Bütçe Görüşmeleri Başlamadan Protokol Görüşmeleri Sonuçlandırılmalıdır

0
88

2011 yılından beri maaşlara yansıtılmayan hayat pahalılığı (HP), çalışanların maaşlarında %30’lara varan kayıplar yaratmıştır. Sadece 2011 yılında hesaplanan ve ödenmeyen hayat pahalılığı %14.72’dir. Bu kayıpların nasıl karşılanacağı ile ilgili ne geçmiş hükümetler, ne de şimdiki hükümetler hiçbir çalışma yapmamıştır.

Göç Yasasıyla işe giren öğretmenlerin yoksulluk sınırında yaşamaya mahkûm edildiği, 2008’den sonra işe giren öğretmenlerin ikramiyelerinin %20 düşürüldüğü, yıpranma paylarının kaldırıldığı, emeklilik yaşının yükseltildiği ve yaşamın her alanının protokollerle dizayn edildiği bu durumdan nasıl çıkılacağı ile ilgili hükümetin nasıl bir anlayış içinde olduğunu sormak istiyoruz. Öğretmenlerin çalışma koşulları ağırlaşmakta, çalışma azmi bozulmakta hükümet ise duyarsız kalarak sorunlara çözüm üretememektedir.

TC ile imzalanan protokoller neticesinde gelir dağılımında büyük eşitsizlikler yaratılmış, bunun sonucunda ekonomik ve sosyal adaletsizlikler günlük hayatımızda toplumsal sorunları arttırmıştır.

Bugün gelinen aşamada UBP-DP hükümetinden beklentimiz bir an önce Göç Yasası gibi adaletsiz yasaları ortadan kaldırması, büyümeyi arttırıcı ve eşitsizlikleri ortadan kaldırıcı politikaları hayata geçirmesidir. Bu ancak sosyal politikaların hayata geçirilmesi ile mümkündür. Sosyal politikaların içinde en önemli alanlar kamusal, nitelikli ve ücretsiz eğitim ve sağlıktır.

Ülkemizin girdiği bu kaos ortamından çıkarılmasının tek yolu Kamusal Eğitim ve Sağlığa yapılacak yatırımlarla mümkün olacaktır. Hükümete bir an önce halkının refahına yönelik politikaları hayata geçirmesi talebimizi vurgularız.

 

Vedat TEK

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu (a.)