Kara Zihniyet Hortluyor mu?

0
391

Son dönemde ülkemizde her alanda yaşanan baskıcı ve faşizan uygulamalar maalesef eğitim sisteminde de kendini göstermeye başlamıştır. Yıllar önce aynı baskıcı anlayışla yönetilen eğitim sistemi sendikamızın da kararlı mücadelesiyle demokratik ve şeffaf bir zemine oturtulmuştur. Gerek öğretmen alımında, gerek yükselmelerde gerekse eğitim sistemindeki diğer mevzuatlarda yapılan yasal düzenlemeler sayesinde siyasetin iki dudağı arasında olan haklar yapılan yasa ve tüzüklerle düzenlenmiştir.

Görülen odur ki yeniden hortlayan eski kara zihniyet bundan rahatsız olmuş ve alınan talimatları yerine getirmek için harekete geçmiştir.

Öğretmen hakları genelgelerle veya oldu bittiye getirilmeye çalışılan tüzük değişiklikleriyle budanmaya çalışılmaktadır. Pandemi sürecinde büyük özverilerle gece demeden gündüz demeden öğrencilerinin eğitimi ve özel sorunlarıyla ilgilenen öğretmenlerin yaptıkları bu çalışmalar görmezden gelinerek bizlerle alay edermişçesine tüzüklerle ve genelgelerle öğretmenin faaliyetlerini itibarsızlaştırmaya çalışmaktadırlar. Okuluna gitmek için  maaşının yarısından fazlasını benzine harcamak zorunda kalan öğretmenlerin sorunlarına çare bulmak yerine onların haklarını gasp etmeye yönelik sinsice çalışmalar yapılmaktadır.

Ülkeye akan nüfus, okullarda sağlıklı eğitim yapılmasını imkânsız hale getirirken, iş insanları tarafından bağış olarak topluma hediye edilecek okulların önümüzdeki eğitim yılına hazır olup olamayacakları hala daha netlik kazanmamıştır. Devlet olarak bu okulların elektrik, altyapı ve iç donanımlarını tamamlamak için uğraşmak yerine öğretmenin çalışma şartlarını nasıl ağırlaştıracaklarının, kazanılmış hakların nasıl budanacağının yollarını aramaktadırlar. Öğretmen, çağdışı genelgelerle, tüzüklerle ve yasalarla baskı altına alınıp, öğretmenin özgür ve laik düşüncesine engel konulmaya çalışılmaktadır.

  • Unutulmasın ki; Öğretmen demokrasiye darbe vurmaya çalışanların önünde dimdik duran kaledir!
  • Unutulmasın ki; Öğretmen toplumun karanlıkları aydınlatan meşalesinin taşıyıcısıdır!
  • Unutulmasın ki; Öğretmen boyun eğmez, ders verir!

KTOEÖS olarak biz öğretmenler, bizleri yönetenlerin tüm bu beceriksizliklerine rağmen topluma ışık tutmaya, eğitimi ve öğretmenlik mesleğini niteliksizleştirmeye çalışanların karşısında bir kale gibi durmaya devam edeceğiz.

 

Öğretmen, büyük mücadelelerle kazanılan haklarımızı,

bu  kara zihniyetin iki dudağı arasına asla bırakmayacaktır.

 

         Haklarımızı budamaya yönelik atılacak hiçbir adımı kabul etmiyoruz.

 

Ali YAMAN IŞIK

Eğitim Sekreteri

Yönetim Kurulu a.