Göç Yasasına “DUR” De !

0
127

12 Eylül Cuma saat 10:00’da Başbakanlık önünde ortak basın bildirimiz okunarak ve Göç Yasasına karşı ortak mücadelemiz başlatılmıştır.

 

Ortak Basın Bildirisi Metni: 

 

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaratılan STATÜKO halkımızın varlığını yok edecek şekilde çalışmaya devam ettirilmektedir. AKP hükümetlerince dayatılan ve işbirlikçi hükümetler eliyle uygulamaya sokulan paketler halkımıza mutluluk ve refah getirmek yerine kökleşmesini, gelişmesini ve varlığını tehdit edecek şekilde yoksullaştırarak kendi kendini yönetme erkini elinden almaktadır.

 

Geriye götürülen hakların ülkede refahı arttıracağı söylemi, ekonomideki paylaşım terazisini daha da bozmuştur. Bir avuç yandaş şirketin pastadan payı artırılırken geniş kesimler açlığa, sefalete itilmiştir. 1 Ocak 2011 tarihinde UBP eliyle yürürlüğe konulan, göç yasası diye nitelendirdiğimiz 47/2010 sayılı yasa, ülkesinde geçinmeye, tutunmaya çalışan gençlerimizin geleceğini hedef alan, onları göçe zorlayan, açlığa, çaresizliğe iten; geçim derdine sokan; evsiz, aşsız bırakan ahlak dışı, siyasi bir dayatmadır.

 

Bu yasanın yaratacağı tahribat düşünülünce uygulanamaz olacağını teşhis eden emek örgütlerimiz, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve o dönemin muhalefeti şimdinin hükümeti DP- UG ve CTP – BG de bu eleştirilere katılmış,  bu yasanın bir “Ahlaksız Teklif” olduğunu ortaya koymuşlardır. Yasa geçtikten sonra da organize edilen tüm eylemlerimize katılan bu siyasi partilerimiz seçim programlarını, seçim vaatlerini bu yasanın ortadan kaldırılacağı vaatleri üzerine kurmuştur. Halkın, emekçilerin oylarını alarak bugünün hükümeti olmuşlardır.

 

Bir yıldan uzun bir süredir görev yapan bu hükümet ve meclisteki vekiller yapılan eylem ve itirazlara bağlı olarak göç yasasını ortadan kaldırmamıştır. Meclise ivedilik için getirilen yasa değişikliğini rafa kaldırmışlardır. Neoliberal politikaların acı reçeteleri halka, kamu ve özel sektör emekçilere dayatılmakta, bu politikaları koltuk uğruna uygulayan başta DP- UG ve CTP – BG yasa değişikliklerini gündeme bile getirmeyen milletvekilleri, AKP’ye yağ çekerek, nemalanmaya koltuklarını korumaya devam etmektedirler.

 

Toplu sözleşme düzenini kaldırmayı amaçlayan, ücretleri yarıya indiren, hakları budayan bu adaletsiz, ayrılıkçı yasa; gençlerimizi yok olmanın eşiğine getirmişken, DP-CTP-UBP milletvekilleri koltuklarında oturmaya ve mutlu bir azınlığa hizmet etmeye devam etmektedirler. Bundan rahatsızlık duyan milletvekilleri ise susturulmaya çalışılmaktadır.

 

Bir yandan yaratılan açlık, sefalet düzeni ile “ücretli kölelik” düzeni sürdürülürken, diğer yandan da üçlü kararname atamaları, şirketlere peşkeşler, vergi afları gibi kararlar, milyarlarca liralık kaynaklar bir avuç ayrıcalıklıya aktarılmaya devam ettirilmektedir.

 

Bu gayri ahlaki STATÜKO sürdürülemezdir.

 

Statükoyu yıkacağım diye seçilen ve hükümet kuran DP- UG ve CTP – BG, bundan nemalanma yolunu seçmiş, halkı temsil etmekten uzaklaşmıştır. Beyinlerimize kazınmaya çalışılan “ekonomi uçuyor” sözleri sadece bir avuç ayrıcalıklıya yaramaktadır. Gençlere, çocuklarımıza “Bu ülkede kalmayın, göç edin” dayatması yapılmaktadır. Emekçiler, üretenler açlığa, sefalete itilmişlerdir. İşsizlik artırılmış dolayısıyla iş bulmak, açlık ve sefalet koşullarına razı olunacak, ses çıkarılmayacak bir olgu yapılmıştır. Özelleştirme mantığı ile yüzlerce çalışan sokağa atılmakta, çaresi olan özerkleştirme yasası bir türlü çıkarılmamaktadır.

 

Sendikalaşmaya ve örgütlenmeye hakları olmayan, insanca onurlu yaşam hakları ellerinden alınarak, maaş garantisi geriye götürülerek, hakları budanarak, ücretli köleye dönüştürülen emekçilerimizin kaderine razı olmaları istenmektedir. Polis devletine dönüştürülen yapı neticesinde, Yargı, Denetim ve Sayıştay politize edilmiş ve hatta Meclis ortadan kaldırılarak demokrasi yok edilmiştir.

 

Bu dayatmaya bizlerin, gençlerin dayanacak sabrı kalmamıştır.

 

Tüm toplumumuz bu adaletsizliğe isyan bayrağını açmıştır. Sendikalarımız halkımızla birlikte göç yasasına “Dur” demeye kararlıdır. Kararlılıkla tek yürek olarak mücadeleye devam edilecektir. Adaletsiz ayrılıkçı gayri ahlaki 47/2010 sayılı “Göç Yasası” ortadan kaldırılana kadar bu mücadele sürdürülecektir. Halkımıza çağrımız çocuklarımıza, geleceğimize, toplumsal varlığımıza sahip çıkmaları, onurlu, insanca yaşayacağımız bir düzeni yaratacak mücadeleye katılmalarıdır.

 

 

Mutlu ayrıcalıklılar dışında kalan işsiz, öğrenci, emekçi, kadın, herkesi bu gayri ahlaki dayatmaya birlikte cevap vermeye çağırıyoruz.

 

 

“GÖÇ YASASINA DUR DE” İNİSİYATİFİ: KTOEÖS, KTÖS, Dev-İş, Dev-Genel İş, Emek-İş, BES, Türk-Sen, KTAMS, Kamu-Sen, Hür –İş,  Kamu – İş, El-Sen,     Tel-Sen, Koop-Sen, Güç-Sen, M/sa Türk Genel İş, Tıp-İş, Vergi-Sen, Çağ-Sen, Basın-Sen, Sağlık-Sen, DAÜ-Sen, DAÜ-Bir-Sen, Mec-Sen, Bank-Sen, Hava-Sen, Petrol-İş, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, As Sen, Gıda Sen, Turizm Emekçileri Sendikası, Liman Sen, Bel-Sen