ÖRGÜT içinde ÖRGÜT Yaratma Çalışmalarına Seyirci Kalınamaz

0
124

Değerli Öğretmenler ve Halkımız,

Sendikalar Yasasının bir sendika tüzüğünde bulunması gereken hususlara bağlı birinci cetvelinin 4. Maddesi “Sendikanın idare heyetleri, sekreterleri, veznedarları ve diğer memurlarının, sendika üyeleri arasında tayini veya seçimi veya onların işten çektirilmesi” olmalıdır.

Sendikalar Yasasına bağlı olarak oluşturulan tüzüğümüzün 14. Maddesinin (e) fıkrası “Görevden Alma: Yürütme Kurulunun herhangi bir üyesinin görevine Yönetim Kurulu Son Verebilir.” Yürütme Kurulunun herhangi bir veya birden fazla üyesinin görevden alma istemi, Yürütme Kurulu Kararı ile gerçekleşmişse, Yönetim Kurulunun çoğunluğu ile gerçekleşebilir.

Değerli Öğretmenler ve Halkımız,

Sendikalar Yasasına bağlı olarak KTOEÖS’ün Anayasası anlamına gelen Sendika Tüzüğümüze göre 5 kişilik Yürütme Kurulun 4 kişisi tarafından Yürütme, Genel Sekreterinin görevden alınmasının gerektiği istemi Yönetim Kuruluna talep edilmiş, Genel Sekreter bu istem üzerine istifa etmiş, sonra da istifasından gizli çalışmalar yapmak için vazgeçmiş ve tekrar yapılan toplantıda Yönetim Kurulu oy çokluğu ile Genel Sekreterin görevi değiştirilerek, Yönetim Kurulu üyeliği ise devam etmiştir.

Yönetim Kurulu Tüzüğün de verdiği yasal hakkını kullanarak aldığı bu karardan sonra Yönetim Kurulu üyesi olan ve onunla birlikte seçilmiş kurullar içinde ayrı ideolojide olduklarını, birlikte hareket ettiklerini iddia ederek 29 seçilmiş kişiden 8 kişi istifa etmiştir. Demokrasiye, demokratik çoğulculuğa tahammülü ve saygısı olmayacak bu davranış, koltuk varken sorun yok diyen anlayış kabul edilemez. Bu karardan sonra istifa eden ve kendi arkadaşlarını suçlayan bu arkadaşlarımız, bizlere, öğretmene, üyeye, genel kurula, yol arkadaşlarına karşı çok büyük ayıp etmişlerdir.

Suçlarının ne olduğunu bildiği ve bu konuda 2-3 kez özel gündemle toplantı tartışmaları yapıldığı halde görevden yasal şekilde alınan Genel Sekreter ve beraberinde arkadaşları medyada, sosyal medyada çamur atmaya, sendikamızı itibarsızlaştırmaya ve mağduru oynayarak gizlice imza toplamaya başlamıştır.

07/04/2015 tarihinde toplanan ve görevi başında olan seçilmiş kurullarımız var olan sendikal faaliyetleri durdurmamak, işleyişi engellememek, hedeften uzaklaşmamak, sendikamızı maddi külfete sokmamak (Geçen Genel Kurul maliyeti 230.000TL idi), bencilce ve koltuk uğruna yaratılmak istenen kaosun önüne geçmek için 13 Nisan Pazartesi, 09:00 – 12:00 arasında tüm okullara sandık konulmak üzere, birlik, bütünlüğümüzü pekiştirmek amacıyla, güven oyuna (Referandum) gitme kararı almıştır.

Hiç Kimsenin Koltuğu ve Kişisel Menfaatleri KTOEÖS’ten Önemli Değildir.

KTOEÖS demokratik bir kitle örgütüdür. En yetkili organlarından Yönetim Kurulu kararsız, çaresiz bırakılamaz. KTOEÖS yönetim kurulu kararları başka bir örgüt, dernek tarafından empoze edilemez.

ÖRGÜT içinde ÖRGÜT Yaratma Çalışmalarına Seyirci Kalınamaz

Demokratik örgütlerde farklı görüşlerin zenginliği olmalıdır, ancak farklı görüş ve ideolojide olanlar demokrasiyi kullanarak örgüt içinde örgüt yaratma çalışmaları yaparak, Yönetim Kuruluna dayatma yapamaz, karar almasının önünü tıkayamaz. Alınan kararlar öncesi sonsuz demokratik tartışma yapılabilir ancak KTOEÖS Yönetim Kurulu kararlarının beğenmediğimize uymama özgürlüğü olamaz. Şu anda seçilmiş organlarımızda, komitelerde, temsilci kurullarımızda farklı görüşlerde üyelerimiz yer almaktadır.

KTOEÖS “ARA KONAKÇI” olarak Kullanılamaz

Hiçbir siyasal oluşum, dernek, siyasal ideoloji, parti KTOEÖS’ü “ARA KONAKÇI” olarak kullanamaz.
Karar alınma tartışmalarını, süreçlerini tıkayacak noktada jurnalcilik, teşhircilik yaparak, yetkililerini itibarsızlaştırarak kimse KTOEÖS üzerinden prim yapamaz.

KTOEÖS “AT GÖZLÜĞÜ” ile Yönetilemez

Demokrasiyi, “Benim dediğim olmazsa, Yönetim Kurulu kararı olsa da tanımam. Çoğulculuğu görev verilmezse başka bir derneğin gömleğini giyer, onun adına görev yaparım” diye tanımlayan anlayışlarla sendika yönetilemez.

Kadın politikasını, şu anda 21 kişilik göreve devam eden kadın üyelerimize hakarete varacak şekilde, farklılıkları hiçe sayarak tanımlayan, sendikayı dernek sanan; Örgütlenmeyi, adam kayırmacılık, feodal ilişkiye çeviren, ideolojik tekleşmeyi savunan, ama çoğulculuktan dem vuran; Haklar konusunda yapılan mücadeleyi hiçleştirerek ve yalan söyleyerek ülkenin şu anki seçim sürecine malzeme yapan, sendikacılıkta hiç bir öngörü ve stratejisi olmayan anlayışlarla sendika yönetilemez.

Hedef ve İlkelerimizle Tüm Öğretmeni Temsil Ediyoruz, Çünkü Biz Dernek Değil,
Bağımsız ve Kitlesel bir SENDİKAYIZ

Tüm öğretmenin tek yasa içerisinde toplanması, göç yasasının kaldırılması, kamusal eğitim için mücadele edilmesi, öğretmene sosyal tesis yapılması, kurumsallaşma için başkanlığın 2 dönemle sınırlanması vs. Hedeflerimize dört elle sarıldık. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız.

Bir Grubun Adamı Değil, Tüm Öğretmenin Temsilcisiyiz.
Yetki ve Sorumluluk Birlikte Götürülmelidir

Yetki sorumlulukla birlikte yürütülür. Hiç kimse (ister Başkan, ister Genel Sekreter olsun) aldığı yetkiyi sorumsuzca kullanamaz, yetkinin gereklerini yapmayan, yetki gaspına devam edemez.

Farklı Görüşler Zenginliğimizdir, Kamburumuz Olmamalıdır.

KTOEÖS çok renklerin, farklı seslerin ortaklaştırıldığı, farklılıkların ortak aidiyet duygusu ile bir birine bağlı olduğu, demokratiklik, çoğulculuk örgütlenme prensipleri ile çalışır. Bir görüşün, bir ideolojinin mutlaklaştırılarak, Yönetim Kuruluna ve tüm üyenin ortak görüşüymüş gibi dayatılması kabul edilemez. Demokratik çoğulculukla yönetilen sendikamızda istifa eden arkadaşların çoğunluğa saygısı ve tahammülsüzlüğü ortaya çıkmıştır.

KTOEÖS’ün aidiyet duygusunu, “BİZ” olgusunu yaratan en önemli organı,
Anayasası, Tüzüğüdür.

Tüzüğe uymamak, “BİZ” bütünlüğünü bozmak suç teşkil etmektedir. Tüzüğe bağlı karar aldı diye, tüzükten gelen yetkiyi kullandı diye KTOEÖS’ün şu anki en yetkili organı Yönetim Kurulu suçlu olamaz.

Biz bu yola Birlikte İlkeler ve Verdiğimiz Sözlerle Çıktık.

Genel Kuruldan yetki aldık, bu ilkeleri ve sözlerimizi 2017’ye kadar yerine getirmek için canla-başla çalışmaya devam edeceğiz.

Yola çıktığımız bazı arkadaşlarımız kendilerinin farklı olduğunu yeni fark ederek ve türlü gerekçeler sıralayarak konuyu koltuğa ve mevkiye indirgeyerek, yol arkadaşlığından vazgeçmeleri üzücüdür. Ancak kimse KTOEÖS’ten yüce değildir. Belirlenen hedef ve ilkelere ancak yolda çıkan engellere, zorluklara rağmen yoluna devam edenlerle ulaşılabilir. Bizler bu yola siz üyelerimizin desteğiyle, verdiğiniz sözlerle siz öğretmenlerimizden güvenoyu istiyoruz. Güvenoyu alırsak Tüzüğümüzün 13. Maddesinin 12. Bendi ve diğer yetkilerine bağlı olarak takviye yaparak görevimize devam edeceğiz.

Esas hedeflerimizden sapmamalı, yaratılan sanal gündemlerin oyununa gelmemeliyiz

Çağrımız saldırıların bu kadar yoğun olduğu bu dönemde gizlice sadece yandaşlardan oy toplayarak, KTOEÖS içerisinde çatlak yaratmak ve bulduğu çatlağı derinleştirerek ayrılık yaratmak peşinde koşturmak yerine, elbirliği ile BİZ olgusuyla, farklılıklarımızın zenginliğiyle esas hedeflerimiz olan öğretmenlerimizin, üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek için birlikte mücadele ederek bu hedeflerimize ulaşmaktır. Vereceğiniz her karara saygılı olacağız ve gereğini yapacağız.

Biz size Güveniyoruz, sizin de Bize Verdiğiniz Güveni Asla Sarsmayacağız.

SON SÖZ TÜM ÖĞRETMENİNDİR.

KTOEÖS YÖNETİM KURULU