Vicdani Ret Temel Bir İnsan Hakkıdır

0
619

ORTAK BİLDİRİ
Vicdani ret birçok ülkede tanınan, uluslararası hukukta yer edinmiş temel bir insan hakkıdır. Vicdani reddi bir hak olarak tanıyan ülkelerde vicdani retçi olduğunu açıklayan kişiler askerlik hizmetinden muaf tutulmakta, bundan dolayı da herhangi bir soruşturma ya da cezalandırmaya maruz kalmamaktadırlar.

Kıbrıs’ın kuzeyinde ise ne yazık ki bu konuda gerekli yasal düzenlemeler yapılmadığından, bu hak bu coğrafyada yaşayan insanlara tanınmamaktadır. Birçok konuda olduğu gibi Meclis’in bu yöndeki çalışmaları işgal rejiminin engeline takılmış ve milletvekilleri işgale boyun eğmiştir. Özetle Vicdani Ret hakkı seçilmişlerin değil, atanmışların kararı ile engellenmiş ve Kıbrıslı Türklerin askeri mahkemelerde yargılanarak, hapse gönderilmesine vesile olmuştur.

Bu çerçevede 8 Aralık 2011’de vicdani reddini açıklayan Haluk Selam Tufanlı, 5 Kasım 2013’den beridir bu konu ile ilgili yargılanmaktadır. Vicdani retçi Haluk Selam Tufanlı’nın yargılanma sürecinde mahkeme kararı 4 Aralık 2014 tarihinde açıklanacak ve muhtemelen bir Kıbrıslı Türk daha askeri hapishane de yargılanıp hapse gönderilecektir.

Türkiye, 1974 yılında garantörlük sorumluluğu çerçevesinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasal nizamını tekrardan tesis etmek ve toprak bütünlüğünü korumak için askeri müdahalede bulunmuştur. Türkiye’nin Kıbrıslı Türkleri askerliğe zorlamaya yetkisi bulunmamaktadır. AİHM’nin kararına göre adamızın kuzeyindeki tüm olaylardan Türkiye Cumhuriyeti sorumludur. Haluk Selam Tufanlı’nın askeri mahkemede yargılanması ve muhtemel ceza alacak olmasından da TC sorumludur. Seçilmişlerin değil, atanmışların boyunduruğu altında Kıbrıslı Türklerin askeri mahkemelerde yargılanması kabul edilemez bir durumdur.

İnsan hak ve özgürlüklerine saygıyı temel alan örgütler olarak bizler Haluk Selam Tufanlı’nın yanında olduğumuzu duyurur, tüm halkımızı bu onurlu mücadeleye destek olmaya ve 4 Aralık 2014 saat 14.00’te Askeri Mahkeme önünde dayanışmaya çağırırız.