Kıbrıs Öğretmen Sendikalarından Ortak 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Mesajı

0
111

Dünya Öğretmenler Günü 2021 – Eğitimde İyileşmenin Merkezinde Öğretmenler

Her yıl olduğu gibi, bizler Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk eğitim sendikaları olarak 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününü kutluyoruz. Bugün, sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda mesleğimizin daha iyiye ulaşması için karşılıklı saygı, işbirliği, ortak mücadele ve dayanışma anlayışımızın ve bölünmüş ülkemiz Kıbrıs’ta barışçıl bir federal çözüme ulaşma çabamızın göstergesidir.

Mart 2019’dan bu yana küremiz 21. yüzyılın en zor zamanlarını yaşamaktadır. Covid-19 salgınının hayatımız üzerindeki etkisi devasadır. Milyonlarca insan enfekte olmuş ve hayatını kaybetmiştir. Covid-19 bir sağlık krizi olmasının yanı sıra sosyal ve ekonomik bir kriz haline de gelmiştir.

Eğitim bu dönemde en çok etkilenen alanlardan biri olmuştur. Toplumların temel direği olan öğretmenler, okulların kapanmasıyla eğitimdeki kaybı önlemek için çok çalışmışlardır. Hükümetlerden herhangi bir altyapı ve ekipman desteği almadan öğrencilerini eğitmek için üstün gayret göstermişlerdir.

Bu yıl, enfekte riskine rağmen eğitim sendikalarının üstün gayretleriyle yüz yüze eğitime başlanmış ve öğretmenler sınıflarında özverili çalışmalarını sürdürmektedirler.

Eğitim Enternasyonal’ın 2021 yılında öğretmenlerin durumuna ilişkin küresel raporuna göre;

  • Öğretmen sendikalarının %55,1’i öğretmen maaşlarının ya azaldığını ya da durgun kaldığını bildirmektedir.
  • Öğretmen sendikalarının yaklaşık %30’u toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sınırlamalar olduğu bildirmektedir.
  • Öğretmen sendikalarının %59,1’i öğretmen ve akademisyen istihdamlarında geçici ve kısa süreli sözleşmelerin kullanıldığını bildirmektedir.
  • Öğretmen sendikalarının %42,5’i öğretmenlerin çalışma koşullarında gerileme olduğunu bildirmektedir.

Bugün başarılarımızı ve dayanışmamızı kutlama günüdür. Dahası, hükümetleri eğitime ve öğretmenlere daha fazla yatırım yapmaya, statülerini ve çalışma koşullarını iyileştirmeye çağırma günüdür.

Unutulmamalıdır ki, eğitim bilgi, değer ve ahlak kazanma ve becerileri geliştirme sürecidir. Ortak değerler ve hedefler anlayışına sahip bir toplum, bir millet yaratma sürecidir. Geleceği yaratma sürecidir. Ve öğretmenler bu sürecin merkezinde yer almaktadır. Pandemi tehdidi altında, öğretmenler bu süreçte eğitimde iyileşmenin merkezinde, kalbinde yer almaktadır.

Bu yılki Dünya Öğretmenler Günü teması: Eğitimde iyileşmenin merkezinde Öğretmenler

Bu slogan, dünyanın öğretmenlere umutsuzca ihtiyacı olduğunu vurgulamaktadır. Eğitim Enternasyonal’ın 2021 yılı öğretmenlerin durumuna ilişkin küresel raporunda verilen rakamlar ışığında acilen harekete geçilmesi elzemdir. Öğretmenler fazla çalışmaya, değersizleştirilmeye ve düşük ücret almaya devam edemezler. Dünya daha iyi bir şekilde inşa edilecekse, eğitimde iyileşmeye öncülük etmek için öğretmenler desteklenmeli ve güçlendirilmelidir.

Biz, Kıbrıslı Öğretmen Sendikaları, Eğitim Enternasyonal’ın (EI) ve Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi (ETUCE) üyeleri olarak, zorlukların aşılmasında ortak mücadelenin büyük önem taşıdığını düşünüyor ve öğretmen haklarının korunması ve iyileştirilmesinde, tüm üye öğretmen sendikalarıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmekten onur duyuyoruz.

Bu inançla, karşılıklı saygı ve anlayışla işbirliğimizi artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Covid öncesi dönemde olduğu gibi demokrasi, adalet, karşılıklı kabul ve uzlaşma değerlerini teşvik etmek için var gücümüzle çalışacağız.

Anma

COVID-19 salgını eğitime büyük zararlar verdi. Okulların kapanması ve öğrenme kaybından öte, sayısız eğitimci, sendika üyesi ve mesleğimizin liderleri hayatını kaybetti. Kayıplar hayret verici boyuttadır.

Bu yıl, 5 Ekim aynı zamanda pandemi sürecinde hayatını kaybeden meslektaşlarımızı anma günüdür. Ölümlerinin eğitim üzerinde yıkıcı bir etkisi vardır. Eğitim Enternasyonal, bu özel günde tüm üye sendikaları meslektaşlarımızı onurlandırmak için bir dakikalık saygı duruşu düzenlemeye çağırıyor. Bu nedenle kaybettiğimiz meslektaşlarımız ve eğitim çalışanlarımızın anısını yaşatmak için tüm meslektaşlarımızı saat 12.00’de bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz.

Eğitim Enternasyonal aramızdan ayrılan meslektaşlarımızın onuruna dünya genelinde bir saygı etkinliğine de ev sahipliği yapıyor. Tüm üyeler kaybettiğimiz ve sonsuza dek unutmayacağımız meslektaşlarımızı hatırlamak ve onurlandırmak için bir araya gelecekler. Onların mirasını yürütecek ve hayatları boyunca yaptıkları çalışmaları, öğrencilerine, meslektaşlarına ve mesleklerine olan bağlılıklarını kutlayacağız. Mesleğimizi, onların bıraktıkları yerden daha ileriye götürmeye kendimizi adayacağız. Ayrıca, kaybettiğimiz meslektaşlarımızın hayatlarından kesitler sunacak çevrimiçi bir anma web sitesi açılacaktır.

KTOEÖS, OELMEK, KTÖS, POED, DAÜSEN, OLTEK


World Teachers’ Day 2021 – Teachers at the heart of education recovery

Like every year, we,  Greek and Turkish Cypriot Teachers’ Trade Unions are celebrating 5th October, World Teachers’ Day. This day is not just a day of celebration but also an important indicator of our mutual understanding of respect, collaboration, common struggle and solidarity for the betterment of our profession, and also in the effort to reach a peaceful federal solution in our divided country Cyprus.

Since March 2019, our globe has been experiencing the most difficult times of the 21st century. The impact of the Covid-19 pandemic on our lives has been termendous. Millions of people has been infected and died. As well as being a health crisis, it has also became a social and economic crisis.

Education has been one of the most affected fields in this period. Teachers who are the main pillars of the societies, worked hard to prevent loss in education during school closures. They worked hard to educate their students, without any infrastructure and equipment support from the governments. This year, despite all the risks of infection, face to face education has started with the outstanding efforts of the education trade unions and teachers continue their devoted work in their classrooms.

According to the global report of Education International on the status of teachers in 2021;

* 55.1% of teacher unions reported that teacher salaries have either decreased or stayed stagnant.

* Around 30% of teacher unions reported limitations on collective bargaining.

* 59.1% of teacher unions reported the use of casual and short-term contracts to employ teachers and academics.

* 42.5% of teacher unions reported a decline in teachers’ working conditions.

Today is the day to celebrate our achievements and solidarity. Morover, it is the day to call on governments for more investment in education and in teachers, to improve their status and working conditions.

It should be noted that, education is a process of gaining knowledge, values and morals, and improving skills. It is a process of creating a community, a nation with common understanding of values and targets. It is a process of creating the future. And teachers are at the center of this process. Under the threat of pandemic, teachers are at the heart of education recovery in this process.

The theme for this year’s World Teachers’ Day is: ‘Teachers at the heart of education recovery’.

The slogan highlights that the world desperately needs teachers. In the light of the numbers given in the global report of EI on the status of teachers in 2021, urgent actions are needed to be taken. Teachers cannot continue to be overworked, undervalued and underpaid. If the world is build back better, teachers must be supported and empowered to lead the recovery in education.

We, as the Cypriot Teacher Trade Unions, members of the Education International (EI) and the European Trade Union Committee for Education (ETUCE) strongly believe that, joint struggle is of great importance in overcoming the difficulties; and in protecting and improving teachers’ rights. We are honored to express our solidarity with all member teacher trade unions.

With this belief, we will continue to work hard to increase our collaboration with mutual respect and understanding. We will work hard to promote the values of democracy, justice, mutual acceptance and reconciliation as in the pre-Covid period.

Paying Tribute

The COVID-19 pandemic has taken an enormous toll on education. Beyond school closures and lost learning, countless educators, union members, and leaders of our profession have died. The losses are staggering.

This year, 5th October is also the day to pay a tribute to our colleagues who lost their lives during the pandemic. Their death has a devastating impact on education. On this special day, Education International is calling all the member unions to organise a minute of silence to honour our colleagues. Therefore, we invite all our colleagues to take a minute of honour at 12pm to reflect on the legacy of our colleagues and education workers who passed away.

Also, Education International will be hosting a global tribute event in their honour. All members will come together to remember and honour those we lost and who are forever present in our minds. We will carry out their legacy and celebrate their life’s work, their dedication to their students, colleagues and profession. We will commit ourselves to taking their mission forward. Also, an online memorial website will be launched which will present the lives of the colleagues we have lost.

KTOEÖS, OELMEK, KTÖS, POED, DAÜSEN, OLTEK


Κοινή Διακήρυξη Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών Εκπαιδευτικών Οργανώσεων

5η Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού 2021

Οι εκπαιδευτικοί στο επίκεντρο της ανάκαμψης της Εκπαίδευσης.

Όπως κάθε χρόνο, οι Ελληνοκυπριακές και Τουρκοκυπριακές εκπαιδευτικές οργανώσεις τιμούν την 5η Οκτωβρίου, την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού. Αυτή η μέρα δεν είναι απλώς μια μέρα γιορτής αλλά και μια σημαντική απόδειξη της αμοιβαίας κατανόησης, του σεβασμού, της συνεργασίας, του κοινού αγώνα και της αλληλεγγύης για τη βελτίωση του επαγγέλματός μας, καθώς και της προσπάθειας επίτευξης μιας ειρηνικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης στη μοιρασμένη μας πατρίδα, την Κύπρο.

Από τον Μάρτιο του 2020 η χώρα μας, αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης μας βιώνει τη μεγαλύτερη κρίση του 21ου αιώνα. Ο αντίκτυπος της πανδημίας Covid-19 στη ζωή μας ήταν καταστροφικός. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν νοσήσει και έχουν χάσει τη ζωή τους. Η πανδημία, εκτός από κρίση στον τομέα της υγείας, έχει προκαλέσει σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.

Η εκπαίδευση ήταν ένας από τους τομείς που επηρεάστηκαν περισσότερο κατά την περίοδο της πανδημίας. Οι εκπαιδευτικοί μας εργάστηκαν σκληρά για να μειώσουν τις επιπτώσεις από το κλείσιμο των σχολείων. Δούλεψαν σκληρά για να εκπαιδεύσουν τα παιδιά με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, χωρίς να έχουν επαρκή υποστήριξη σε υποδομές, εξοπλισμό και διδακτικά εφόδια. Φέτος, παρά τους κινδύνους της πανδημίας, η δια ζώσης εκπαίδευση ξεκίνησε κανονικά με τη συνδρομή των Εκπαιδευτικών και των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων, για να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα και να μπορέσουν οι Εκπαιδευτικοί να αφοσιωθούν στο εκπαιδευτικό τους έργο.

Η έκθεση της Education International αναφέρεται στο status των εκπαιδευτικών το 2021 σε παγκόσμιο επίπεδο:

* Το 55,1% των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων ανέφερε ότι οι μισθοί των εκπαιδευτικών είτε μειώθηκαν είτε παρέμειναν στάσιμοι.

* Περίπου το 30% των Οργανώσεων ανέφεραν περιορισμούς στις εργασιακές διαπραγματεύσεις.

* Το 59,1% των Οργανώσεων ανέφερε τη χρήση περιστασιακών και βραχυπρόθεσμων συμβάσεων για την απασχόληση εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών.

* Το 42,5% των Οργανώσεων ανέφερε επιδείνωση των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών.

Για μας τους Εκπαιδευτικούς, παρόλες τις δυσκολίες, είναι μια μέρα που θυμόμαστε τα επιτεύγματά μας, αλλά και ημέρα έκφρασης της αλληλεγγύης μας στους συναδέλφους ανά το παγκόσμιο που δοκιμάζονται. Επιπρόσθετα, είναι η μέρα να καλέσουμε τις κυβερνήσεις να επενδύσουν περισσότερο στην Εκπαίδευση και στους Εκπαιδευτικούς, για να βελτιώσουν το καθεστώς και τις συνθήκες εργασίας τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπαίδευση είναι η διαδικασία απόκτησης γνώσης, αξιών, ηθών και βελτίωσης δεξιοτήτων. Είναι μια διαρκής διαδικασία επένδυσης για το μέλλον, για το μέλλον των νέων ανθρώπων και μιας καλύτερης κοινωνίας. Και εμείς ως εκπαιδευτικοί βρισκόμαστε στο κέντρο αυτής της διαδικασίας. Έστω και υπό την απειλή της πανδημίας, οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο επίκεντρο της προσπάθειας να ανακάμψει και ο τομέας της εκπαίδευσης.

Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικού είναι: «Οι εκπαιδευτικοί στην καρδιά της ανάκαμψης της εκπάιδευσης»

Στόχος της φετινής θεματικής είναι να υπενθυμίσει ότι η κοινωνία χρειάζεται τους Εκπαιδευτικούς. Υπό το φως των αριθμών που δίνονται στην Παγκόσμια Έκθεση του EI σχετικά με το status των εκπαιδευτικών το 2021, πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα. Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να συνεχίσουν να καταπονούνται ή να υποτιμούνται. Για να μπορέσει ο κόσμος μας να γίνει καλύτερος, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποστηριχθούν και να ενδυναμωθούν για να ηγηθούν της ανάκαμψης μέσω της εκπαίδευσης.

Εμείς, ως Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των Εκπαιδευτικών της Κύπρου, μέλη της Education International (EI) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συνδικάτων για την Εκπαίδευση (ETUCE) πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο κοινός αγώνας έχει μεγάλη σημασία για την υπέρβαση των δυσκολιών και την προστασία και βελτίωση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Είναι τιμή μας να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλα τα μέλη των Συνδικάτων Οργανώσεων των Εκπαιδευτικών.

Με αυτή την πεποίθηση, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να αυξήσουμε τη συνεργασία μεταξύ των Εκπαιδευτικών Οργανώσεών μας, με αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση. Θα εργαστούμε σκληρά για να προωθήσουμε τις αξίες της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της αμοιβαίας αποδοχής και της συμφιλίωσης.

Απόδοση Τιμής

Η πανδημία του COVID-19 έχει επιφέρει τεράστιο αντίκτυπο στην εκπαίδευση. Πέρα από το κλείσιμο των σχολείων, αμέτρητοι εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο έχουν νοσήσει ή/και αποβιώσει.

Φέτος, η 5η Οκτωβρίου είναι επίσης η ημέρα για να αποτίσουμε φόρο τιμής στους συναδέλφους μας που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σε αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα, η Education International καλεί όλες τις Οργανώσεις και τα μέλη τους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή για να τιμήσουμε τους συναδέλφους μας.

Καλούμε, λοιπόν, όλους τους συναδέλφους να κρατήσουν στις τάξεις τους ενός λεπτού σιγή στις 12μμ της 5ης Οκτωβρίου 2021 και να υπενθυμίσουμε στα παιδιά τις συνέπειες της πανδημίας σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ανά το παγκόσμιο δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν την προσφορά τους στην εκπαίδευση, την αφοσίωση στα παιδιά, την αλληλεγγύη στους συναδέλφους και τη δέσμευση να συνεχίσουμε την αποστολή μας, εις μνήμη και όλων όσων έχουν χαθεί από την πανδημία.

KTOEÖS, OELMEK, KTÖS, POED, DAÜSEN, OLTEK