Tüm Barışseverleri Çözüm Sürecine Destek Olmaya Davet Ederiz

0
131

Kıbrıs sorununun varlığı Kıbrıs’ta yaşayan toplumların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi gelişiminin  önündeki en büyük engel olduğu gibi, 1974’ten bu yana devam eden ateşkes koşullarının her an için bir sıcak çatışmaya dönüşmesine de zemin yaratmaktadır.

Örgütlerimiz geçmişteki çözüm süreçlerine verdikleri destek çerçevesinde iki toplumlu, iki kesimli, iki toplumun siyasi eşitliğine dayalı, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan federal Birleşik Kıbrıs çözümüne destek vermektedirler. Bizler çözümün Kıbrıs’ın birleşmesinde, iki toplumun ortak yaşamının yeniden kurulmasında ve barışa giden yolda önemli bir adım olduğuna, aynı zamanda bölgemizdeki çatışmaların sona erdirilip, bölge ülkeleri arasında işbirliği ve istikrar yaratacağına inanmaktayız. Çözümle birlikte silahlanmaya ve askeri birliklere yapılan harcamaların insanlarımızın ve Kıbrıs’ın refahı için harcanacağını görmek istemekteyiz. Çözüm ve adamızın birleştirilmesi, Kıbrıs’ın ekonomik olarak da ilerlemesi, Kıbrıs Türk toplumunun dünya vatandaşı olması ve toplum olarak hak ettiğimiz siyasi irademizin geri alınması anlamı taşımaktadır.

Çözümsüzlüğün yarattığı kin, nefret ve ayrılıkçı faaliyetlerin ortadan kalkması, adamızın tekrardan birleştirilmesi için iki toplum lideri arasında devam eden görüşme sürecinin öngördüğümüz ilkeler çerçevesinde bir sonuca ulaştırılması temel beklentimizdir. Bu çerçevede New York’ta devam eden BM zirvesine katılan iki liderin 25 Eylül’de yapacakları görüşme sürecinden olumlu bir yol haritası çıkarmalarını destekliyoruz.

Bizler statükodan beslenen, çözümün önünü tıkamak için her türlü yalan propagandayı kullanan provakatörlerin karşısında, geçmişte olduğu gibi adamızın birleştirilmesi, insanlarımızın kardeşliği, kin, nefret ve önyargının ortadan kalkması, ülkemizde ve bölgemizde barışın sağlanması için yoğun uğraş vermeye devam edeceğimizi vurgular, tüm barışseverleri çözüm sürecine destek olmaya davet ederiz.

Saygılarımızla,

 

Sendikal Platform:

KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, BES, Koop-Sen, Güç-Sen, Çağ-Sen, Tıp-İş, Dev-İş (Emek-İş, Dev.Genel İş, Petrol-İş, Mağusa Türk Genel İş), Basın-Sen, Türk-Sen (El-Sen, TES, Gıda-Sen, Liman-Sen, Tel-Sen, Hava-Sen, Bank-Sen, As-Sen, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası), DAÜ-SEN, DAÜ-BİRSEN