Birleşik Kıbrıs İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nden Taraflara Çağrı

0
119

Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum 40 civarında örgütün oluşturduğu ve sendikamızın da içerisinde yer aldığı “Birleşik Kıbrıs İki Toplumlu Barış İnisiyatifi”, müzakere masasına derhal dönülmesi ve Kıbrıs münhasır ekonomik bölge ihlalinin sonlandırılması çağrısında bulunmak amacıyla 4 Aralık Perşembe günü BM Ara bölgedeki Dayanışma Evinde basın toplantısı gerçekleştirildi ve sürece ivme kazandırmak amacıyla 20 Aralık Cumartesi günü “kırmızı kurdeleli sembolik birleşme”, 24 Ocak’ta da iki toplumlu sivil toplum konferansı düzenleneceği açıklandı.

Ortak açıklamada, Türkiye hükümeti MEB’den derhal çıkmaya, Kıbrıslı liderler de acilen müzakere masasına dönmeye çağrıldı.

Ortak açıklama okundu:

Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi
Basın Açıklaması

Müzakere masasına derhal dönülmesi ve TC tarafından Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi ihlalinin sonlandırılması için Çağrı

Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi yakın zamanda gerçekleştirdiği geniş katılımlı bir toplantıda T.C.’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ni ihlal etmesi ile ilgili yaşanan krizi ve müzakere sürecinin çıkmaza girmesini tartışıp bu gelişmelere nasıl müdahale edebileceği ile ilgili bir yol haritası oluşturmuştur.

Bu çerçevede:
1. Son zamanlarda ardı ardına yaşanan olaylar – TC’nin Kıbrıs’ın güney sahilindeki Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin (MEB) büyük bir bölümünü kapattığını açıklaması, ardından Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne girmesi ve Kıbrıslı Rum liderliğinin müzakereleri dondurması – adanın kuzey ve güneyindeki ayrılıkçı güçlerin savunduğu anlaşmazlık tezini güçlendirmektedir. Bu durum adanın birleşmesi ve barışa ulaşma amaçları için son derece zararlı olacak ve Kıbrıs sorununa bir çözüm bulma çabalarını derinden yaralayacaktır. Her iki taraf da anlaşmazlıkları derinleştiren ve müzakere sürecini dondurmaya iten davranışlardan kaçınmalı ve acilen durumun sakinleşmesini sağlayarak masaya geri dönmelidir. Eğer taraflar konunun nasıl çözümleneceği ile ilgili ortak bir noktada buluşamıyorsa, o zaman onları Haag’daki Uluslararası Adalet Divanı’na başvurmaya davet ederiz. Şu andaki çıkmazdan barışçıl bir şekilde kurtulmanın başka yolu bulunmamaktadır.
2. Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için mücadele veren güçler olarak, bıkmadan, usanmadan Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumları ayıran uçurumu derinleştirmek isteyenlere karşı durmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz. Adayı savaşa veya kalıcı bölünmeye iten yayılmacı politikalara veya milliyetçilik ideolojilerine asla boyun eğmeyeceğiz. Jeopolitik rekabet, doğal gaz ve petrol yataklarından elde edilecek büyük kârlara susamış güçler tarafından sürdürülmektedir. Bu olay Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar arasında ırkçılığı ve şovenizmi körüklemek gibi sakıncalı sonuçlar doğurmaktadır.
3. Türkiye Hükümeti’ne çağrıda bulunarak Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nden derhal çıkmasını ve her iki Kıbrıslı liderden de Kıbrıs sorununun acil çözümü için müzakere masasına geri dönmelerini talep ediyoruz. Liderler de müzakerelerde Birleşmiş Milletler’in kayda aldığı anlaşılan noktalar üzerinden devam etmeli ve bütünlüklü bir anlaşma için bir yol haritası belirlemelidirler. Bu bağlamda müzakere masasında yönetim başlığı altında anlaşmaya varılan bir konunun altını çizmek istiyoruz; anlaşılan nokta Münhasır Ekonomik Bölge konusunun Federal hükümetin sorumluluğu altında olduğu ve hidrokarbonlardan elde edilecek kârın her iki kurucu devlete ait olacağıdır.
4. Bu çerçevede biz – Kıbrıs’ın birleşmesi için örgütlenmiş güçler olarak – Kıbrıs sorununun çözümü için kendi yol haritamızı uygulamayı sürdürerek, iki toplumun liderlerini bir anlaşmaya varmaları için teşvik edecek ve hatta gerekirse baskı yapacak yeni fikir ve hareketler geliştirmeye devam edeceğiz. Varılacak anlaşma ile yeniden birleşmiş ve askersizleştirilmiş bir Kıbrıs’ta; ülkemiz ve bölgemizde barışa hizmet edecek şekilde petrol ve doğal gaz rezervleri adil, eşit ve ada üzerinde yaşayan herkesin yararlanacağı biçimde paylaştırılmalıdır.

Bu çerçevede atacağımız bir takım adımlar olacaktır ve bunların en önemlisi 24 Ocak 2015’te yapılması planlanan İki toplumlu Sivil Toplum Konferansı’dır. Şu anda yaşanan ve geniş çaplı bir krize dönüşmesi olası olan krize müdahale etmeyi hedefleyen bu Konferans’ın iki toplumlu hareketin gelişiminde bir dönüm noktası olması amaçlanmaktadır.

Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi ayrıca bu sürece ivme kazandırmak amacıyla 20 Aralık 2014’te sembolik bir etkinlik düzenleyecektir. Uzun Yol (Ledra Street) boyunca ve Lokmacı Kapısı’nı aşarak kırımızı kurdeleler tutan insanlar iki taraftan birleşerek adanın yeniden birleşmesini simgeleyen bir insan zinciri oluşturacaktır.

Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi

4 Aralık 2014