Toplumsal Dayanışma Toplumdaki Tüm Kesimlerin Eşit, Adil, Şeffaf, Demokratik Özverisini Sağlamakla Mümkün Olacaktır

0
414

Maliye Bakanlığı kamuda yetkili sendikaları geçtiğimiz hafta sonu toplantıya çağırmış, Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi olağanüstü bir durum yaşanan ülkemizde de bu dönem için hazırladıkları paket içeriğinin bir kısmını sendikalarla paylaşmıştır.

 

Çelişkilerle dolu, belirsiz, haksız, adaletsiz, antidemokratik, sermayeye dokunmayan, ya da dokunmak istemeyen bir anlayışla hazırlandığı anlaşılan bu paket, hak budamayı alışkanlık haline getirmiş UBP-HP hükümetinin bu icraatı da bir kez daha bordrolu çalışanların, emekçilerin krizi fırsat bilip temel haklarına saldırmasından başka bir şey değildir.

 

Eğitimle ilgili, salgını önlemekle ilgili ya da temel gıda maddelerinde, elektrik, su, yakıtta, harçlarda indirimle ilgili, kredi borçları ile ilgili bu pakette çözüm önerileri ürettiğini ortaya koymayan, yarını görüp planlamayan hükümetin öğretmen ve çalışanların aylar sonraki haklarını kasıtlı olarak gündem yapmasında art niyet olduğu anlaşılmaktadır. Bu kabul edilemezdir. Hükümet tedbir ve tasarruftan bahsedecekse öncelikle gelir adaletsizliğinden, örtülülerden, siyasi partilere, derneklere vs. yaptığı ödeneklerden, gereksiz dış temsilciliklerden, müşavirlerden, sermayeye sağladığı teşvik ve muafiyetlerden, vergi kaçakçılığından, sigorta, elektrik borcu aflarından bahsetmelidir.

 

Gelir adaletsizliğinin olduğu bu ülkede tedbirleri yukardan başlatmalı, daha fazla kazanandan daha fazla özveri talep etmelidir. Ancak özel hastanelere söz geçiremeyen UBP-HP hükümetinin sermayeden özveri ve toplumsal dayanışma talep etmesi mümkün görünmemektedir.

 

Tüm dünyanın ve ülkemizin de içinde bulunduğu bu olağanüstü durum karşısında öğretmenler her türlü özveriye ve dayanışmaya hazırdır ancak alınacak tüm tedbirlerin eşit, adil, şeffaf ve demokratik olması ve tüm kesimler için geçerli olması temel koşuludur. 

Aksi asla kabul edilemezdir!

 

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)