Sendikal Platform: “Halkımızın sokağa çıkması, hakkını araması doğru ve haklı bir tepkidir”

0
77

Ülkemizde yıllardır TC tarafından dayatılan ve basiretsiz yerel hükümetler tarafından uygulanan sistemli politikalarla yaratılan düzen sermayeye rant sağlama, halkı vergiler, zamlar, geriletilen kamusal hizmetler ve güvencesiz çalışma koşullarına mahkum etmektedir.

Yaratılan düzende sürdürülen nüfus politikasıyla doğal kaynak ve alt yapı sorunları oluşmakta, okul, hastane ve yollar yetersiz hale getirilmekte, kriminal suçlar artmaktadır. Hükümetler sermayeden yana politikalar sürdürmekte, aflar çıkarmakta, kayıt dışı ekonomiye göz yummakta, alım gücü gerileyen, trafik kazalarında canlarını kaybeden halkın sorunlarını görmezlikten gelmekte, çözüm üretmemektedir. Toplumun demokratik değerlerinin dönüştürülmesine kayıtsız kalmakta hatta çanak tutmakta, özgürlüklerin bizzat tehdit altında olmasına neden olmaktadır.

Geldiğimiz bu noktada son yapılan zamlar sonrası halkın sokağa çıkması, hakkını araması doğru ve haklı bir tepkidir.

Bilinçli, bağımsız, kararlı, stratejik, örgütlü ve siyasi bir hedefi olan mücadele ile ancak kapitalist sistemin dayattığı sömürü düzenine karşı mücadele ve direniş başarılı olabilir. Sendikal platform olarak bizler bu yönde mücadeleyi desteklediğimizi, mücadelemizi öncelikle HP ve asgari ücretle ilgili yapacağımız eylemle sürdüreceğimizi ortaya koyarız.

 

Saygılarımızla,

 

Sendikal Platform