GÖÇ YASASI Ortadan Kaldırılmalıdır

0
166

9 Nisan Perşembe günü KTOEÖS – KTÖS olarak Meclis önünde eylem gerçekleştirerek ortak basın açıklaması okundu, ardından sendikalarımızdan bir heyet oluşturularak Meclis İdari, Kamu, ve Sağlık İşleri Komitesi ile görüşüldü. Göç Yasasına öncelik verilerek görüşülmesi ve karara bağlanması için komitenin ivediliğini bu yasaya vermesi ve Göç Yasasının ortadan kaldırılması talebimizi yineledik. 

Ortak Basın Açıklaması Metni 

Geciken adaletin, adalet olamayacağını, siyasilere bir kez daha deklare ediyoruz. 2009’dan beri devam eden GÖÇ YASASI mücadelemiz 6 yıldır devam etmektedir. Devam eden mücadelemiz ile birlikte Göç Yasası’nın yarattığı sosyal, ekonomik ve demokratik eşitsizlikler de toplum içinde ve çalışanlar arasında artarak devam etmektedir.

Türkiye’den AKP dayatması ile gönderilen ve 2011 yılında biber gazı, cop ve polis şiddeti ile UBP tarafından hayata geçirilen Göç Yasası, toplum tarafından kabul görmemiş, üzerinde en çok tartışmaya ve eyleme neden olan ucube bir yasadır. Hükümette olmadan önce yasanın kaldırılması gerektiğini, çalışanlar arasında eşitlik ilkesinin zarar göreceğini ve bu yasanın Kıbrıslı Türklerin varlığını tehdit ettiğini belirten CTP ve DP hükümete geldikten sonra, yasanın ortadan kaldırılması için cesaret göstermemekte, mazeret üretmektedirler.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 23. maddesinde; “Herkesin, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır” denilmektedir. Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca bu sözleşmeye taraf olan ülkeler “Adil ücretler ve eşit işlere, hiç bir ayrım yapılmaksızın eşit ödeme” yükümlüğünü üstlenmektedir. Anayasanın 8. Maddesi “EŞİTLİK” ilkesini temel alırken, anayasanın 52. maddesi; “Devlet, çalışanların, yaptıkları işe uygun ve insanlık onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlamalarına elverişli, adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli önlemleri alır.” hükmü ile amir bulunmaktadır.

İrlanda’da 2011 yılından sonra göreve başlayan öğretmenlerin ücret ve ödeneklerinde 10% oranında bir azaltma yapılmıştı. İrlanda Öğretmen Sendikası (TUI) bunun eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı olduğunu ve ayrıca yaş temelinde bir ayrımcılık olduğunu söyleyerek yasal bir süreç başlattı. 11 Temmuz 2014 tarihinde alınan kararla 2011 yılında ortaya çıkarılan ücret tablosu yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kazanılan hak ise 1 Kasım 2013 tarihinden itibaren geriye dönük olarak yürürlüğe girmiştir. Bir hukuk devleti olduğu iddia edilen adamızın kuzeyinde de, siyasilerden benzer davranışlar görmek demokrasinin gelişmesi açısından önemlidir.

10 Nisan, 17 Haziran, 12 Kasım ve 20 Kasım 2014 ‘de bu yasanın değiştirilmesi ve kaldırılması ile ilgili yasa değişiklik önerileri Meclis Genel Kurulu’na vekiller tarafından sunulmuş, 20 Kasım’daki yasa değişiklik önerisi için ivedilik kararı alınarak İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne gönderilmiştir. Aynı komitede 21 tane ivediliği alınmış yasa değişiklik önerisi taslağı bulunması, başka bir ironidir. Her yasa değişiklik önerisinin önemli olduğunu söyleyenler olabilir, ama doğrudan insan haklarını, eşitlik ve adaleti, sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri, çalışma alanı ve demokratik hakların tümünü ilgilendiren GÖÇ YASASI’na öncelik verilerek görüşülmesi ve bir an önce karara bağlanmasının önemi tartışılamaz.

İlgili komitenin bir an önce GÖÇ YASASI ile ilgili değişiklik önerisini görüşüp yasama yılı kapanmadan Meclisin onayına sunulması olmazsa olmazımızdır.

Bu yasa önerisi ortadan kaldırılana kadar eylemlerimizin devam edeceğini, toplumun tümünü ilgilendiren GÖÇ YASASI’nın ortadan kaldırılmasının siyasi ve sosyal bir sorumluluk olduğunu hükümete ve tüm vekillere hatırlatırız.

 

Şener Elcil                                                                                                                          Tahir Gökçebel

KTÖS Genel Sekreteri                                                                                               KTOEÖS Başkanı