SAVAŞLAR BİTSİN, ÇOCUKLAR ÖLMESİN – END THE WARS, STOP CHILDREN FROM DYING

0
652

Emperyalist güçlerin desteklediği Suriye’deki savaş milyonlarca insanın göç etmesine, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Tüm dünya son 25 yılın en büyük mülteci krizini yaşıyor. Yalnızca son iki yıldır Suriye’deki çatışmalardan kaçan mülteci sayısı 3 milyonu bulmuş durumda.

 

Akdeniz’de ve Avrupa’da birtakım ülkeler bu mültecileri kabul etmiş durumda ancak her geçen gün artan sayı nedeniyle birçok ülke sınır dışı etmektedir. Kabul edilen mülteci nüfusun dünyanın desteğine ihtiyacı vardır.

 

Çünkü mülteciler göç ettikleri ülkelerde (başarabilmişlerse eğer) genellikle çok zor koşullarda, yoksulluk çizgisinin altında yaşıyor, yiyecek sağlama ve çocuklarını okula gönderme mücadelesi veriyor. İnsanın doğuştan sahip olduğu, insanın insanca yaşayabilmesi için gerekli olan temel hak ve özgürlüklere ne yazık ki sahip olamıyor.
Kısacası Suriyeli mülteciler ölüm kalım savaşı veriyor. Göç yolunda insanlar, çocuklar ölüyor. Medyaya yansıyan karaya vurmuş çocuk cesetleri insanın kanını donduruyor..
Artık zamanı gelmiş ve hatta çoktan geçmiştir. Suriye’de savaşın bitmesi, barışla beraber göçün durmasının sağlanması için harekete geçelim. Masum insanların daha fazla ölmemesi için, eğitim, sağlık, yaşama ve barınma gibi temel insan haklarına sahip olabilmeleri için yaşananlara seyirci kalmayalım.

 

Hayata tutunma mücadelelerine destek verelim. O kıyılara vuran minicik çocuk cesetleri insanlığa yakışmıyor! Artık buna dur denmesi için insanlığa gelin hep beraber çağrı yapalım.

 

Hükümetlere acilen kriz masası oluşturmaları, gelen mültecileri sınır dışı etmeyerek temel insani ihtiyaçlarını karşılamaları çağrısında bulunuyoruz.

 

Birleşmiş Milletlerin ve Avrupa Birliği’nin derhal bu insanlık ayıbı savaşın durdurulması için harekete geçmesi çağrısında bulunuyoruz. Suriye’de artık yaşananlara göz yummak cinayete ortaklıktır.

 

Üyesi olduğumuz Eğitim Enternasyonali’ne acil hareket çağrısında bulunmasını talep ediyoruz. Mülteci kamplarında kalan çocuklara temel eğitim ve ailelerine gerekli erzakın temini için maddi ve manevi destek verilmesi için üye örgütleri arasında uluslar arası kampanya başlatılması çağrısında bulunuyoruz.

 

Bu insanlık ayıbına seyirci kalmayalım, korku içinde çocukların çığlıklarına kulaklarımızı artık tıkamayalım.

 

Tahir GÖKÇEBEL

KTOEÖS Başkanı

 

END THE WARS, STOP CHILDREN FROM DYING

The war in Syria supported by the imperialist powers is causing millions of people to migrate and thousands of people to lose their lives. The whole world is experiencing the largest refugee crisis in the last 25 years. Only since the last two years, the number of refugees trying to run away from the conflict in Syria reached up to 3 million people.

 

A number of European and Mediterranean countries accepted these refugees however due to the increasing number each passing day, many of these countries are deporting these people. The refugee population needs the support from the world.

 

Refugees who migrated to other countries (if they were ever able to) often suffer from very difficult conditions, live below the poverty line and struggle to provide food and send their children to school. Unfortunately they are not required the basic human rights to live in dignity and freedom.

 

In short, the Syrian refugees struggle for life or death. People and children are dying in the transition of migration. The reflections in the media of Children’s corpses washed up on the shores of the Mediterranean, is shocking and bloodcurdling.

 

The time has come and passed. We must act together to ensure the cessation of migration by ending the war and reaching peace in Syria. Let’s not stay as an audience to the tragedy which is lived today, let’s act to prevent more innocent people from dying and provide basic human rights such as education, health, living and housing. Lets support their struggle to hold on to life.

 

The tiny body of children washed up on the shores of the Mediterranean is inhumane! Now is the time to make a call to all the humanity to react and end to this tragedy.

 

We urge governments to form a crisis desk, to stop deporting these people and provide their basic human needs.

 

We call the United Nations and European Union to immediately act towards stopping the crime against humanity, which is a human shame. Overlooking to what is lived in Syria is complicity in murder.

 

We request Education International to start an urgent action appeal in order to start an international campaign with its member organizations, to ensure basic education in the refugee camps for children and give financial and moral support to families by providing required provisions.

 

Let’s not look on to this human shame, let’s no longer ignore the tears of the frightened children.

 

Tahir GÖKÇEBEL

President of KTOEÖS