Kamusal Hizmetleri Bitirmekten Artık Vazgeçin!

0
108

Ülkemizde uygulanan politikaların hedeflerinden biri de kamusal hizmetlerin bitirilerek özelleştirmelerin gerçekleştirilmesidir. Eğitim ve sağlık alanında yapılanlar tam da budur. Bugün geldiğimiz duruma baktığımızda, eğitimde de sağlıkta da hizmeti sunan da alan da memnun değildir. Bunun nedeni, devletin bu hizmetleri, yatırım yapmayarak niteliksizleştirmesi,  kalitesizleştirmesi ve bu hizmeti verenleri de itibarsızlaştırması, kadroları sürekli boşaltarak çalışanlara durmadan yük yüklemesi ve güvencesiz köle gibi çalışmaya razı olmasını sağlayıp böylelikle sermayeye kazanç sağlamasıdır.

Sayın Sağlık Bakanı, Tıp-İş’in bu politikalara karşı verdiği mücadelede yapmaya çalıştığınız grev kırıcılığıdır. Ve bu, yasalara aykırı davranmak ve suç işlemektir. Buna dikkatinizi çekmek isteriz. Bunu yapmak yerine, öğretmenleri de doktorları da dinlemeli, altyapı yatırımlarının gerekli ve yeterli şekilde yapılmasını sağlamalı ve tüm çalışanlar için çözüm üretmelisiniz. Bu sizin göreviniz!

Bir kez daha ortaya koymak isteriz ki, çözüm GÖÇ YASASI’nın kaldırılması, özel sektör çalışanlarına sendikalaşma hakkı verilmesi, ücretlerin düzenlenmesi ve güvenceli çalışma koşullarının sağlanmasıdır.

Sayın UBP-DP hükümet yetkilileri, emeğin dönüştürülüp örgütsüz, güvencesiz, ucuz ve esnek hale getirilerek köle düzenini oluşturma, eğitim ve sağlık gibi hizmetleri paralı hale getirip sermayenin devlet temsilcileri olmaktan ve kamusal hizmetleri bitirmekten artık vazgeçin!

 

Selma Eylem

Başkan

Yönetim Kurulu a.