Toplumsal Varoluş Platformu: “Bunun Adı Yok Oluş Protokolüdür!”

0
128

Toplumsal Varoluş Platformu olarak 27 Mayıs 2022 Cuma günü “Teslimiyet Protokolü” hakkında KTAMS binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Ortak Basın Açıklaması Metni:

“İmzalanan protokol toplumsal varoluşumuz açısından büyük tehdit teşkil eden bir teslimiyet belgesidir”

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, iddia edilenin aksine KKTC’nin ekonomik  kalkınmasını değil,  hem ekonomik, hem demokratik anlamda birçok kazanımın geri götürülmesini  amaçlayan toplumsal varoluşumuz açısından büyük  tehdit teşkil eden bir teslimiyet belgesidir.

Uzun yıllar içerisinde  büyük mücadelelerle kazanılmış, birçoğu Anayasanın güvencesi altında olan haklarımızın geriye götürülmesini, eğitim sistemimizden aile yapımıza Kıbrıs Türk Toplumunu dönüştürmeyi amaçlayan bu protokolün hayata geçirilmesinin mümkün  olmayacağını, Kıbrıs Türk Toplumunun bu dayatmayı kabul etmeyeceğini bildikleri için en başında sendikaları susturmak, halkın gösteri ve yürüyüş hakkını kısıtlamak için yasa değişiklikleri yapmayı planladılar.  Düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı yasa önerilerini de bu dönemde Meclise göndermeleri tesadüf değildir. Kıbrıs Türk toplumunu ceza yasaları ile korkutup susturacaklarını sananlar yanılıyorlar. Bu protokolu dayatanlar ve onaylayanlar bilmelidirler ki Kıbrıs Türk Toplumu bedenine de , ruhuna da uymayan bu gömleği giymeyecek.

Teslimiyet protokolünde toplumsal varoluşumuzu tehlikeye atacağına inandığımız ve asla kabul etmeyeceğimiz maddeler;

 1. Sendikalar Yasası’nda değişiklik yapılarak Sendikaların yetkilerinin ve etkilerinin sınırlandırılması ile ilgili değişiklik yapılmasına
 2. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkının kısıtlanması yönünde yasa değişikliği yapılmasına
 3. Toplu İş Sözleşmesi düzeninde değişiklik yapılarak; sözleşme süresi bitiminden sonra yenisi imzalanıncaya kadar eskisinin devam etmeyeceği ve süre bitiminde imzalanmaz ve yenilenmezse hakların sonlanmasına
 4. Yurttaşlık Yasası’nda değişiklik yapılarak vatandaşlığa kabule ilişkin şartların daha da kolaylaştırılmasına
 5. Kamu personel rejimi ve emeklilik sisteminde yasal değişiklik yapılmasına
 6. Emeklilik sisteminde mevcut duruma göre aktüeryayı güçlendirici emeklilik reform planı hazırlanmasına
 7. Belediyelerin nüfus sayısı, nüfus yoğunluğu, yüzölçümü ve yetki ve görevleri yeniden düzenlenerek belediye sayılarının azaltılmasına
 8. KIB-TEK’in elektrik üretim-iletim-dağıtım-tedarik fonksiyonlarının ayrıştırılarak özelleştirilmesine
 9. Tüm maaş ödemelerinden vergi ve prim tahsil edilmesine
 10. Vergi sistemi gözden geçirilerek gelir artırıcı düzenlemeler yapılmasına,
 11. Milli (Devlet) Piyangonun ve Limanların özelleştirilmesine
 12. Din hizmetlerinin Devletin tüzel kişiliği içerisinde daha etkin olması ve sahih din bilgisinin toplumda hakim kılınmasının sağlanmasına
 13. Yabancıların KKTC’de yatırım yapması için gerekli olan yerli ortak ve sermaye miktarına yönelik şartların azaltılmasına
 14. Yabancıların mülkiyet edinmesi konusundaki kısıtlamaların azaltılmasına
 15. Milli para olan Türk Lirasının ve milli ödeme sistemlerinin (TROY) kullanımının yaygınlaşmasına
 16. Sosyal medya başta olmak üzere tüm iletişim araçlarından dezenformasyona yönelik sınırlandırma yapılmasına
 17. Öğretmenler Yasası başta olmak üzere ilgili mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılmasına ve öğretmenlik mesleğine giriş sisteminde değişiklik yapılmasına
 18. Orta Öğretim seviyesinde uygulanmakta olan öğretim programları ile yazımı yapılan eğitim araçlarında (ders kitapları) ortak değerleri güçlendirmeye yönelik güncelleme yapılasına
 19. Türkiye’de uygulanan aile eğitim programı doğrultusunda KKTC’de ailelerin eğitim ihtiyaçlarına yönelik kurs programları oluşturulması ve uygulanmasına
 20. Cumhurbaşkanlığı külliyesi ve Meclis binası yapılması için 620 milyon TL kaynak kullanılmasına
 21. Türkiye’nin sağlık sisteminin oluşturulmasında elde edilen bilgi ve tecrübelerin, KKTC tarafı ile paylaşılarak her iki ülke sağlık sistemlerinin uyumlaştırılmasına

Toplumsal varlığımız için büyük bir tehdit olan bu dayatma protokole karşı çok güçlü bir direniş cephesi oluşturarak tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Toplumsal varoluş mücadelesinin toplumsal birliktelikle başarılabileceği bilinciyle sivil toplum örgütlerini, siyasi partileri, ekonomik örgütleri, meslek örgütlerini ve en önemlisi halkımızı  yanımıza alarak güçlü bir birliktelik oluşturacak, içeride vereceğimiz mücadele yanında uluslararası platformlara da sesimizi duyurmak için etkili adımlar atacağız.

İmzalanan protokolle taahhüt edilen, ekonomik, demokratik, sosyal ve kültürel anlamda varlığımızı tehlikeye atacak yasa önerileri Meclise geldiği gün; ayrıca hayatın pahalılanması ve zamlara karşı da büyük bir tepki koyacağımızı ve ülke genelinde genel grev başlatarak hayatı durduracağımızı, toplumsal varoluşumuz için tüm gücümüzü ortaya koyacağımızı vurgularız.

Toplumsal Varoluş Platformu