Bölünmeyen İnsan Zinciri – Birleşik Kıbrıs İki Toplumlu Barış İnsiyatifi

0
185

20 ARALIK 2014, CUMARTESİ SAAT 11’DE LOKMACI GEÇİŞ NOKTASINDA BULUŞALIM!
Adamızı birleştirmek için, dikenli telleri aşan ve bölünemeyen bir İNSAN ZİNCİRİ oluşturalım!

Kıbrıs sorunu yarım asırdır devam etmektedir. Adanın güneyinde ekonomik kriz, yoksulluk ve ümitsizlik girdabında boğuşan Kıbrıslı Rum halkı ve siyasiler için Kıbrıs sorunu gündemden düşmüş bulunmaktadır. Adanın kuzeyinde ise Türkiye hükümetleri tarafından uygulanan kemer sıkma politikaları hem Kıbrıslı Türklerin hayat standardını düşürmekte, hem de siyasete müdahale edebilme potansiyellerini zayıflatmaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölge’sine girişi ve Kıbrıslı Rum liderliğinin müzakereleri dondurması, adanın her iki tarafında da siyasi krizi daha da derinleştirmiştir. Tüm bunlar ışığında Kıbrıs sorunu konusunda şu anda en kötü dönemi yaşıyoruz.

Fakat henüz her şeyin bitmiş olduğu kabul edilmemelidir. Dikenli tellerin her iki tarafında yaşayan Kıbrıslılar barış, yeniden birleşme ve askersizleştirmeye özlem duymaktadır. Doğal gaz; gerilim ve karşılıklı meydan okumaların değil, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında dürüst ve eşit ortaklığa dayanan bir çözümün katalizörü olmalıdır. AB’ye katılım ile gelişen momentum; ‘güç politikaları’ ve siyasi manevralar sebebiyle kaybedilmiştir. Şu andaki momentumu da kaybetmeden harekete geçmenin tam zamanıdır. Şu andaki çıkmaz her gün bizi çözümden biraz daha uzaklaştırmaktadır. Mülkiyet sorunu kendi kendine ‘çözümlenmekte’, paraya ihtiyacı olan Kıbrıslı Rumlar kuzeydeki mallarını satarken, adanın güneyindeki Kıbrıslı Türk mallarının üzerine ise, yasal mal sahiplerini tazmin etme olasılığı olamadan, her gün yeni inşaatlar yapılmaktadır. Çocuklarımızın etrafı tek taraflı şiddet ve mağduriyete dayalı tarih hikâyeleriyle sarılmış, diğer toplumu düşman olarak gösteren eğitim sistemleri içerisinde büyümektedir.

ARTIK HAREKETE GEÇMENİN TAM ZAMANI!

Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler olarak kendi geleceğimizi kendimiz tayin etmek için birlikte mücadele edelim!

Taleplerimiz:

1. Derhal ve koşulsuz olarak müzakere masasına geri dönülmesi;
Eğer müzakere masasına geri dönülmezse, bölgede istikrar isteyen dış güçler istikrarı sağlamanın başka yollarını bulacaklardır. Diğer bir değişle bölünmeye yol açılmış olacaktır.

2. Derhal ve koşulsuz olarak Türkiye Hükümeti’nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’nden çıkması ve iki toplum arasında güven yaratmak için bir yol haritası geliştirilmesidir.
Bu yol haritasının siyasi partiler, öğretmenler, gazeteciler, sendikacılar, akademisyenler, sanatçılar, entelektüeller ve iş camiasını gibi farklı sektörleri de kapsayacak şekilde olması bir çözümün bulunması ve uygulanması için büyük önem arz etmektedir.

• ÇÖZÜM VE YENİDEN BİRLEŞME İÇİN;
• İKİ TOPLUMLU, İKİ BÖLGELİ, FEDERAL VE ASKERSİZLEŞTİRİLMİŞ BİR
KIBRIS İÇİN;
• TÜM DOĞU AKDENİZDE BARIŞ VE İŞBİRLİĞİ İÇİN;

BARIŞ YÜRÜYÜŞÜMÜZE SİZ DE KATILIN!