Yaşasın 8 Mart! Yaşasın Emekçi Kadının Mücadelesi!

0
171

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi tüm dünyada ve ülkemizde de verilmektedir.

BM’nin hazırladığı ve birçok ülke tarafından onaylanan CEDAW gibi uluslararası anlaşmalar ve bu doğrultuda atılan adımlara ve bazı yasal düzenlemelere rağmen Türkiye’de ve ülkemizde bulunduğumuz noktaya baktığımızda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çok boyutlu bir sorun olduğunu, eğitimden çalışma yaşamına kadar toplumsal rol ve değerlerden kaynaklanan eşitsizliklerin günümüzde hala varlığını koruduğu bir gerçektir.

Ülkemizde son yıllarda artış gösteren kadına ve çocuğa yönelik taciz, şiddet, tecavüz olaylarını önleyecek etkili ve yeterli tedbirler devlet tarafından alınmalı, mecliste kabul edilen uluslararası anlaşmalar ve yapılan yasalar ivedi olarak yürürlüğe girmelidir.  

Kadınlara karşı aileden ve çevreden dayatılan öğrenilmiş cinsiyetçi yaklaşımlar ve şiddete karşı ancak siyasi, sosyal ve eğitim sisteminde yapılan değişimlerle, eğitimin şöven, gerici cinsiyetçi unsurlardan arındırılmasıyla, demokrasi, eşitlik, farklılıklara saygı gibi barış kültürü oluşturacak değerleri içermesiyle engel olunabilir.

Muhafazakârlaştırılan ve içi boşaltılan bilimsellikten ve laiklikten uzak eğitim müfredatı, çalışma yaşamında ise ataerkil toplum modelini kendi yararına kullanan kapitalist sistem, sermayenin ise kadınların emek ve bedenini sömürmesi, kadına yönelik şiddet, taciz ve cinayetlerin temel nedenidir.

Ülkemizde yıllardır, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, çevre ve eğitim alanında yapılan dayatmalar ve boyun eğen hükümetler tarafından uygulanan politikalarla değiştirilmeye, dönüştürülmeye çalışılan çağdaş, laik, demokratik toplum yapımızda, saygı, hoşgörü, demokrasi, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi birçok değerimiz değiştirilmeye çalışılmaktadır.

KTOEÖS ve KTÖS olarak;

  • Eğitim ortamlarının, eğitim programlarının, eğitim materyallerinin barışçıl, hoşgörü kültürünü içeren ve ayrımcılıktan uzak bir anlayışla düzenlenmesi,
  • Eğitimin her kademesinde müfredatın ve ders kitaplarının toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek düzenlenmesi için adım atılması,
  • Tüm emekçi kadınlara yıpranma payı hakkı tanınması, doğum izinlerinin arttırılması için yasal mevzuatın tamamlanması,
  • Demokrasi, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve toplumsal değerlerimizin korunması,
  • Ülkemizde barış, çözüm ve birleşik federal Kıbrıs için

mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz!

8 Mart’ta siz değerli öğretmenlerimizi ve tüm emekçi kadınlarımızı saygıyla selamlar, eğitim ve örgütlü mücadeleyle eşitlik ve adaletin tüm dünyada sağlanabileceğinin bir kez daha altını çizeriz.

 

Emel TEL                                                                                  Selma EYLEM

KTÖS Başkanı                                                                          KTOEÖS Başkanı