Daha Nitelikli Bir Eğitim İçin Öğretmen Statüsü Yükseltilmelidir

0
172

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolaysıyla dünya çapında 30 milyon öğretmeni temsil etmekte olan dünyanın en büyük sendikalar federasyonu  Eğitim Enternasyonali (EI) “Daha iyi bir dünya için nitelikli eğitim” önemine vurgu yapmaktadır.

       Öğretmenlerin toplumsal statülerine ilişkin ILO ile UNESCO’nun 5 Ekim 1966’da kabul ettiği ortak belgeden sonra her yıl 5 Ekim, “Dünya Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaktadır. Bu belge, öğretmenlik mesleğinde işe alınma, seçme ve formasyon, mesleğe hazırlık, farklı düzeydeki öğretmenlerin meslek sorunları, istihdam güvenliği, öğretmenlerin hak ve sorumlulukları, disiplin işlemleri ve mesleksel bağımsızlıkları gibi konuların bütününü kapsamaktadır. 5 Ekim, kamusal eğitimi savunan yaklaşımın simgeleştiği bir gün olarak öne çıkmıştır. Nitelikli, eşit, parasız, yaygın ve kamusal eğitimin vazgeçilmez bir insan hakkı olduğu, 5 Ekim’lerde daha yüksek bir sesle dile getirilmektedir.

         Ülkemizde özelleştirmenin kamusal eğitime darbe vurma noktasına geldiği düşünüldüğünde, örgütlü mücadeleye daha çok ihtiyaç duyulduğu kabul edilecektir.  Ülkemizde de öğretmenin “5 Ekim Dünya Öğretmenler ve Mücadele Günü” olarak kutlanmasını ve toplumun dikkatinin eğitim ve öğretmen sorunlarına odaklanmasını sağlamak birincil görevimizdir.

          Eğitimin ve tüm kamusal hizmetlerin piyasa malına döndürülmeye çalışıldığı günümüzde, Öğretmenlerin mücadelelerine bugün her zamankinden çok ihtiyaç duyulmaktadır. Toplum öğretmene destek olmalıdır, çünkü öğretmen topluma hizmet etmektedir ve öğretmenin eğitim için vermekte olduğu her mücadele toplumun kendisi içindir. Öğretmenlik mesleğinin geleceği, okulların geleceği ve öğrencilerin geleceği bu desteğe bağlıdır. 

          Eğitim ve öğretmen sorunlarıyla birlikte bunlara çözüm yollarını tüm kesimlere aktarmanın ve toplum ile, dünya ile kucaklaşmanın günü 5 EKİM’dir. Devlet Okullarına, kamusal eğitime, bu eğitimi veren öğretmenlere yardım edilmelidir. 

 

Bugün yeniden hatırlatıyoruz;

 

-Öğretmen Önemlidir. Öğretmen statüsü yükseltilmelidir. Bu topluma yansıyacaktır.

-Öğretmen, çalışma koşulları, geçim, gelecek kaygısı taşımadan kendisini mesleğine adayacak şartlara ve geçim düzeyine kavuşturulmalıdır.

-Eşit işe eşit ücret ve haklar tanınmalı 2008’den sonra istihdam edilen öğretmenlere insanca geçimlerini sağlayacak maaş ve hakları geri verilmelidir.

-Mevsimlik işçi gibi öğretmen geçici çalıştırılmamalıdır.

-Öğretmensiz okullar dururken öğretmen istihdamından tasarruf yapılmamalıdır.

-Herkese eşit, parasız, bilimsel ve kaliteli kamusal eğitim hakkı verilmelidir.

-Öğretmen sendikaları yıpratılmaya çalışılmamalı, örgütlenmesi engellenmemelidir.

-Eğitim politikalarının oluşmasında öğretmen sendikaları ile ortak çalışılmalıdır.

 

Böyle bir günde öğretmene gerçekçi bir vizyon ortaya konularak, öğretmen ve mesleki kariyerinin yükseltilmesi için reel adımlar atılmalıdır.

Geleceği en iyi şekillendirecek olan ancak ve ancak öğretmenlerdir. Bugün önemli bir gündür. Öğretmenin onurlu mücadelesini simgeleyen 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü tüm toplumumuza ve öğretmenlerimize kutlu olsun.

Saygılarımla,

                                                                                                                                  

                         

                                                                                                                Tahir GÖKÇEBEL

                                                                                                                     Başkan

                                                                                                                 Yönetim Kurulu (a.)