Mesleki Eğitimin Niteliği Yapılan Şovlarla Artırılamaz

0
304

Eğitim Bakanlığı, 7-9 Mayıs tarihleri arasında geçen yıl ilki yapılan mesleki teknik eğitim fuarının bu yıl  ikincisini yapacağını duyurmuştur. Geçen yıl birçok sıkıntı yaşanan, öğrenciler açısından riskler barındıran, verimsiz olan, öğrencilerimize ve eğitime katkı sağlama amacına hizmet etmeyen, şovdan öteye geçmeyen fuarla ilgili meslek öğretmenlerimizle yaptığımız toplantılar sonucunda bakanlığa yaşanan tüm sıkıntılar sendikamız tarafından iletilmiştir. Ayrıca, öğretmenlerimizle birlikte bunları aşacak öneri ve tedbirleri içeren bir protokol hazırlanmıştır. Ancak bakanlık bu protokolü imzalamayı kabul etmemiş, geçen yıl yaşanan sorunlar yokmuş, hiç olmamış gibi hareket etmeyi seçmiştir.

Mesleki eğitim, tüm dünyada en çok önem verilen ve en çok desteklenen okul ve eğitim türlerinden birisidir. Ancak ülkemizde mesleki eğitime verilen önem diğer tüm alanlarda olduğu gibi şovun ve reklamın ötesine geçmemektedir.

Mesleki teknik okullarımıza yıllardır yatırım yapılmamıştır. Okullarımız atıl durumda bırakılmış, mesleki eğitim de gözden çıkarılmıştır.  Mesleki tekniğe bağlı okullarımızın okul binaları eskimiş ve bakımsız durumdadır. Atölyelerindeki birçok teknik teçhizat ve aletler 60’lı, 70’li yıllardan kalmadır. Atölyelerimiz birçok bölümde teknik, teçhizat ve alet bakımından çağ dışı kalmıştır. Atölyelerimiz, öğretmenlerin ve okul idarelerinin özverileri ile çalışır durumda tutulmaktadır. Atölyelere bir yıl boyunca malzeme alımı için ayrılan bütçe yetersiz ve komik kalmaktadır. Örneğin bir elektrik bölümüne bakanlık tarafından verilen bütçe ile bir top kablo ancak alınabilmektedir. Okul idareleri ve bölüm öğretmenlerinden bu komik bütçelerle bir yıl içerisinde yapılacak tüm eğitimlerin malzeme ihtiyacını karşılamaları beklenmektedir. Meslek okullarının yapısında en önemli unsurlardan biri olan atölye şeflikleri yıllardır kadroları açılmamış ve atanma yapılmamıştır.  Bu görevler yasa dışı olarak öğretmenlere veya müdür muavinlerine verilen ek yüklerle çözülmeye çalışılmaktadır.

Tüm bu eksiklikler ve sıkıntılar ortada dururken, eğitim bakanı fuarın ek yükünü de öğretmenlere, okul idarelerine ve okul bütçelerine yükleyerek şov ve reklam yapmaya çalışmaktadır. Odalardan ve paydaşlardan elde edilen kaynakları mesleki eğitimin gerçek ihtiyaçlarına aktarmak yerine amacına hizmet etmeyen, okullarımıza ve öğrencilerimize hiçbir katkısı olmayan, sadece “dostlar alışverişte görsün” mantığıyla yapılan bu ‘fuar şovuna’ aktarmıştır.

 

Eğitim Bakanlığı eğitim gailesi olmadığını bir kez daha ortaya koymakta, yaşanan yığınla sorun varken bunlara çözüm üretmek yerine siyasi şovlar ile eğitimi yönetmeye çalışmaktadır.

 

Sendikamız, öğretmenlerimiz, nitelikli kamusal eğitim gailesi taşımakta, çocuklarımız, geleceğimiz için, özlük haklarımız ve çalışma koşullarımız ve toplumsal haklarımız için,  tüm baskı ve tehditlere boyun eğmeden her alanda örgütlü mücadeleyi sürdürmektedir ve sürdürmeye devam edecektir.

 

Saygılarımızla,

 

Adnan ZEKAİ

Eğitim Sekreteri

Yönetim Kurulu (a.)