücadele sürecini başlatacağımızın bilinmesini isteriz.

 

 

Ozan ELMALI

Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)