Kimi Temsil Ediyorsunuz?

0
642

Kıbrıs Türk toplumunu asimile etmek için yıllardan beri uğraş veren Türkiye yetkilileri alışıldık uygulamalarından biri olan siyasi parti kurdurma uygulamalarının bir benzerini de geçtiğimiz günlerde hayata geçirmişlerdir.

Türkiye’de dini kullanarak siyaset yapan AKP’nin bir uzantısı olan ve açılış töreninde başka bir ülkenin başbakanı ile cumhurbaşkanlarının posterini asan Ulusal Adalet Partisi programı ve uygulamaları ile Kıbrıs Türk toplumunun değerlerine saldırıp, Kıbrıslı Türk düşmanlığı yapmak için kurulduğunu açıkça ifade etmektedir. Aldığı talimat gereği sendikalara saldırarak kurulduğunu ilan eden bu parti, Kıbrıs’ta çözüme karşı çıkan, Avrupa Birliği üyeliğini reddeden, adayı bir koloni gibi görüp sömürgeleştirmek için çağrıda bulunan AKP Hükümeti ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a methiyeler düzen, Sünni İslam, zorunlu öğretimin bir parçanın olmasını talep eden uluslararası hukuku hiçe sayıp Türkiye’nin adanın kuzeyindeki işgalini savunan böyle bir partinin açılışına izin verenler partiyi kurduranlar kadar suçludur.

Geçmişte bir gecede parti kuran anlayış; yine burada da önemli bir görev üstlenmiş görünmektedir. Bir siyasi partinin yaşayabilmesi ve faaliyet göstermesi için mali imkânları olması kaçınılmazdır. Faaliyet yürüten siyasi partilerin etkinliklerini hangi kaynaklardan sağladıklarını şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde ortaya koymalıdırlar. Bu konuda bizi yönettiğini iddia edenlerin, bugüne kadar herhangi bir hesap talep ettikleri duyulmuş şey değildir. Bu kurdurulan partinin mali kaynağının Türkiye yetkilileri ve Sn. Eroğlu’nun örtülü ödeneğinden sağlandığı ile ilgili iddialara CTP- DP hükümet yetkililerinin açıklık getirmesi ve başsavcılığın da halka bilgi vermesi demokratik bir sorumluluktur. Kıbrıslı Türkler’e karşı olduğu açık olan kökü dışarıda bir siyasi parti ancak adamızın kuzeyindeki Türkiye’nin işgalindeki yapıya yakışan bir uygulama olduğunu ifade eder, Kıbrıs Türk toplumunun sahipsiz olmadığını vurgularız.

Tahir Gökçebel Şener Elcil
KTOEÖS Başkanı KTÖS Genel Sekreteri