Özgür, Bağımsız, İki Bölgeli, İki Toplumlu Kıbrıs

0
143

Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara açık mektup

Her iki tarafın siyasi liderleri, 50 yıllık müzakereler sonucunda nasıl bir çözüm üzerinde uzlaşabileceklerinin farkındadırlar. Her iki taraf da, birbirlerinin hassas olduğu noktalara ilişkin bilgi sahibidir. Tüm bu yıllar boyunca iki toplumun çatışmasına neden olan güçlerin; yeniden birleşme çabalarına zarar vermeye devam eden ayrılıkçı, milliyetçi anlayışı da teşvik ettikleri aleni bir şekilde ortadadır.

Neoliberal kapitalizmin küresel krizinin vurduğu Doğu Akdeniz bölgesi, toplumsal huzursuzlukların yanısıra yerel savaşlara ve ayaklanmalara doğru yol almaktadır. Bölgedeki devletlerin sınırları dahi belirsiz bir hale gelmişken emperyalist müdahaleler gittikçe çoğalmaktadır. Hidrokarbon yataklarının bulunması Kıbrıs’ı da emperyalist planların sıcak savaş bölgesinin içerisine atmıştır. Bu şekilde, Kıbrıs sorununa bir gerilim kaynağı daha eklenmiştir. Her iki toplum da bu durumu çözüm ve birlikte yaşama doğrultusuna çevirmeye davet ediliyor. Öte yandan, neoliberal politikanın acımasız kemer sıkma projeleri etnik kökenlerinden bağımsız olarak tüm Kıbrıs işçilerini yaralamakta, toplumu fakirleştirilmekte ve bu şekilde toplumsal dokunun bozulmasına sebep olmaktadır.

Ancak, böyle bir dönemde, adada oluşan bu kargaşa içerisinde, iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde Kıbrıs sorununun çözümü için bir fırsat penceresi oluşmaktadır. Bu fırsat heba edilmemelidir. Biz, müzakerelere Dimitris Hristofyas ve Mehmet Ali Talat’ın bıraktığı yerden, yani uzlaşılan noktaların kabul edilmesi noktasından devam edilmesinin doğru ve verimli olacağını düşünmekteyiz. İki toplumun liderlerine; yıllarca yapılan müzakereler sonucu elde edilen kazanımlar çerçevesinde çıkar oyunları olmadan, gecikmeksizin yeniden diyaloğa geçmeleri için çağrıda bulunuyoruz. 

Aynı zamanda,  her Kıbrısılırum ve her Kıbrıslıtürkü hep birlikte ortak bir cephede  toplumlarımızın barış içerisinde bir arada yaşamasını ve Kıbrıs sorununun çözümünü talep etmek yönünde mücadele etmeye çağırıyoruz. İki toplumlu karşıtlığı yaratan ve bu karşıtlığı büyük ölçüde sürdüren siyasi liderlerin, halkın yararına olacak bir çözüm bulacak pozisyonda olmadıklarının farkındayız. Bu bağlamda, çözümün Kıbrıs toplumlarına daha az engel ile ileriye gitme fırsatı yaratacağına inanıyoruz. Ancak, bir arada var olma ve yeniden yakınlaşma destekçisi vatandaşlar; gerek çözümden önce gerekse çözümden sonra  iki toplum ilişkilerinin geliştirilmesi ve kötü geçmişin kalıntılarından iyi bir gelecek yaratma görevini omuzlanmalıdırlar. 

Ortak cephe mücadelesi, Kıbrıs sorununun çözümünün yanısıra her iki tarafta da mali oligarşinin dayattığı kemer sıkma politikalarına karşı iki toplumlu toplumsal direnişi oluşturmak adına son derece ivedi ve gerekli hale gelmiştir.

 

Tüm ordular dışarıya – Tüm askeri üsler dışarıya

Özgür, Bağımsız, İki Bölgeli, İki Toplumlu Kıbrıs

Barış ve yeniden birleşme cephesini hep birlikte inşa ediyoruz

 

ERAS – Committee for a Radical Left Rally – Kıbrıs Radikal Sol Hareketi Komitesi 

KTOEÖS- Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası 

 KTÖS – Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası