Topluma Hizmet Verecek Trafik Güvenliği Sistemi Oluşturulmalıdır

0
132

Kıbrıs’ın kuzeyinde trafikte insan hayatı kurtarma ve ağır yaralanmaları/kalıcı sakatlıkları önlemek hiçbir zaman öncelik olmamıştır. Bu gerçek, toplumun memuru olması için seçilen siyasilerin hayata geçirdikleri bilim ve etik dışı uygulamalarla birçok kez kanıtlanmıştır.

Sayıştay’ın sabit hız tespit kameraları ile ilgili olarak yayınladığı performans denetim raporunun ilgili hükümetlerce ve gelen giden Ulaştırma Bakanlarınca hiçbir zaman ciddiye alınmaması, kullanımda olan yüz kamera hakkında hiçbir bilimsel ihtiyaç raporunun bulunmaması, ve kamera alım, kurulum, bakım, ve çalıştırılmasının ihalesiz ve tek elden yapılmakta olması, niyetin topluma fayda sağlamak değil, sadece ve sadece rant sağlamak olduğunu ortaya koymak için yeterlidir.

Trafik güvenliği sorunlarımızın çözüm bulabilmesi için, dünya örneklerini temel alarak yıllardan beridir yapmakta olduğumuz sözlü ve yazılı çağrılar cevapsız kalmıştır. Yetkili koltukları işgal edenlerin toplumun ihtiyacı olan değişimi yaratmak gibi bir dertleri hiç olmadığı, inatla yapmakta oldukları yanlışlardan bellidir. Dolayısı ile toplum ayağa kalkmalı ve duyarlı tüm örgütler birleşerek trafikte hayat kurtarma ve ağır yaralanmaları/kalıcı sakatlıkları önlemek için verilmekte olan mücadeleyi yükseltmelidir.

Toplum olarak sorumlu olduğumuz açıktır. Ancak, sistemi yönetiğini iddia eden çalışanlar hepimizden daha sorumludur, ama maalesef sorumluluklarını yerine getirmemektedirler. Ulaştırma Bakanı sayın Kemal Dürüst’e soruyoruz: Bakanlığınız süresince kaç insanımız trafikte hayatını kaybetmiştir? Meydana gelen  bu ölümlerin sorumluluğunun kaçta kaçının sizde olduğunu düşünmektesiniz? Kamera uygulamasının bilim ve etik dışı olduğunu yıllardır dile getirmiş olmamıza rağmen, neden 30 yeni kameranın ihalesiz alımını onaylayıp şov yapmayı seçtiniz? Doğruları yapmak sizi çok mu rahatsız etmektedir?

Eğitim Bakanı sayın Özdemir Berova’ya soruyoruz: Yaşanan büyük kayıplara rağmen, öğrenci taşıyan otobüslerin denetimini yaptırmayı düşünmekte misiniz? Öğrenci taşıyan otobüs şirketlerinin ödemelerinin bakanlığınız tarafından hala daha yapılmadığı doğru mudur? Bir buçuk yıl önce bakanlığına teslim edilmiş, anasınıf ve ilkokul 1, 2, ve 3. sınıf eğitimi kapsayan Trafik Güvenliği Eğitim kitaplarını ve bu kitapların içeriğindeki materyali eğitim müfredatlarının doğal parçası yapmak için hangi adımları attınız? Yoksa, çağdaş Trafik Güvenliği Eğitiminin çocuklarımız için gereksiz olduğunu mu düşünmektesiniz?

Çözüm yolu ve yapılması gerekenler bellidir. Yıllar öncesinden yetkililere yazmış olduğumuz gibi, Meclis bünyesinde bir Trafik Güvenliği Kriz Masasının oluşturulması ve uzman bir danışman kurulu desteği ile topluma hizmet verecek bir Trafik Güvenliği Sistemi oluşturulması gerekmektedir.

Toplum olarak eğitim, denetim, ve mühendislik temellerinde çalışacak ve trafikte insanlarımızın hayatını kurtaracak ve ağır yaralanmaları/kalıcı sakatlıkları önleyecek bir Trafik Güvenliği Sisteminin oluşturulmasını hep birlikte talep etmeliyiz. Değişemediğimiz ve değişime destek olmadığımız her gün kayıbımızdır.

Doğrular toplumumuzdan yanadır

Bu konuda duyarlı olan sivil toplum örgütleri ve sendikaları 22 Şubat Çarşamba günü saat 17:00’de KTÖS’te yapılacak toplantıya davet ediyoruz.

 

Hüseyin Sevay                                 Tahir Gökçebel                                         Şener Elcil

TRAKAYAD Başkanı                          KTOEÖS Başkanı                               KTÖS Genel sekreteri