ANAYASAL HAK OLAN “HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİ”NİN KEYFİ KARARLA DURDURULAMAYACAĞINI HEP BİRLİKTE GÖRDÜK

0
320

Hayat Pahalılığı Ödeneği’nin durdurulması ile ilgili azınlık hükümetinin girişimine yönelik sendikamızın Anayasa Mahkemesi’nde açtığı davada emekçilerin lehine bir sonuca ulaşılması bizleri memnun etmiş, hukukun üstünlüğünü ve adaletini yansıtan bir karar olmuştur.

Dövizin durdurulamaz yükselişi ve hayatın günden güne pahalılaşmasına yönelik tedbir alamayan ve tasarruf yapamayan yöneticilerimizin, en kolayına kaçarak, çalışanların kazanılmış haklarını gasp etme amacıyla almaya çalıştıkları kararlar tarafımızca kesinlikle kabul edilemez.

Hayat Pahalılığı Ödeneği’nin Yasa Gücünde Kararname ile durdurulmaya çalışılmasının Anayasa’ya da aykırı olduğunu bilerek, böyle bir girişimde bulunma, bizi yönetenlerin yasa-hukuk tanımamazlıklarına eklenen üzücü durumlardan birisidir.

Çalışanların yasal hakkı olan hayat pahalılığı ödeneği, nihayetinde özel ve kamuya katma değer ve yarar sağlayan bir ödenektir. Çalışanın elinden alınacak bu ödenek, ülkenin ticari piyasasını da olumsuz etkileyecektir.

Kamuda yapılan fuzuli harcamaların azaltılması sayesinde önemli bir ekonomik tasarruf sağlanacağının altını çizerek, Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu kararı durdurmasının yerinde bir karar olduğunu bir kez daha vurgular, ülkemiz hükümetlerinin çalışanlarımızın alım gücünü azaltacak, yasa dışı kararlar üretmesinin her zaman karşısında olacağımızı belirtmek isteriz.

 

Mehmet GÜNEYLİ

Mali Sekreter

Yönetim  Kurulu (a.)