Cinayetlerin Katili Bellidir

0
112

Kıbrıs’ın kuzeyinde çalışanların köle pazarından alınmış esirlerden farkı kalmamıştır. Yabancı ve yandaş sermayeyi her türlü kirliliğiyle Kıbrıs’ın Kuzeyine taşıyan anlayış düşük ücretli, güvencesiz çalışan köleler yaratmak için elinden geleni yapmıştır, yapmaya devam etmektedir.

Hemen hemen her gün yaşanmaya devam eden iş cinayetleri rastlantı değildir. Taşeron sistemi ile kaçak güvencesiz, sendikasız hiçbir önlem alınmadan ve sadece bir somun ekmek parasına çalıştırılan insanlar katledilmektedir. Çalışma bakanlığı ve hükümet hiçbir önlem almadığı gibi yaşananlardan kimse sorumlu tutulmamaktadır. Bir cinayeti bir başka cinayet izlerken AKP taşeronluğunu yapan hükümetler sadece çalışanların boğazını sıkmak için dayatma paketleri harfiyen uygulamaya devam etmektedir. Sosyal Güvensizlik, Göç Yasası gibi yasalarla, hayat pahalılığını dondurarak çalışanlarını daha da fakirleştiren anlayış tam bir KÖLE PAZARI yaratmak üzeredir. Alım gücünün yerlerde süründüğünü döviz karşısında perişan edilen kamu çalışanlarının dahi sendikasızlaştırılması iş, maaş, gelecek garantisinin ortadan kaldırılması için yoğun çaba harcanmaktadır.

Bir avuç zenginin temsilcisi durumuna gelen işbirlikçi hükümetlerden sendikaların talebi olan çalışanların insanca yaşayacağı bir ücret, iş güvencesi için toplu sözleşme ve sendika hakkı, iş uyuşmazlıklarının hızlı çözümü için iş mahkemeleri gibi düzenlemeler beklemek ölü gözünden yaş beklemekten farksız duruma gelmiştir. Bu gün ekmek parasını kazanmak için yaşanan ölümleri önlemek daha iyi bir maaş, iş, gelecek garantisi sağlamak çabası gösterilmesi gerekirken özel sektör çalışanlarına Göç Yasasına mahkûm edilen kamu çalışanları hedef gösterilmektedir. Dövizin artışı karşısında kuru yaprak gibi savrulan, alım gücü sıfırlanan tüm çalışanlar sefalette birleştirilmek için elden gelen her çaba harcanmaktadır. Her GÖÇ YASASI ve benzeri yasaların kaldırılması gündeme geldiğinde KTTO, KTSO ve TC Elçiliği işbirlikçi hükümetlerle ortaklaşarak seslerini yükseltmektedirler. Soruyoruz, Katili belli olan iş cinayetleri karşısında hükümet, elçilik, KTTO, KTSO ne gibi bir önlem önermektedir? Köle pazarındaki kölelerin hiç mi hakkı yoktur?

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu a.