Kağıttan Hükümet Olmaz

0
108

I. Dönem sınavları bitmesine rağmen okullarımızda müdür, muavin, öğretmen, sekreter ve hademe eksikliği halen devam etmektedir. CTP-BG / DP-UG Hükümeti kısa sürede geçmiş hükümetleri aratmayacak şekilde yol almaya devam etmektedir. Halkın çocuklarının gittiği devlet okullarını gözden çıkaran bu Hükümet, halkın hükümeti olma vasfını yitirmiştir.

 

Zam yaparken, paketi uygularken var olan hükümet, okullarda öğretmen eksikliği konusunda hiçbir girişimde bulunmayarak sus-pus olmuştur. Öğretmenlerin hiçbir sorununa çare üretemeyen; kamusal, parasız, nitelikli eğitimi baltalayan bu hükümet, halkın değil, zenginlerin, ayrıcalıklıların, Ankara’nın hükümeti olma gömleğini giymiştir.   

 

Öğretmen, geçmişte olduğu gibi halkını yok sayan bu hükümete de gereken cevabı verecektir. Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı, defalarca Eğitim Bakanı ve son olarak Milletvekillerinin tümüne yazılı bir şekilde ivedi olarak eğitimde kanayan yaraya pansuman yapılmasını talep ettik.  Hükümet tepki vermeyen ölüye dönmüştür. Halkın canını yakarken tatlı bir tebessüm dışında hiçbir tepki vermemektedir. Ankara’nın kuklası UBP hükümetinin yerini CTP-BG / DP-UG almıştır. 

 

Tüm uyarılarımıza, devlet okullarına, öğretmenine sahip çıkılması çabalarımıza vurdumduymaz davranarak zamlarla hayatı daha da çekilmez yapan bu tavır karşısında seyirci kalmayacağız. 20 Kasım Çarşamba (Yarın) saat 11:30’da devlet okullarındaki son durumun izahını Bakanlar Kuruluna yapmak üzere Bakanlar Kurulundan randevu istenmiş, Yürütme Kurulumuz Bakanlar Kurulunun toplantısına katılmayı talep etmiştir. Ancak henüz cevap alınmamıştır. Yürütme Kurulumuz belirtilen saatte Başbakanlıkta olacaktır. 

 

21 Kasım Perşembe, saat 14:30’da tüm okullarımızdaki temsilciler kurulumuzu ve yönetim kurulumuzu olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Temsilcilerimiz kendi okullarındaki toplantılarını öğretmenlerle birlikte yaparak, tüm eylem şekillerini tartışacak ve 21 Kasım günü Yönetim Kuruluna yol gösterecek önerilerde bulunacaktır. Yönetim Kurulumuz halkını, öğretmenini enayi yerine koyan, devlet okullarını gözden çıkaran bu anlayışa karşı grev dahil gerekli kararları üreterek harekete geçecektir. Sabrın sonuna gelinmiştir. 

 

Baskıcı, vurdumduymaz kukla hükümetlere öğretmenin her dönemde olduğu gibi gereken cevabı vereceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 

    

 

Ek 1: Tüm Okullardaki Eksikliklerin Listesi 

 

Ek 2: Öğretmenin Yasal Hakkı Hazırlık Ödeneği ile ilgili Savcılık Görüşü 

 

 

 

 

                                                                                                                           Tahir GÖKÇEBEL 

                                                Başkan

                                                                                                                          Yönetim Kurulu (a.)

 

2013-2014_GOO_VE_MTO_OKUL_EKSYKLERY19.11.2013.pdf
SavcYlYk_GoruYu_1.jpg